U četvrtak 27. januara, na događaju Kako da NPO pokažu transparentnost i zadobiju poverenje, govorili smo o tri alata koja olakšavaju da efikasnije pokazujemo odgovornost prema zajednici. Informacije o važnosti transparentnog rada smo predstavili kroz dostupne resurse uz koje organizacije mogu da zadobiju veće poverenje i da proaktivno ostvaruju svoj uticaj u društvu.

Da li tvoja organizacija radi u skladu sa ovim standardima?

Izgradnja poverenja zahteva vreme i posvećenost, ali kroz tri jednostavna koraka možeš da proveriš u kojoj meri tvoja organizacija pokazuje odgovornost i da li u svom radu postupate prema definisanim standardima.

Neprofitne.rs

Online platforma za ocenu transparentnosti i integriteta neprofitnih organizacija Neprofitne.rs je nastala sa idejom da donatori i građani imaju uvid u rad i uticaj civilnog društva. Organizacije iz Srbije unosom validnih podataka o svom radu mogu da osvoje jedan od tri bedža koji potvrđuju njihovu transparentnost, što omoguje da njihov rad i odgovornost budu vidljiviji, a time i podrška zajednice i donatora veća.

Platforma Neprofitne.rs

Globalni standardi za odgovornost OCD

Globalni standardi za odgovornost OCD su veoma praktičan okvir koji se lako prilagođava različitim kulturnim, geografskim i organizacionim potrebama. Ovaj dokument su razvile organizacije iz celog sveta i on opisuje 12 standarda koje organizacije civilnog društva (OCD) treba da ispunjavaju da bi se smatrale odgovornim.

Kroz jednostavno opisane interne prakse, organizacije mogu da teže ka definisanim standardima, a mogu ih koristiti i vlade i donatori da kreiraju odgovarajuće politike finansiranja organizacija, kao i sve zainteresovane strane koje ih pozivaju na odgovornost.


Preuzmi Globalne standarde za odgovornost OCD na srpskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku i saznaj da li su vaš rad i vaše vrednosti u skladu sa ustanovljenim principima.  


Prevod i adaptaciju je obezbedio Catalyst Balkans uz podršku BCSDN-a i finansijsku podršku Sida-e.

Globalni standardi za odgovornost OCD

Rendir App

Rendir App formira Globalne standarde za odgovornost OCD u set od 26 pitanja. Ovaj lak sistem evaluacije pomaže da organizacije dobiju konkretne preporuke koje mogu da usvoje kako bi bile odgovornije prema svojim članovima, zaposlenima i prema društvu u kome deluju.

Na događaju kreiranom u cilju unapređenja koncepta odgovornosti OCD, učestvovali su Nathan Koeshall, suosnivač i direktor Catalyst Balkans, Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, Zorana Marković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Aida Daguda, direktorka Centra za promociju civilnog društva (CPCD), kao i Milica Antić, menadžerka digitalne transparentnosti, Catalyst Balkans.

Govornici događaja

Događaj je omogućen u okviru Projekta „Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a sprovodi Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN).

Sadržaj, informacije i stavovi ne predstavljaju zvanične stavove i mišljenja Sida i BCSDN. Odgovornost za informacije i stavove izražene u okviru događaja je u potpunosti na Catalyst Balkans.