Imajući u vidu postojeće probleme u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe u Srbiji, Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je ovim pojedincima putem Video relej centra (VRC) stavio je na raspolaganje usluge tumača znakovnog jezika.

Sada žele da pojačaju svoje kapacitete i nabave opremu koja bi im omogućila da gluvima i nagluvima podrška bude dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji. Nacionalni prevodilački centar (Centar) sa ima za cilj uklanjanje barijera u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Srbiji, zajednica osnaži, a pojedinci ravnopravno ostvaruju osnovna prava i uključe se u sve životne sfere.

VRC (Video relej centar) je videotelekomunikacioni servis tj. usluga video releja koji omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju koristeći uslugu tumača za znakovni jezik sa osobama koje čuju, i obrnuto, osobama koje ne poznaju znakovni jezik da komuniciraju sa gluvim osobama. Centar omogućava osobama koje su gluve i nagluve i koje koriste znakovni jezik da u realnom vremenu putem različitih aplikacija (Skype, Imo, WhatsApp, Viber i Messinger) komuniciraju među sobom i sa osobama koje čuju. Za korišćenje ove usluge potrebno je imati odgovarajući smart telefon, tablet ili kompjuter koji poseduje video kameru i internet konekciju sa brzim protokom.

Unapređivanje postojećih resursa i Video relej centra u okviru Gradske organizacije gluvih Beograda, omogućiće im da svoje usluge stave na raspolaganje svim gluvim i nagluvim osobama sa teritorije cele Srbije, ali i onima iz regiona i inostranstva koje koriste Srpski znakovni jezik (SZJ), a imaju potrebu za uslugom tumača SZJ, za komunikaciju sa sagovornicima na teritoriji Srbije. Osim toga, uslugu prevođenja će moći da dobiju sve gluve i nagluve osobe koje koriste srpski znakovni jezik, a koje se zateknu na teritoriji grada Beograda ostvarujući svoja prava i obaveze. Usluga će biti dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji.

Ovakav vid dostupnosti navedenih usluga, po prvi put, omogućiće gluvim i nagluvim osobama nesmetano ostvarivanje svakodnevnih potreba i aktivnosti, bez vremenskog ograničavanja, uz poseban naglasak na mogućnosti kontaktiranja hitnih službi u bilo koje vreme, što do sada nije bio slučaj.

Pored opremanja Nacionalnog prevodilačkog centra, Srpski filantropski forum u okviru Nacionalnog dana davanja 2020. prikuplja sredstva za uspostavljanje 24-oročasovnog rada centra 365 dana u godini. Uključite se i vi i pomozite online donacijom putem naše platforme Donacije.rs.