Catalyst | Page 2 | Giving Balkans

Blog

SIGNS of Solidarity and Solutions je regionalni dvodnevni događaj u organizaciji SIGN (SouthEast European Indigenous Grantmakers Network) i završna ceremonija trogodišnjeg projekta finansiranog od strane Evropske komisije, Balkanskog fonda za demokratiju, Balkanske mreže za razvoj civilnog društva i German Marshall fonda Sjedinjenih Država.

Saznaj više

U utorak, 16. novembra u 13 časova održaće se online završna konferencija „Solidarnost kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom“. Konferencija se organizuje u okviru projekta „Ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 u Srbiji“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Saznaj više

Globalna pandemija donela je novu realnost i brojne izazove za sve segmente društva. U takvim okolnostima, ključno pitanje je kako inspirisati kompanije i građane na strateška davanja za opšte dobro. Odgovor je u novim vidovima saradnje i kanalima komunikacije, korišćenju novih tehnologija, unapređenju ambijenta za davanja za opšte dobro u Srbiji, digitalizaciji filantropije kroz prizmu novih mogućnosti za pokretanje i sprovođenje filantropskih inicijativa, istaknuto je na Nacionalnoj konferenciji o filantropiji: Nova realnost – nove mogućnosti, koju organizuje Trag fondacija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje.

Na sutrašnjem zatvaranju Nacionalne konferencije o filantropiji, 5. novembra, u zaključnim izlaganjima govoriće i direktor Fondacije Catalyst Balkans, Nejtan Košel. Prenos je moguće pratiti uživo putem linka, a simultani prevod programa na engleski jezik, kao i prevod na znakovni jezik, obezbeđeni su tokom celokupnog trajanja događaja,

Saznaj više

Kraj aktuelne pandemije još uvek se ne nazire, a vesti o Covid-19 virusu postale su deo naše svakodnevice.

Važno je, međutim, pričati i o dobročinstvu koje prati trenutnu krizu i odgovara na potrebe zdravstvenih ustanova, ali i umetnika i muzičara, koji takođe osećaju posledice trenutne situacije.

Saznajte koje su se društvene i korporativne akcije usmerene na borbu protiv virusa Covid-19 dešavale u nedavnom periodu.

Saznaj više

Festival filantropije je petodnevni festival koji organizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, u okviru projekta Unapređenje okvira za davanje.

Saznaj više