Popuni anketu o upotrebi tehnoloških rešenja u radu neprofitnih organizacija i nezavisnih medija i pomozi nam da saznamo kakvo je trenutno stanje, kao i kakve su potrebe neprofitnih organizacija i nezavisnih medija da bi uz korišćenje tehnoloških rešenja unapredile svoj rad.    

Rezultati ankete će nam pomoći da bolje razumemo barijere sa kojima se susrećete u korišćenju tehnoloških rešenja i da ih na najbolji način predstavimo donatorima koji bi mogli pomoći da se neki od izazova prevaziđu. Zato su nam svi odgovori od izuzetnog značaja i jako nam je važno da odgovoriš na što više ponuđenih opcija u pitanjima.  

Vreme koje je potrebno za popunjavanje ovog upitnika je manje od 10 minuta. Popuni upitnik najkasnije do  6. maja.  

Ukoliko se sećaš učešća u sličnom istraživanju, to je zato što je u pitanju drugi talas istraživanja koje je rađeno pre dve godine, kada smo na osnovu prikupljenih podataka dobili uvid u tehnološke potrebe neprofitnih organizacija širom regiona. Sada želimo da vidimo u kojoj meri se situacija promenila i na koji način možemo pomoći neprofitnim organizacijama i nezavisnim medijima da na trenutne potrebe odgovore.