Matematička gimnazija, uz podršku Fondacije „Alek Kavčić”, pokrenula je akciju doniranja računara školama Srbiji.

Projekat se sastoji tome da Fondacija svake godine pokloni gimnaziji 20 najsavremenijih računara, Matematička daruje isto toliko kompjutera koje je dobila prethodne godine. Cilj je da se što više škola Srbiji opremi savremenom računarskom opremom koja je neophodna današnje vreme.

Matematička gimnazija se sama, pre nekoliko godina, suočila sa problemom zastarelih računara nemogućnošću da sama reši taj problem. Zato se obratila svojim bivšim učenicima za pomoć. Za godinu dana dobila je 100 savremenih računara i opremila pet kabineta informatike.

Ove godine, 20 računara, u odličnom stanju, biće poklonjeno osnovnim školama u koje su išli sadašnji đaci Matematičke gimanzije. Po pet računara će dobiti OŠ „Branko Radičević“ u Batajnici, „Sonja Marinković“ u Novom Sadu, „Milovan Glišić“ u Valjevu i „Đura Jakšić“ u Kikindi. Ovaj gest ima mnogo veću vrednost od finansijske pomoći. Po rečima direktorke gimnazije, Mirjane Katić, želja je da se na ovaj način pomogne, ali i oda priznanje ovim osnovnim školama za negovanje pravih vrednosti učenika koji su nastavili školovanje u Matematičkoj gimnaziji.

Donacija računara je samo deo ovog projekta. Drugi, značajniji aspekt je što će učenici Matematičke gimnazije đacima u svojim nekadašnjim osmoletkama poslednje nedelje avgusta održati niz predavanja iz informatike i programiranja, kako bi mlađim generacijama uz alate, ponudili i praktična znanja.

Iz klupa ove gimazije, izašli su mnogi pojedinci koji danas važe za imena u svetu informatike na svetskoj sceni, među kojima je prof. dr Aleksandar Kavčić, jedan od vodećih informatičara svetu. Zbog toga je od velikog značaja da đaci te gimnazije ne rade na zastarelim računarima, već da za svoje obrazovanje imaju na raspolaganju sredstva i alate, u rangu onih koji koriste njihovi vršnjaci iz sveta. 

Izvor: danas.rs