Grad Užice sufinansiraće i ove godine projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ koja omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica ili u manjim zahvatima na uređenju javnih površina u saradnji sa gradom.

Kako se navodi u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu grada Užica, projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Pravo učestvovanja na  javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije grada Užica okupljene oko podnete inicijative – projekta, koje broje najmanje 20 potpisnika. Akcije predložene projekto moraju se sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini Grada Užica ili izuzetno zemljištu koje je u javnoj svojini Republike Srbije.

Cilj akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ je podsticanje građana da se angužuju u rešavanju problema lokalnih zajednica, ali i propagiranje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici. Na ovaj način će građani biti i u mogućnosti da učestvuju u odluci kako će se deo budžetskih sredstava trošiti, a inicijatori akcije se nadaju i da će ova akcija povoljno uticati na razvoj partnerskog odnosa između građana i grada Užica u rešavanju problema.

Za realizaciju ove akcije izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara sa maksimalnim učešćem grada od 90% troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od jednog miliona dinara. Preostalih 10%, potrebno je da obezbedi podnosilac projekta (grupa građana) volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili kroz podršku lokalnih privrednika.

Prijave za finansiranje projekata od javnog interesa-akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ se predaju zaključno sa 11. junom  do 15 časova, u pisarnici Grada Užica.

Svi predloženi projekti koji ispunjavaju konkursne uslove biće rangirani, a lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata biće dostupna  na internet stranici Grada Užica najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluku o izboru projekata donosi Gradsko veće u roku od 10 dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja.

Izvor: uzickarepublikapress.rs