Udruženje Beta Beograd koje se brine o napuštenim životinjama ponovo se udružilo sa Švester designom u akciji I majica i klopica, putem koje se za svaku naručenu majicu donira 7kg hrane za životinje.

Beta Beograd je udruženje koje funkcioniše na volonterskoj osnovi. Ono nije azil niti prihvatilište, već grupa ljudi koja se brine o napuštenim životinjama, čuvajući u sopstvenim domovima do pronalaženja novog doma i sami snoseći troškove veterinara.

Majice po ceni od 1.000 RSD mogu se poručiti preko Facebook stranice Švester designa. Sve majice su autorski dizajn sa printovima u formi aforizma, crteža i kolaža.

Prehodna akcija ove vrste održana je u junu, pomogla je da se obezbedi čak 400 kg hrane. Cilj ove akcije je da se ta cifra premaši!

Uz veliki izbor duhovitih printova, svako će sigurno naći majicu koja mu se dopada - a svaka majica znači više hrane za životinje iz Udruženja Beta. Akcija traje do 20. oktobra.

Poručite majicu i obezbedite klopicu.