Podaci istraživanja Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena koje smo sproveli u saradnji sa Trag fondacijom pokazuju da su od 2015. do 2021. godine, kompanije, preduzeća i korporativne fondacije u Srbiji donirale više od 560.000 evra u svrhe osnaživanja žena. 

Podrška je iz godine u godinu rasla, pa je zabeležena donirana suma za podršku rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena u 2015. iznosila oko 19.100 evra, da bi u 2021. taj iznos porastao na više od 218 hiljada evra. 

Ipak, naše istraživanje pokazuje i da je uprkos konstantnom trendu rasta u odnosu na ukupna davanja poslovnog sektora ova oblast i dalje nedovoljno popularna – tek svaka stota donacija u Srbiji namenjena je rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. 

Za šta se najviše donira? 

Najveći broj akcija davanja za osnaživanje žena je najčešće bio je usmeren na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, ali je najviše prikupljenih sredstava bilo namenjeno ekonomskom osnaživanju. 

Prema rečima predstavnika i predstavnica istaknutih korporativnih donatora, koji su učestvovali u istraživanju društveno odgovorno poslovanje bi najviše trebalo da bude usmereno ka pružanju podrške majkama (98%), borbi protiv nasilja nad ženama (97%), ostvarivanju prava na jednaku zaradu (95%), zapošljavanju žena (93%), edukaciji (93%), podsticanju žena preduzetnica (93%), zapošljavanju žena na pozicijama odlučivanja (92%) i prevenciji/ dijagnostici specifično ženskih oboljenja (92%). 

Kako poslovni sektor donira za osnaživanje žena? 

U celokupnom posmatranom periodu od sedam godina, kako prema broju donatorskih akcija, tako i prema zabeleženim doniranim sumama, dominiraju donacije sa  dugoročnim efektima, odnosno strateški/razvojni tip podrške. 

Donacije sa dugoročnim efektima čine dve petine zabeleženih slučajeva podrške, dok je kratkoročna podrška u vidu humanitarnih akcija bila zastupljena tek jednom u tri akcije davanja i čini 1/6 zabeležene donirane sume.  

Kada su strateška davanja u pitanju, najviše je bilo donacija u vidu opreme (22%), uglavnom zdravstvenim ustanovama, i omogućavanja usluga (10%) poput sigurnih kuća. 

Tokom poslednje tri godine značajan deo doniranih sredstava čini i pružanje početnog kapitala za ekonomsko osnaživanje žena (13% celokupno donirane sume). 

Podrška osnaživanju žena se u najvećem broju akcija davanja, kao i najvećim doniranim iznosima, realizuje preko neprofitnih organizacija – čak 2/3 programa podrške sprovedeno je putem neprofitnih organizacija. 

Šta su prepreke, a šta potencijali za bolju saradnju kompanija i neprofitnih organizacija posvećenih osnaživanju žena?  

Podaci istraživanja pokazuju da 90% anketiranih predstavnika/ca poslovnog sektora smatra da je saradnja sa neprofitnim sektorom važna, 63% da je veoma važna 27% donekle važna za zajednicu u kojoj posluju. 

Ipak, praksa je pokazala da se saradnja još uvek ne ostvaruje u punom potencijalu. Kao glavni razlozi za to izdvajaju se nedovoljna upoznatost predstavnika i predstavnica poslovnog sektora sa radom udruženja žena, kao i nedovoljno razvijeni kapaciteti ovih udruženja u oblasti fundraisinga. 

U prilog tome govore iskustva predstavnika i predstavnica neprofitnog sektora koji često dobijaju ad hoc zahteve za pomoć. S obzirom na to da kompanije budžete za CSR aktivnosti planiraju i određuju unapred na ovakve zahteve često nije moguće odgovoriti, posebno kada su u pitanju novčane donacije. Ono što je moguće kada su ad hoc zahtevi u pitanju jeste doniranje proizvoda u određenoj količini. 

Još jedna prepreka je nedovoljna vidljivost organizacija, pa poslovni sektor često ne prepoznaje one kojima bi mogao uputiti donacije, posebno kada su u pitanju rodna ravnopravnost ili osnaživanje žena. 

Ono što je važno za organizacije koje planiraju da uspostave ili žele da poboljšaju saradnju sa poslovnim sektorom je da je važno da budu transparentni u radu i da prilikom komunikacije jasno komuniciraju potrebu, problem koji rešavaju i očekivane rezultate. Ključ je u jasnoj i otvorenoj komunikaciji i tome da se predstavite kao pouzdan partner i koji iza sebe već ima značajne rezultate u svojoj oblasti. 

Posmatrano iz ugla neprofitnih organizacija, kroz istraživanje, ali i kroz svakodnevnu komunikaciju i rad sa organizacijama, došli smo do nekoliko prepreka koje ih koče kada je u pitanju prikupljanje sredstava od poslovnog sektora. 

Neke od njih su želja da se izbegne pinkwashing i da sredstva prikupljaju od kompanija koje suštinski i iskreno veruju, poštuju i zalažu se za vrednosti na kojima počiva rad konkretne organizacije, kao i neprepoznavanje poslovnog sektora kao potencijalnog podržavaoca, zbog činjenice da podrška osnaživanju žena i partnerstvo sa ženskim, prvenstveno feminističkim organizacijama nisu popularna ni često zastupljena tema. 

Više detalja i konkretna svedočenja pronađite u istraživanju, koje možete preuzeti na linku

Kako u praksi izgleda saradnja poslovnog sektora i ženskih organizacija i doniranje za osnaživanje žena? 

Da saradnja poslovnog sektora i neprofitnih organizacija, posebno ženskih udruženja i onih koje pružaju podršku ženama može biti kvalitetna, dugoročna i održiva pokazuju primeri iz prakse, Izdvojili smo nekoliko koji vam mogu poslužiti kao inspiracija i model za učenje. 

Kompanija Avon – dugogodišnja posvećenost osnaživanju žena 

Kompanija Avon kao u svojoj strategiji društveno odgovornog poslovanja okrenuta je pitanjima kao što su zdravlje, ravnopravnost, bezbednost i finansijska sigurnost žena. U praksi to pokazuje tako što je već 15 godina posvećena saradnji sa ženskim organizacijama, a projekti po kojima je najprepoznatija su Akcija za borbu protiv raka dojke i projekta Reci NE nasilju nad ženama

Prema podacima dostupnim u našoj Giving Balkans bazi podataka, samo od 2015. do 2021. Kompanija Avon je donirala 84.200 evra u okviru šest različitih akcija doniranja. 

Donacija koja se izdvojila tokom 2021. godine je oko 12.000 evra doniranih Fondu B92 u saradnji sa Institutom „Milan Jovanović Batut”, namenjenih za troškove rada pokretnog mamografa za omogućavanje besplatnih pregleda žena starijih od 45 godina. 

Druga je podrška akciji Daj pedalu raku, koju je 2021. godine sedmi put organizovao Ženski centar Milica. Simbolična biciklistička vožnja posvećena podršci ženama obolelim od karcinoma dojke održana je u 30 gradova širom Srbije, Hrvatske i Slovenije. Kompanija AVON podržala je događaj sa donacijom od oko 11.500 evra. 

Donacije kompanije IKEA 

Kompanija IKEA u javnosti je prepoznata kao neko ko podržava različite oblasti, čak i teme koje se doživljavaju kao nepopularne i kojima je inače posvećen manji procenat dobrotvornih akcija. 

Neke od njih su i rodna ravnopravnost i borba protiv nasilja nad ženama. Za svoj doprinos rodnoj radvopravnosti IKEA je 2020. godine dobila VIRTUS nagradu za filantropiju i to za kampanju Siguran dom je bolji dom, sprovedenoj povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama sa ciljem podizanja svesti o eskalaciji nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19. 

Još jedna akcija po kojima je prepoznata kompanija IKEA Srbija je projekat Ja sam ODVAŽNA, sproveden u saradnji sa kompanijom Mastercard i Fondacijom Ana i Vlade Divac sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u Srbiji. 

Podrška Erste Banke devojčicama i mladim ženama 

Jedna od kompanija koja se istakla u podršci mladim ženama i devojčicama je Erste Banka. Kroz program pod nazivom SUPERSTE, od 2016. godine Erste Banka podržava realizaciju Rok kampa za devojčice, neprofitnog programa koji svake godine okuplja devojčice uzrasta od 11 do 14 godina koje žele da nauče osnove sviranja određenih muzičkih instrumenata uz rad sa mentorkom. 

SUPERSTE program realizovan je zajedno sa Fondacijom Dokukino i Trag fondacijom i tokom realizacije dodeljena su finansijska sredstva za deset inovativnih potprojekata u oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja koji nastoje da unaprede život u lokalnim zajednicama. 

Još primera podrške poslovnog sektora ženskim organizacijama i osnaživanju žena pronađite u publikaciji Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena, koju možete preuzeti na linku

Zaključak 

Rezultati najnovijeg istraživanja koje smo sproveli sa Trag fondacijom, podaci koje svakodnevno prikupljamo i analziramo, kao i komunikacija kako sa neprofitnim organizacijama, tako i sa kompanijama pokazuju da iz godine u godinu dolazi do pomaka kada je u pitanju doniranje za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Ipak, prostora za unapređenje ima još mnogo. Koje su neke od preporuka i šta i jedna i druga strana mogu uraditi da se trenutna situacija poboljša, saznajte u publikaciji Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena, u kojoj ćete videte i detaljne nalaze istraživanja o davanjima poslovnog sektora za ovu temu u periodu od 2015. do 2021. godine. 

Za dubinske podatke o davanjima, kako kompanija, tako i drugih donatora za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, ali i brojne druge teme, istražite našu Giving Balkans aplikaciju.