Somborske šnajderke su socijalno preduzeće koje pomaže ekonomsku integraciju žene i dece žrtava porodičnog nasilja.

Proizvode maske, cegere, kecelje, kuhinjske rukavice i posteljine, koje prodaju restoranima, preduzećima, turističkim organizacijama, pojedincima i udruženjima. Velike količine posteljina takođe distribuiraju domovima za decu širom Srbije, kao i lutke u srpskoj narodnoj nošnji. 

U procesu su pripremanja svoje prve modne revije! Clj je da ona bude prodajnog karaktera, a da se prikupljena sredstva iskoriste za obuku 10 žena širom Srbije. Za potrebe revije Somborske šnajderke planiraju da kreiraju 20 haljina i da ovim putem podignu svest u društvo o sopstvenom radu, kao i da da omogućie ženama prekvalifikaciju i ekonomsko osnaživanje.

Ciljna grupa su žene koje su izašle iz sistema institucionalne podrške, sigurnih kuća, žene koje su u riziku od nasilja, siromaštva i socijalne isključenosti, kao i slabo plaćene žene bez kvalifikacija ili nezaposlene žene. Poseban fokus je na ženama sa više dece i povratnicama u servis sigurnih kuća kao posebno ugroženoj kategoriji žrtava.

Kako bi proširile krug podrške i osnažile još veći broj žena, Somborskim šnajderkama je sada potrebna naša podrška, koju možemo pružiti donacijom za kampanju koju vode na platformi Donacije.rs.

Hajde da zajedno doprinesemo osnaživanju žena, sa posebnim naglaskom na one koje su izašle iz sistema institucionalne podrške, sigurnih kuća, koje su u riziku od nasilja, siromaštva i socijalne isključenosti.

Doniraj već danas za kampanju Somborskih šnajderki na Donacije.rs.