Nacionalni prevodilački centar je imao cilj da se uklone barijere u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Srbiji, da se zajednica osnaži, a pojedinci ravnopravno ostvaruju osnovna prava i uključe se u sve životne sfere. Imajući u vidu postojeće probleme u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe u Srbiji, Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je tim pojedincima putem Video relej centra (VRC)  stavio na raspolaganje usluge tumača znakovnog jezika, ali je bilo neophodno sakupiti sredstva za opremu koja bi omogućila da gluvima i nagluvima podrška bude dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji.

U 2020. godini, pored opremanja Nacionalnog prevodilačkog centra, Srpski filantropski forum je u okviru Nacionalnog dana davanja prikupljao sredstva za uspostavljanje 24-časovnog rada centra, 365 dana u godini. Takođe, tom prilikom je pokrenuta i crowdfunding kampanja, gde je zajednica bila u prilici da podrži važnu inicijativu na platformi Donacije.rs. 

Godinu dana kasnije, svedoci smo uspeha ove misije, kada je zvanično otvoren Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik sa video-relej servisom – prvi u Srbiji koji je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, za sve korisnike u Srbiji i one koji prolaze kroz našu zemlju.

Pokretanjem centra više od 70.000 gluvih i nagluvih ljudi, kao i članova njihovih porodica će moći da koriste jedinstveni servis prevođenja, sa i na znakovni jezik, što će im omogućiti samostalan život i kretanje, kao i kvalitetniju svakodnevicu.

Otvaranje Nacionalnog prevodilačkog centra omogućeno je zahvaljujući angažovanju Gradske organizacije gluvih BeogradaSaveza gluvih i nagluvih Srbije i Udruženju mladih gluvih Srbije uz pomoć Srpskog filantropskog foruma i donaciji od 16,2 miliona dinara kompanije Japan Tobacco International (JTI). Kompanija JTI je obezbedila sredstva za pokretanje centra i prvu godinu rada – nabavljanje opreme i angažovanje prevodilaca, kao i za razradu i primenu aplikacije i opreme za video relej servis potreban za prevođenje na daljinu. Sredstva za realizaciju i otvaranje centra prikupljena su povodom prošlogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, koji je uspostavljen na inicijativu Srpskog filantropskog foruma i Koalicije za dobročinstvo, a  u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Događaj povodom svečanog otvaranja centra upriličen u okviru obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana znakovnih jezika i Međunarodne nedelje gluvih.

Gluvi i nagluvi se svakodnevno susreću sa brojnim izazovima – na ulici, u javnim institucijama, ili obrazovnim ustanovama, koji značajno utiču na kvalitet njihovog života. Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju jeste to što ne mogu da komuniciraju, niti da samostalno obavljaju svakodnevne aktivnosti koje podrazumevaju odlazak kod doktora, odlazak dece u školu, komunikaciju roditelja koji su gluvi sa prosvetnim radnicima, zatim komunikaciju sa državnim organima i organima lokalne samouprave, u centrima za socijalni rad, sudstvu i pravosuđu, kulturnim institucijama.

Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je prvi centar koji će raditi 24 sata, sedam dana u nedelji, i podrazumevaće i razvoj obrazovnog sistema za znakovni jezik i edukaciju tumača. Aktivna primena znakovnih jezika posebno je važna u obrazovnim institucijama i zdravstvenim ustanovama, kako bi ljudi sa oštećenjem sluha mogle nesmetano da iskažu svoje potrebe i postanu ravnopravni članovi zajednice.

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom ističe važnost znakovnih jezika, ove jezike posmatra kao jednake sa govornim i obavezuje države članice da neguju izučavanje znakovnog jezika i lingvistički identitet zajednice gluvih. Svake godine, poslednja nedelja septembra u svetu se obeležava kao Međunarodna nedelja gluvih, a Generalna skupština UN proglasila je 23. septembar za Međunarodni dan znakovnih jezika.