Centar "Živeti uspravno” trenutno organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom u Novom Sadu, Subotici i Somboru.

"Život osoba sa telesnim poteškoćama teško je zamisliti bez servisa personalne asistencije za odrasle i usluge ličnog pratioca za decu, naš kvalitet života sa ovom uslugom se poboljšava do neslućenih dimenzija. Stoga poštujući jedni druge, moramo raditi na tome da servisi postoje i budu održivi", reči su jedne korisnice ove usluge iz Subotice.

Centar "Živeti uspravno" pokrenuo je kampanju na platformi Donacije.rs, sa ciljem da obezbedi sredstva za 3 bruto zarade asistentkinjama koje su asistirale ovoj korisnici u Subotici u julu i avgustu ove godine, u ukupnom iznosu od 154.383 RSD.

Pored toga, kampanja će doprineti informisanju javnosti o neophodnosti optimalnog ulaganja u ovu uslugu, bez čega su ugrožene i osobe kojima je potrebna i osobe koje je direktno pružaju.

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme Donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank.