Vazduh u Srbiji je u poslednje vreme skoro svakog dana u crvenoj ili ljubičastoj zoni, a često ga možemo videti i namirisati. Sve više ljudi oseća zdravstvene tegobe, a u kombinaciji sa koronavirusom, prekomerno zagađenje predstavlja ozbiljan rizik za svačije zdravlje.

Jedan od glavnih zagađivača su individualna ložišta i nekvalitetni energenti koji se koriste. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine iz 2017. godine, čak 57% zagađenja u vidu PM čestica potiče od individualnih ložišta i termoelektrana do 50MW, dok je procenat za PM 2.5 čestice još veći i iznosi 77%.

Zbog toga je Udruženje građana "Srbija u pokretu" započelo inicijativu za zabranu prodaje sirovog lignita, najnekvalitetnije vrste uglja. Lignit u svom sirovom obliku sadrži oko 40% vlage i 15% pepela kao i vrlo nisku toplotnu moć. Kada se sagoreva u pećima bez ikakvih filtera, sve štetne čestice odlaze dirketno u vazduh i zadržavaju se vrlo nisko.

Da bi predlog stigao do institucija, potrebno je da prikupimo 30 000 potpisa podrške uživo u periodu od 7 dana. Na taj način, inicijativa će doći na dnevni red Narodne skupštine po zakonu, a svi mi ćemo biti korak bliže čistijem vazduhu!

Podrškom za ovu inicijativu i pomažete udruženju "Srbija u pokretu" da prikupi 30 000 potpisa za čistiji vazduh!

Kampanju možete podržati na dva načina - online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun Udruženja.