Donacije za smanjenje siromaštva ostvarile su najveći udeo u ukupnom broju instanci doniranja i doniranom iznosu u 2022. godini. Naime, više od polovine instanci doniranja i nešto manje od polovine ukupno evidentiranog iznosa bilo je namenjeno za ovu svrhu. Kada je reč o vrednostima donacija, veliki iznos je izdvojen za zdravstvo. Među ostalim, uopšteno gledano, manje podržanim oblastima, sezonsko davanje se izdvaja po učestalosti podrške, dok je veliki deo doniranog iznosa namenjen podršci Fonda za bezbednost Vlade Kosova. 

Trendovi u oblastima davanja 2018–2022. – preuzmite ovaj info-grafik u PDF formatu 

Oblasti za koju filantropski ekosistem na Kosovu godinama prvenstveno daje podršku je smanjenje siromaštva, i za nju ide između 25,9% i 55,9% svih davanja, s izuzetkom 2020. godine i 2021. godine, koje su bile godine koje je obeležila bolest COVID-19.  

Davanja za zdravstvo, obrazovanje i podršku marginalizovanim grupama stalno su bila dodatne ključne oblasti za koje se na Kosovu daje podrška, ali su njihovi nivoi varirali u poslednjih osam godina. 

Distribucija davanja na Kosovu 2022. godine po oblastima – preuzmite ovaj info-grafik u PDF formatu 

Potpuni pregled svih davanja za 2022. godinu prema oblastima pokazuje učestalost davanja za oblasti koje su manje podržane, ali su i dalje u fokusu filantropije. Ukupno 2,3% svih davanja spada u kategoriju „Ostalo” i predstavlja donacije koje su date Fondu za bezbednost Vlade Kosova. Davanja za zaštitu životne sredine i ublažavanje negativnih uticaja iznosila su 0,7% davanja iz 2022. godine, zatim slede kultura i umetnost (0,4%) i religijske aktivnosti (0,2%). Nasleđe, ekonomski razvoj i socijalno preduzetništvo su podržani sa 0,1% davanja zabeleženih na Kosovu. Davanja za saniranje posledica pandemije bolesti COVID-19 koja su nastavljena takođe su činila 0,1% donacija. 

Oblasti po tipovima donatora 

Građani su preko masovnih davanja predstavljali najčešći tip donatora u donacijama za smanjenje siromaštva, zdravstvo i sezonska davanja, dok su poznati pojedinci bili preovlađujući tip donatora za podršku obrazovanju. Poslovni sektor, domaće organizacije civilnog društva i pojedinci koji se mogu identifikovati delili su sličan procenat kada je reč o donacijama usmerenim na podršku marginalizovanim grupama. 

Oblasti po tipovima donatora 2022. godine – preuzmite ovaj info-grafik u PDF formatu 

Oblasti po nameravanim efektima davanja 

Davanje za postizanje kratkoročnih rezultata bilo je preovlađujući oblik u ključnim oblastima u 2022. godini. Na primer, 40,7% davanja za smanjenje siromaštva bilo je u vidu humanitarne podrške (hrana i druga potrošna roba). 

Strateška podrška preovlađivala je u oblasti obrazovanja, pri čemu su donacije za školarine i stipendije predstavljale najčešći oblik donacija. 

Sva sezonska davanja bila su oblasti postizanju kratkoročnih rezultata, što odgovara prirodi sezonskog davanja koje je potaknuto različitim verskim praznicima i tendenciji da donacije zasnovane na veri budu usmerene na humanitarnu podršku. 

Oblasti po nameravanim efektima davanja 2022. godine – preuzmite ovaj info-grafik u PDF formatu 

Primeri davanja

Ramazanska trpeza

Udruženje „Bereqeti”, u saradnji sa Islamskom zajednicom Kosova, organizovalo je tradicionalnu humanitarnu kampanju Sofra e Ramazanit 2022 („Ramazanska trpeza”) tokom meseca Ramazana. Cilj ove akcije jeste obezbeđivanje paketa hrane za socijalno ugrožene porodice u svim opštinama širom Kosova. Veliki broj donatora iz poslovnog sektora, uključujući supermarket „Lindi Centar”, „Diamanti”, „Meka Halal Food”, kao i „AB Bajrami”, dao je novac i robu, kao i brojni pojedinačni lokalni donatori i donatori iz dijaspore. Za ovu kampanju prikupljeno je više od 45.000 evra. 

Hodaj u mojim cipelama

Na Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom (21. mart) održan je marš solidarnosti pod motom Ec Me Kepucet e Mia („Hodaj u mojim cipelama”). Građani su podržali akciju pridruživši se maršu kako bi podigli nivo svesti javnosti o potrebama osoba sa Daunovim sindromom. Akciju je organizovalo kosovsko udruženje osoba sa Daunovim sindromom u okviru kampanje Nje Kartoline per Ti („Razglednica za tebe”). Tokom kampanje, na Trgu Zahira Pajazitija u Prištini i drugim trgovima u gradovima širom Kosova, postavljene su tezge sa razglednicama koje su izradili članovi udruženja. Kampanji su doprineli različiti donatori donirajući direktno, kao i simboličnom kupovinom razglednica. Do kraja kampanje prikupljeno je 38.600 evra u četiri centra za podršku osobama sa Daunovim sindromom na Kosovu – u Prištini, Uroševcu, Mitrovici i Prizrenu.  

Akcije kompanija KEDS i Twig

Povodom Svetskog dana planete Zemlje (22. april), kompanija KEDS donirala je dvadeset sadnica i organizovala njihovu sadnju na brdu pored Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FIEK). Sadnice su zasadili studenti fakulteta, kao i studenti Akademije KEDS. Akciju je pokrenuo profesor Avni Alidemaj iz KEDS-a. 

U sličnoj akciji, kompanija Twig je doprinela ozelenjavanju opštine Mitrovica tako što je donirala 27 sadnica. Predstavnici kompanije i Uprave za zaštitu životne sredine, zajedno sa volonterima, pomogli su da se zasade sadnice u blizini Mitrovačkog jezera. 

Više o stanju filantropije na Kosovu 2022. godine:

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).


Naslovna fotografija: unsplash.com