Trendovi u tipovima donatora u davanjima na Kosovu – 2018–2022. 

Trendovi u tipovima donatora 2018–2022. – preuzmite ovaj info-grafik u PDF formatu 

Od kada je počelo praćenje filantropije na Kosovu 2015. godine, pojedinci su najistaknutiji donatori na Kosovu. Vremenom su poznati pojedinci zauzeli veći udeo u davanju. Takođe je zabeležen porast udela kompanija i malih i srednjih preduzeća u ukupnom davanju. 

Donatori na Kosovu 2022. godine (% iznosa) – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Građani (kroz masovna davanja) 

U 2022. godini masovna davanja građana činila su 33,6% svih instanci doniranja i 56,9% ukupno zabeleženog iznosa. Veliki udeo zabeleženih masovnih instanci doniranja u korelaciji je sa velikim brojem kampanja u kojima su građani bili najčešći donatori. Neprofitne organizacije su predstavljale glavni kanal distribucije masovnih donacija tokom 2022. godine. 

Donatori na Kosovu 2022. godine (% akcija davanja) – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Davanja od strane poznatih pojedinaca 

Drugi najaktivniji tip donatora u 2022. godini bili su poznati pojedinci, koji su generisali 29,7% svih instanci doniranja i 15,5% ukupnog iznosa donacija. Najčešće su davanja od strane poznatih pojedinaca davana direktno pojedincima i porodicama kojima je potrebna pomoć ili su bila usmeravano ka neprofitnim organizacijama. 

Davanja od strane kompanija 

Kompanije i mala i srednja preduzeća kao donatori svoju podršku su usmeravali pretežno kroz rad domaćih organizacija civilnog društva, uglavnom za svrhe smanjenja siromaštva. Od svih korporativnih instanci doniranja, njih 60,8% je bilo od kompanija, dok je 39,2% bilo od malih i srednjih preduzeća. 

Trendovi u tipovima donatora na Kosovu – 2018–2022.

Od kada je počelo praćenje filantropije na Kosovu 2015. godine, pojedinci su najistaknutiji donatori na Kosovu. Vremenom su poznati pojedinci zauzeli veći udeo u davanju. Takođe je zabeležen porast udela kompanija i malih i srednjih preduzeća u ukupnom davanju. 

Kome su pojedinci darovali 2022. godine

Masovna davanja građana su prvenstveno bila usmerena na pružanje pomoći preko neprofitnih organizacija (79,6%) i, u manjoj meri, direktno pojedincima ili porodicama (19,1%). Samo 1,3% evidentiranih masovnih donacija građana upućeno je javnim ustanovama. S obzirom na to da je masovno davanje građana u velikoj meri inicirano namenskim kampanjama za prikupljanje sredstava i da većina akcija prikupljanja sredstava koje organizuju neprofitne organizacije masovno privlači građane, ovakva distribucija ima smisla. 

Kod davanja od strane poznatih pojedinaca ostvaren je ravnomerniji udeo među predviđenim primaocima u 2022. godini, sa 49,5% davanja usmerenih na pojedince i porodice, a 43,2% davanja dodeljenih preko neprofitnih organizacija. Samo 4,4% davanja je bilo usmereno na vlasti, a 2,2% na javne institucije. Pojedinci imaju tendenciju da slede sopstvenu teoriju davanja, pored toga što se odazivaju na apele, pa se očekuje ravnopravnija distribucija među tipovima primalaca. 

Davanja pojedinaca po tipu primalaca 2022. godine – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Za koje nameravane efekte su pojedinci donirali u 2022. godini

Više od 91% svih masovnih davanja građana bilo je usmereno na svrhe koje čiji je cilj postizanje kratkoročnog uticaja, dok je samo 4% iskorišćeno na način koji bi napravio stratešku razliku. Ovo je u suprotnosti sa davanjem od strane poznatih pojedinaca, gde se skoro 33% svih instanci doniranja može klasifikovati kao strateško davanje, a skoro 66% instanci je bilo usmereno na jednokratnu podršku. 

Davanja pojedinaca po nameravanim efektima u 2022. godini – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Kome je poslovni sektor darovao 2022. godine 

Kompanije su podelile svoja davanja između neprofitnih organizacija (46,2%) i pojedinaca i porodica (43,5%). Manje od 5% korporativnih instanci doniranja bilo je upućeno javnim ustanovama ili vlastima. 

Korporativna davanja: tipovi primalaca u 2022. godini – preuzmite info-grafik u PDF formatu

Za koje nameravane efekte su kompanije donirale 2022. godine  

Dok je korporativno davanje prethodnih godina bilo više usmereno na postizanje dugoročnih strateških uticaja, velika većina (87,1%) svih korporativnih instanci davanja u 2022. godini bila je usmerena na kratkoročne uticaje, jer je opšti fokus davanja bio na smanjenju siromaštva. S druge strane, samo 7,5% korporativnih davanja bilo je usmereno na strateške rezultate u 2022. 

Korporativna davanja: nameravani efekti davanja 2022. godine – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Kome je dijaspora darovala 2022. godine 

Primarni fokus davanja iz dijaspore 2022. godine bio je na direktnim donacijama pojedincima i porodicama (53,6% instanci doniranja), a davanje neprofitnim organizacijama (41,1%) držalo je jako drugo mesto.      

Davanje iz dijaspore: tipovi primalaca u 2022. godini – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Za koje nameravane efekte je dijaspora darovala 2022. godine   

Za razliku od drugih ključnih tipova donatora u 2022. godini, dijaspora je preovladavala u strateškim donacijama sa 44,6% svih instanci doniranja. Kratkoročni uticaj je i dalje bio u fokusu više od 52% svih davanja iz dijaspore. 

Davanje iz dijaspore: nameravani efekti davanja 2022. godine – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Primeri davanja

Music 4 All

Preko platforme za grupno finansiranje (eng. crowdfunding) KOSOVA ideas, građani su pomogli prikupljanje sredstava za projekat koji je pokrenuo „Roma Versitas Kosovo” za podršku Muzičkoj školi „Music 4 All” u Plementini. Škola nudi besplatne časove muzike i radionice za decu i mlade. Kampanja je trajala do 8. januara 2022. godine, a prikupljeno je više od 5000 evra namenjenih za nabavku neophodnog nastavnog i likovnog materijala, kao i opreme, sredstava za prevoz, manifestacije i račune za grejanje. 

Akcije NLB banke

NLB Banka donirala je didaktički materijal i opremu Kabinetu za logopediju Univerzitetskog kliničkog centra Kosova (QKUK). Donirani osnovni alati namenjeni su lečenju dece sa poremećajima u komunikaciji i kognitivnim poremećajima. Pored toga, banka je podelila poklone za nekoliko udruženja širom Kosova koja se bave brigom o deci sa smetnjama u razvoju. 

„1 cent – Doniraj malo, pomozi mnogo!”

Primer korporativne podrške u 2022. godini je kampanja 1 cent – Dhuro pak, ndihmo shume („1 cent – Doniraj malo, pomozi mnogo!”). Ovu akciju organizovala je kompanija „Fluidi Group”, preko svoje novoosnovane fondacije Floil Cares. Korišćen je marketinški pristup koji se odnosi na namene i jedan cent je doniran od prodaje svake boce Floil ulja kako bi se pružila podrška Kosovskom udruženju osoba sa Daunovim sindromom. 

Više o stanju filantropije na Kosovu 2022. godine: 

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

 


Naslovna fotografija: unsplash.com