Innovation and philanthropy | Giving Balkans

Blog

U svetu u kome su inovacije ključ za ostvarivanje punog potencijala novih generacija, zamislite da svako dete ima znanje i alate da se istakne kroz praktično učenje. Ovaj članak govori o priči Lige stvaralaca Kosova (Kosovo Makers League), neformalnoj obrazovnoj platformi i njihovoj misiji da transformišu obrazovanje na Kosovu kroz inovativnu inicijativu. Među njegovim vodećim programima je najveće takmičenje robotike na Kosovu, gde učestvuju deca uzrasta od 6 do 15 godina iz osnovnih škola i drugih obrazovnih institucija. Shodno tome, centralna ambicija KML-a je da svakom detetu na Kosovu omogući pristup obrazovanju iz robotike putem kampanje „Jedan robot po detetu“.

Saznaj više