Zaklada „Zamah“ od 2006. godine radi na podsticanju razvoja filantropije i razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.

Drago Vručinić, upravitelj Zaklade „Zamah“ i Roko Nakić, stručni suradnik za razvoj i upravljanje resursima lokalne zajednice ispričali su nam na koji način ova regionalna zaklada doprinosi razvoju lokalnih zajednica, jača aktivizam građana i podržava inicijative pojedinaca koje doprinose opštem dobru.

Kako je nastala Zaklada „Zamah“? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Drago: Regionalna zaklada za lokalni razvoj „Zamah“ osnovana je 25. svibnja 2006. godine. Inicijatori i osnivači (zakladnici) bili su zaposlenici udruge Centar za civilne inicijative (CCI) iz Zagreba, Milan Medić, Mladen Đurkinjak, Mirela Despotović i Drago Vručinić te Davor Bončina, zaposlen u United Nations Development Program (UNDP) u Hrvatskoj.

Ideja koja stoji iza nastanka Zaklade „Zamah“ je bilo osnivanje jednog novog, za ove prostore do tada nepoznatog, tipa zaklade usmjerenog ka izgradnji lokalnih zajednica. Širok dijapazon i urgentnost potreba siromašnih ruralnih zajednica kao npr: nedostatak početnih financijskih resursa, nedostatak specifičnih znanja, nedostatak prostora za rad, nedostatak kvalitetne komunikacije među dionicima u zajednici i sl. nagnala nas je da osnujemo organizaciju koja će svojim bottom up pristupom i potencijalom za prenošenje znanja i vještina moći odgovoriti na te potrebe. Tokom vremena svoj djelokrug smo proširili i na rad u urbanim sredinama. Naravno vjetar u leđa i možda jedan od najvećih razloga osnivanja bile su zajednice koje su bile suočene velikim nedaćama nakon povratka stanovništva u njih.

Svrha Zaklade „Zamah“ je razvoj lokalnih zajednica kroz podršku inicijativama građana i njihovim formalnim oblicima udruživanja te aktivnostima pojedinih fizičkih i pravnih osoba.

Naša misija je podupirati razvoj filantropije kao nužnoga preduvjeta za razvoj civilnog društva, uz povećan interes za filantropsko ponašanje pojedinaca te ulogu poslovnog i javnog sektora kroz društveno odgovorno poslovanje. Također, vrijednosti koje promičemo su djelovanje za opće dobro, transparentnost, solidarnost i odgovornost u zajednici.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Drago: Vrlo rano, početkom devedesetih radio sam za mnoge međunarodne organizacije (International Rescue Committtee, CRS, Otvoreno društvo…) kroz koje sam stekao ogromno iskustvo i uvid u potencijal, snagu i humaniji pristup u rješavanju problema.

Osim navedenog područje neprofitnog sektora pružilo mi je mogućnost da se društveno i socijalno angažiram bez da imam dublju političku involviranost. Nedorečenost novog političkog sustava, i još uvijek sazrijevanje demokracije, potreba za tolerancijom i poštivanjem ljudskih prava bila su mi dodatni izazov kao i danas. Sve vrste nepravde sa kojima sam bio suočen svih ovih godina bile su mi dodatni poticaj da odaberem rad u civilnome društvu.

Smatram da se sa područjem neprofitnog sektora (civilnoga društva) daje šansa da se socijalna i ekonomska prava štite, kao i mogućnost da se borimo za zdraviji i snošljiviji život na zemlji.

Na koji način Zaklada „Zamah“ doprinosi razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Roko: U našem radu jako velik fokus je stavljen upravo na poticanje filantropije i filantropskog načina razmišljanja među građanima u Hrvatskoj.

Budući da smatramo kako se filantropija uči od malih nogu, posebno smo se usmjerili na razvoj filantropije među djecom i mladima. Do sada smo osnovali više desetaka filantropskih klubova u osnovnim školama Središnje Hrvatske s kojima smo provodili male i velike humanitarne akcije; organizirali smo dodjele nagrade Naj škola filantrop, za škole koje su se najviše iskazale u filantropskom djelovanju; organizirali smo i prvi Dječji filantropski filmski festival u Hrvatskoj.

Osim toga također redovito organiziramo i izložbe o filantropiji kojima je cilj promicati filantropiju te poticati građane na takvo djelovanje.

Roko Nakić, stručni suradnik za razvoj i upravljanje resursima lokalne zajednice

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Roko: Aktivnosti zaklade „Zamah“ počinju i završavaju upravo u zajednici i sa zajednicom. Svaku godinu započinjemo sa istraživanjem/upitnikom kojim procjenjujemo potrebe zajednica u kojima radimo. Na taj način saznajemo više o problemima zajednica, o tome kakve specifične vještine i znanja su pojedincima i organizacijama potrebna, što im nedostaje u vlastitom mjestu/gradu i sl. Vodeći se tim podacima i prijedlozima kreiramo buduće aktivnosti i učimo iz same zajednice. Prilikom organiziranja akcija ili kampanja u svakom trenutku nastojimo uključiti što više dionika iz različitih područja (poslovni sektor, civilno društvo, predstavnici lokalne samouprave) koji mogu svojim znanjima i vještinama doprinijeti uspješnijoj provedbi istih.

Kako se finansira „Zaklada Zamah“, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Drago: U financiranju zaklade vodimo se prvenstveno načelom diversifikacije izvora financiranja, kako bismo osigurali neometani kontinuitet našeg djelovanja.

Zaklada se trenutno financira iz sljedećih izvora: suradnja sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kroz program Aktivni u zajednici; kroz sredstva Erasmus+ programa; u nešto manjoj mjeri suradnja sa stranim fondacijama (MOT fondacija) te naposljetku dio sredstava prikupljamo izravno od građana kroz donacije, kroz organizaciju dobrotvornih akcija, priredbi, događanja i sl.

Poznati ste po programu „Aktivni u zajednici“. Na koji način ovaj program doprinosi razdvoju zajednica i u čemu je njegov najveći značaj?

Roko: Program „Aktivni u zajednici“ inovativan je pristup koji je svojim potencijalom i dosegom postao platforma za osnaživanje lokalnih OCD-a i jačanje društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. U svakoj zajednici ostvarujemo suradnju s najmanje jednom organizacijom koja pokaže kapacitete i motivaciju za liderskom ulogom u zajednici. Tokom godine dana sa tom organizacijom radimo na njihovom organizacijskom jačanju (pisanje operativnih planova, kreiranje projektnih prijedloga, rad na poboljšavanju ustroja organizacije i sl.). Paralelno s time, s njima planiramo i organiziramo jednu društveno korisnu akciju ili kampanju u zajednici.

Do sada smo pokrivali područja od ekologije i kulture do brige za nezaposlene žene i djecu s posebnim potrebama. Najveći značaj je upravo u tome što organizacije tokom godine dana postaju samostalni lideri u svojim zajednicama te su osnažene za daljnju provedbu dobrotvornih akcija u zajednici. U toku provedbe programa, potičemo povezivanje raznih dionika (organizacija, institucija, tvrtki, pojedinaca) kojima je u interesu napredak vlastite zajednice. Na taj način sklopljen je velik broj novih dugotrajnih partnerstava.

Kako izgleda vaša saradnja sa drugim neprofitnim organizacijama, na koje još načine radite na njihovom osnaživanju?

Roko: Zaklada je godinama financijski podupirala niz udruga i ustanova. U 15 godina postojanja pružili smo potporu više od 450 akcija i građanskih inicijativa u vrijednosti više od 3 milijuna kuna. Nastavno na prethodno pitanje, naša suradnja sa drugim neprofitnim organizacijama se u zadnje dvije godine nastavila u obliku pružanja potpore kroz program Aktivni u zajednici.

Osim redovitih radnih sastanaka sa organizacijama na kojima se planiraju elementi kampanja i akcija, stojimo ima na raspolaganju u svakom trenutku za pomoć u obliku preporuka i savjeta. Za članove organizacija provodimo i redovite edukacije i to iz područja namicanja sredstava, procjena potreba zajednice, upravljanja društvenim mrežama i sl.

Šta izdvaja Zakladu „Zamah“ u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Drago: Zaklada „Zamah“ je jedna od samo četiri zaklade lokalne zajednice u Hrvatskoj te jedina takva zaklada na području središnje Hrvatske. Dok ostale zaklade imaju specifično područje djelovanja (sport, djeca, kultura i sl.), zaklada lokalne zajednice pokriva širok spektar potreba zajednice, te usmjerava sve svoje aktivnosti u jedna holistički pristup razvoja zajednice.

U praksi to znači povezivanje najrazličitijih aktera od kojih svaki može svojim talentom, trudom i resursima doprinijeti da se riješi određeni gorući izazov u zajednici.

Šta su najveći uspesi koje je Zaklada „Zamah“ ostvarila u dosadašnjem radu?

Drago: Kao jedan od naših najvećih uspjeha istaknuo bih povjerenje koje smo svojim radom i zalaganjem izgradili i zavrijedili u zajednicama. Financijski i organizacijski smo godinama podupirali veći broj udruga koje su naposljetku postale jaki lideri u svojim mjestima djelovanja. Uz našu financijsku, tehničku i stručnu pomoć neke od njih danas su vodeće organizacije u područjima održivog razvoja, volonterstva, rada sa osobama sa invaliditetom i drugim. Najveća nagrada nam je vidjeti kako organizacije napreduju, kako se osamostaljuju te stvaraju u svojim zajednicama veliku društvenu i financijsku dodanu vrijednost.

U mnogim manjim ruralnim sredinama središnje Hrvatske kroz program ruralnog razvoja, uspjeli smo pomoći jednom djelu stanovništva da pokrenu vlastite poslove, kroz stipendiranje za ekološke poljoprivrednike omogućili socijalno ugroženim osobama da neki po prvi puta steknu zvanje, i dobiju šansu za posao.

Višegodišnja suradnja sa osnovnim školama diljem Hrvatske rezultirala je osnivanjem velikog broja filantropskih i volonterskih školskih klubova koji polako ali sigurno postaju norma, te sastavni dio odrastanja djece u Hrvatskoj. Takvi rasadnici u kojima djeca 'vježbaju' dobročinstvo polučili su velike uspjehe kroz organizaciju velikog broja humanitarnih akcija i projekata. Njihov dalekosežni potpuni značaj u smislu stvaranja ljudi koji filantropski razmišljaju i djeluju će se tek vidjeti u narednim godinama. U tu svrhu razvijen je i model za kojeg vjerujemo da je jedan od boljih koji se primjenjuje u razvoju filantropije kod djece mlađeg školskog uzrasta.

Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da ostvarite u budućnosti?

Drago: Osim daljnjeg rada na razvoju dječje filantropije, cilj nam je da područje filantropije bude sastavni dio društvenog obrazovanja za naše najmlađe. U tu svrhu radimo na daljnjoj razradi modela koji bi po svom sadržaju i cijevima, osim podizanja svijesti o nužnosti filantropskog ponašanja, najmlađima omogućio razvoj odgovornosti kao preduvjet za kvalitetniji angažman u zajednicama u kojima žive.

Aktivnosti sa kojima se bavimo posljednjih godina sve više ulaze u područje održivog razvoja za koje smatramo da su nam novi izazov u budućnosti. S tim u vezi planiramo da nam jedan od prioriteta bude područje zelene filantropije. Zaklada ima bogato iskustvo radu u manjim ruralnim zajednicama, u području obnovljive poljoprivrede i jačanju ekološke svijesti među mladima.

Kao jedan od programa za kojeg dugoročno imamo postavljen cilj jest osvještavanje građana o važnosti filantropije u izgradnji zajednice i očuvanju kulturno, društvenih i socijalnih vrednota. Ovim programom predviđeno je niz aktivnosti koje, osim izložaba, javnih tribina, promocije trebaju pro-aktivno djelovati na građane u preuzimanju odgovornosti i aktivnije društvene uloge.