Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), u svetu se svake godine prevremeno rodi 15 miliona dece, dok u Srbiji ovaj broj dostigne više od 4.000 beba godišnje. Ovo je nažalost tek početak problema, jer je prevremeno rođenje vodeći uzrok smrti novorođenčadi, ali i okidač čitavog niza komplikacija‚ oboljenja i poremećaja koji vrlo često prate dete čitav život.

Deca sa cerebralnom paralizom svakodnevno vode veliku bitku i hrabro se nose sa drastično drugačijim životom od svojih vršnjaka. Kako su neke od najozbiljnih posledica prevremenog rođenja deteta upravo oštećenje mozga, cerebralna paraliza i njeni različiti oblici, delovanje humanitarne fondacije „Prvi korak“ fokusirano je na probleme dece s poteškoćama u razvoju.

Svojim aktivnostima žele da doprinesu poboljšanju kvaliteta života dece sa različitim oblicima cerebralne paralize kao posledicom prevremenog rođenja, a svako ko je u mogućnosti može i sam da pruži doprinos i podrži Male Heroje. 

Posledice prevremenog rođenja su brojne – od različitih poteškoća u fizičkom i mentalnom razvoju, pa sve do smrtnosti. Jedna od najčešćih posledica prevremenog rođenja je cerebralna paraliza i stanja slična ovom obolenju. 

Ova deca najveću šansu za napredak imaju do svoje 18. godine, nakon čega se ona značajno smanjuje. Trenutno su mogućnosti rehabilitacije u zemlji veoma ograničene, a terapije u inostranstvu izuzetno skupe i nedostupne velikom broju nevidljivih Malih Heroja.

Humanitarna fondacija „Prvi korak“ svojim aktivnostima, znanjem i trudom želi da doprinese poboljšanju kvaliteta života dece koja se suočavaju sa različitim oblicima cerebralne paralize kao posledicom prevremenog rođenja.

Poboljšanje kvaliteta života prevremeno rođene i dece obolele od cerebralne paralize, kao i njihovih porodica, uključuje: 

  • Nabavku medicinske opreme i pomagala koja se koriste u rehabilitaciji
  • Okupljanje stručnjaka i pružanje stručne podrške 
  • Edukacija roditelja, dece i šire javnosti 
  • Kreiranje mreža partnerskih organizacija
  • Obezbeđivanje finansijskih sredstava za specifične medicinske tretmane 
  • Informisanje, edukacija i podrška majki
  • Vršnjačka edukacija 

Misija im je da obezbede kvalitetnu rehabilitaciju, nesmetano svakodnevno funkcionisanje u igri, sportskim aktivnostima, školi i druženju sa vršnjacima. 

Uz malo truda, sva deca mogu da imaju kvalitetan život. Svaki vid pomoći i uključivanje u aktivnosti Fondacije su dobrodošli, a neki od načina na koji sugrađani mogu da pomognu realizaciji aktivnosti fondacije „Prvi korak“ su: volontiranje u događajima i aktivnostima, finansijska podrška kroz individualne ili kompanijske uplate, sponzortsvo događaja ili akcija, partnersko povezivanje...

Na koje načine možete da podržite Male heroje, saznajte ovde.

Biciklom od Pariza do Novog Sada za nabavku opreme – Lokomat za prvi korak“ 

Cilj Fondacije je, između ostalog, i nabavka savremene opreme za rehabilitaciju, kao i edukacija i podizanje svesti o problemima sa kojima se susreću deca sa dodatnim i posebnim potrebama, kao i njihovi roditelji.

 

Njihova želja je da nabave najsavremeniji robotizovani sistem za rehabilitaciju, učenje i korekciju hoda kod dece LokomatPro, koji bi bio postavljen u Dečijoj bolnici u Novom Sadu i bio besplatan za sve potencijalne korisnike. Tako bi pružili mogućnost da sva deca, kojoj je ova rehabilitacija potrebna, dobiju mogućnost da vežbaju i napreduju. 

To je samo početak aktivnosti i ciljeva – jedan od prvih izazova je biciklistička tura, koju upravitelj Fondacije Bojan Kačavenda sa svojim bratom vozi od Pariza do Novog Sada u septembru 2021, sa ciljem da prikupe novac za LokomatPro i što pre ga dopreme u Srbiju. Mi ih možemo podržati na tom putu. 

Rehabilitacija u Srbiji znači pružiti bolji život nekome – a svi želimo bolji život za našu decu. 

Sada je pravi momenat za akciju. Podržite ih na Ruti Heroja - pošaljite SMS na 5300.