Prema procenama Fondacije Catalyst Balkans u 2020. godini u Srbiji su građani i kompanije donirali preko 90 miliona evra za opšte dobro od čega čak 42,1% za prevazilaženje posledica pandemije.  Ovu godinu je obeležila pandemija Kovida-19 i u dosta aspekata znatno uticala na dobročinstvo u Srbiji. Pre svega, darivano je 2,7 puta više nego u prethodnoj godini. Posebno je važno da istaknemo da čak i davanja koja nisu povezana sa pandemijom Kovida-19, za koja smo brinuli da će biti zapostavljena, premašuju za više od 10 miliona evra ukupna davanja u 2019. godini.

Zato je prosečna donacija po pojedincu sa 4,9 evra u 2019. godini porasla na 13 evra u kriznoj godini.

Ko su najveći darodavci u Srbiji u 2020?

Pandemija je uslovila i promenjenu sliku darodavaca. Nakon nekoliko godina u kojima su davanja građana bila veća od davanja poslovnog sektora, ove godine je on kroz 38,1% akcija darovao nešto više od polovine ukupne zabeležene darovane sume. Građani, koji su nekoliko godina bili najaktivniji i najveći darodavci, ove su godine na drugom mestu, a pružali su podršku onima kojima je ona bila potrebna nevezano za pandemiju.

Bez obzira na promenu okolnosti, ključni tipovi darodavaca su i dalje: građani kroz masovna davanja, poslovni sektor i pojedinci. Ove tri grupe su organizovale 86,3% svih akcija darivanja, odnosno donirale su 90,4% ukupnih zabeleženih sredstava.

Dok su kompanije najviše donirale državi za borbu protiv Kovida-19, građani su, kroz neprofitni sektor, darivali za lečenje sugrađana.

Za šta se darovalo najviše u 2020?

Ako izdvojimo činjenicu da je saniranje posledica pandemije u 2020. godini bilo zastupljeno u najvećem procentu akcija, najvažnije teme su ostale iste kao u 2019. godini, i to u istom redosledu – zdravlje, podrška marginalizovanim grupama, smanjenje siromaštva i obrazovanje, uz, naravno, manju zastupljenost svih ovih tema nego prethodne godine, nauštrb davanja za posledice pandemije.

Najprimetniji pad u vrednosti davanja zabeležen je kod društvenog preduzetništva, davanja za sport i podrške nezavisnim medijima. Sa druge strane, nakon nekoliko godina pauze pojavila su se davanja u oblasti ljudskih prava.

Ko su primaoci donacija u Srbiji u 2020?

U pogledu broja filantropskih akcija, najveći udeo među primaocima donacija uvek zauzimaju pojedinci i porodice. I u pandemijskoj, 2020. godini najveći broj akcija darivanja je išao direktno ka njima. Sa druge strane kada se radi o procentima darivanih sredstava, kod pojedinaca je taj procenat umanjen sa 11,4% u 2019. godini na svega 4,4% u 2020.

Ipak, pandemija jeste promenila sliku primalaca jer je, za razliku od prošle godine, na državu bio usmeren veći procenat akcija nego na neprofitne organizacije, što je prirodna posledica vanredne situacije u kojoj smo se našli.

Veće promene smo zabeležili u raspodeli donacija državi i neprofitnom sektoru. Dok je poslednjih godina nivo poverenja darodavaca u državu kontinuirano opadao, u 2020. godini je čak 43,4% ukupne zabeležene darovane sume usmereno na institucije, lokalne i nacionalne vlasti (poređenja radi, taj procenat je u 2019. bio 15,2%).

Pun izveštaj je dostupan na ovom linku.

Istraživanje Srbija daruje 2020 – godišnji izveštaj o dobročinstvu jeste deo Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija „Ana i Vlade Divac“. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Istraživanje je sproveo Catalyst Balkans u partnerstvu sa Trag fondacijom, uz dodatnu podršku Fondacije „Čarls Stjuart Mot“ i Fonda braće Rokfeler.