OSSI (Organizacija srpskih studenata u inostranstvu) preko 20 godina pruža pomoć srpskim studentima oko upisa studija i odlaska u inostranstvo.

OSSI svojim radom, kroz 3 lokalne kancelarije (u Beogradu, Nišu i Novom Sadu) i 23 regionalna prestavništva na 4 kontinenta, razvija dijalog i saradnju između srpskih studenata u inostranstvu i matične zemlje i podstiče kreiranje mogućnosti za povratak mladih u maticu.

Jedna od vrednosti veoma važnih u radu ove organizacije je transparentnost, pa je Organizacija srpskih studenata u inostranstvu nedavno na našoj platformi Neprofitne.rs pokazala najviši nivo transparentnosti i dobila bedž potpuno transparentne organizacije.

Sa Anđelom Janković, potpredsednicom organizacije, razgovarali smo o značaju transparentnosti za rad OSSI, ali i ceo neprofitni sektor, kao i o uspesima, planovima, misiji i postignućima udruženja.

Šta za vas znači transparentnost?

Anđela: Transparentnost vodi do poverenja, a poverenje je najveći preduslov za uspeh. Deleći informacije sa širom zajednicom, dolazimo po mnogih prednosti, gradimo poverenje i postavljamo temelj za nove projekte i podršku. Deljenjem informacija o radu razbijamo predrasude koje postoje o neprofitnom sektoru i zalažemo se za promene.

Kako ste povezani sa zajednicom?

Anđela: Glavni cilj Organizacije srpskih studenata u inostranstvu je upravo povezivanje. Kroz razne projekte i aktivnosti, povezujemo naše studente međusobno, ali takođe imamo saradnju i sa privatnim i javnim sektorom u svrhu pomoći našim studentima. Zajedno se trudimo da prikažemo vrednost i značaj akademske mobilnosti među mladima, ali i da podstaknemo povratak u zemlju maticu jer su mladi najbitniji resurs koji svaka država poseduje i ne smemo dozvoliti da to izgubimo.

Iako raštrkani po svetu, naši članovi su u svakodnevnoj komunikaciji i uključeni su u kreiranje ciljeva i projekata organizacije. Zajedno radimo za dobrobit zajednice, pomoć studentima i njihovo umrežavanje.

Anđela Janković, potpredsednica OSSI

Na koja postignuća ste najponosniji?

Anđela: Za početak, ponosni smo na činjenicu da naša organizacija okuplja veliki broj studenata koji se školuju u 23 države sveta, na četiri kontinenta. Deo naših aktivnih članova su upravo studenti koji se školuju na najprestižnijim svetskim univerzitetima, nesebično odvajaju svoje slobodno vreme za rad u organizaciji i za pružanje pomoći studentima koji su odlučili da idu njihovim stopama.

Takođe, jedan od najvažnijih projekata koje je OSSI započeo u poslednjih nekoliko godina je projekat ,,pOSSIbility” koji ima za cilj sklapanje saradnje sa kompanijama u Srbiji u svrhu pružanja stručnih praksi našim studentima. Na taj način radimo na podsticanju povratka mladih u Srbiju, smanjivanju ,,odliva mozgova” i pružanju uvida u tržiste rada u Srbiji. Za dve sezone projekta, OSSI je sklopio saradnju sa preko 30 domaćih i stranih kompanija u Srbiji i omogućio prakse za srpske studente.

Tokom 2019. godine smo započeli i projekat ,,Mladi u pokretu” kroz koji se trudimo da mladima, iz manje razvijenih delova naše zemlje, približimo važnost i mogućnost akademske mobilnosti. Organizujemo razne radionice i predavanja o studijama u inostranstvu i studentskim razmenama, jer je upravo ta vrsta mobilnosti veoma značajna za sve mlade, za njihov dalji razvoj i sazrevanje.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću neprofitne organizacije u Srbiji?

Anđela: Veliki izazov za većinu neprofitnih organizacija je upravo nepoverenje zajednice. Nažalost, manja transparentnost i neiskrenost nekih organizacija je dovela do toga da se sa velikom sumnjom gleda na rad neprofitnog sektora u Srbiji. Jedan od problema sa kojima se susrećemo jeste i težak dolazak do donatora iz privatnog sektora.

U Srbiji još uvek nije dovoljno razvijena svest o društvenoj odgovornosti i svrsi davanja donacija, tako da su malobrojne kompanije koje doniraju poznate javnosti (i nama). Uz to, te kompanije se uglavnom odlučuju za pomoć organizacijama u specifičnoj sferi rada, te mnoge organizacije ostaju uskraćene za pomoć. Dodatno, veliki broj fondova je nedostižan određenom broju organizacija, upravo zbog manjka transparentnosti konkursa ili favorizacije određenih organizacija. To smanjenje mogućnosti dobijanja finansijskih sredstava može znatno da ograniči rad organizacije i njenih aktivnosti.

Na koje sve načine pokazujete transparentnost u radu?

Anđela: Pre svega, svi naši aktivni i neaktivni članovi su upoznati sa našim radom i projektima kroz izveštaje i sastanke. Svi članovi imaju mogućnost prisustva našim godišnjim sednicama Skupštine na kojima se glasa o bitnim stvarima i koracima u radu organizacije. Jednom godišnje organizujemo i strateško planiranje na kojem, zajedničkim snagama, kreiramo ciljeve i planove rada za narednu godinu.

Finansijski izveštaji se šalju svim studentima na mejl adrese i detaljno se analiziraju na sednici Skupštine, tako da članovi imaju mogućnost da postave pitanja u slučaju nekih nejasnoća i nedoumica. Na naš veb sajt objavljujemo godišnje izveštaje o radu, kao i izveštaje sa sednica Skupštine, pravilnike o radu i Statut organizacije, te su i članovi i eksterni saradnici, partneri i donatori u mogućnosti da se detaljnije upoznaju sa našim radom i aktivnostima. Dodatno, svi konkursi za nove aktivne članove su potpuno transparentni, objavljeni na našem sajtu i društvenim mrežama.

Konkursi uglavnom traju oko mesec dana tako da studenti imaju mogućnost da se informišu o otvorenim pozicijama i njihovim potencijalnim zaduženjima.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Anđela: Platforma Neprofitne.rs predstavlja značajan iskorak u podsticanju transparentnosti neprofitnih organizacija u Srbiji. Omogućava svim potencijalnim donatorima i zainteresovanim stranama da steknu uvid u rad, aktivnosti i novčane tokove organizacija i da spram toga budu sigurni u to koju organizaciju će da podrže i kome će pružiti svoje poverenje.

Kroz primer već postojećih uređenih profila na Neprofitne.rs, podstiču se i druge organizacije da povećaju svoju transparentnost i dopune profil na platformi. Na taj način se podiže svest i značaj o transparentnosti i otvorenost.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Anđela: Potrebno je, najpre, otvoreno pričati o značaju transparentnosti među organizacijama i istaći benefite. Platforma Neprofitne.rs je pravi kamen temeljac za podsticanje transparentnosti i sugurna sam da će mnoge organizacije u budućnosti prepoznati zašto je bitno da upotpune svoj profil na platformi.

Donatori i saradnici privatnog sektora bi trebalo da češće ističu razloge zbog kojih su se odlučili da podrže određenu organizaciju i koliko je upravo njihova transparentnost uticala na to. Na taj način će i druge organizacije prepoznati važnost transparentnosti.

Ukoliko i sami želite da svojoj zajednici pokažete koliko ste transparentna organizacija, popunite svoj profil na platformi Neprofitne.rs. Pored toga Organizaciju srpskih studenata u inostranstvu trenutno možete podržati u nameri da kreira digitalnu platformu za umrežavanje studenata u inostranstvu, kroz online donaciju za njihovu kampanju na platformi Donacije.rs.