Udruženje Šansa za roditeljstvo jedino je udruženje na teritoriji Srbije koje se zalaže za bolje uslove vantelesne oplodnje. Već 5 godina, koliko postoji, ovo udruženje se bori za to da svaki par u Srbiji ima adekvatnu medicinsku negu u procesima potpomognute oplodnje, da svi znamo šta je VTO i kako se izvodi, da kvalitet usluga bude bolji i da bude više finansiranih postupaka vantelesne oplodnje o trošku RFZO-a.

Jedan od principa kojima se Šansa za roditeljstvo vodi u radu je i transparentnost. Zbog toga se nalaze među prvih nekoliko organizacija koje su pokazale potpunu transparentnost i na našoj platformi Neprofitne.rs dobile plavi bež, kao potpuno transparentna organizacija.

Sandra Jovanović, predsednica udruženja, ispričala nam je više o značaju transparentnosti za rad Šanse, povezanosti sa zajednicom i uspesima organizacije.

Šta za vas znači transparentnost?

Sandra: Za Udruženje Šansa za roditeljstvo transparentnost znači otvorenost, jasnost, nedvosmislenost, direktnost i dostupnost ka svim informacijama. Objasniću svaki od ovih bitnih činilaca i šta oni predstavljaju za nas.

Otvoreni smo na svim nivoima, transparentni u radu, u našim inicijativama i težnjama, u finansijama, ka zakonodavcu, otvoreni smo za nove predloge, saradnje, sugestije, čak i za kritike jer nas one podstiču da budemo još bolji. Transparetno i jasno iznosimo sve što Udruženje radi, na čemu radi i kako radi. Jasni smo u svim zahtevima, jasni smo prema članovima i ljudima koji se suočavaju s problemom neplodnosti kada su u pitanju njihovi problemi, pitanja i nedoumice. Nedvosmisleni smo kada su u pitanju odgovori na njihova pitanja i vrlo transparentni kada su pitanju naša zalaganja, naša dokumenta, naše akcije, a naročito one koje su okrenute ka relevantnim institucijama. Kako sam već naglasila, direktni smo u komunikaciji sa saradnicima, članovima i nečlanovima, sa društvenom zajednicom, sa medijima.

Dostupni smo za sva pitanja u svakom trenutku kakva god ona bila i otvoreni za nove saradnje, promene i poboljšanje. Želimo da kroz transparentnost pružamo sigurnost.

Sandra Jovanović, predsednica udruženja

Kako ste povezani sa zajednicom?

Sandra: Našu zajednicu čine ljudi iz cele Srbije koji se suočavaju s problemom neplodnosti – bilo da oni žive u nekom selu, u velikom gradu, negde na jugu ili na severu. Od prvog dana, od osnivanja, povezani smo sa svima i slušamo težnje, htenja i potrebe svih. Udruženje Šansa za roditeljstvo je i osnovano sa ciljem da svima koji se suočavaju s problemom neplodnosti pruži boljitak. Na tome konstantno radimo i zato je važno da budemo povezani sa zajednicom. Velika je zajendica u pitanju, a udruženje broji i veliki broj članova (više od 4000 članova).

Povezani smo na različite načine – telefonski, mejlom, preko društvenih mreža, a sve veći broj ljudi prati naš websajt i kontaktira nas putem kontakt forme na sajtu. Možemo se pohvaliti ažurnošću i profesionalizmom jer na sva pitanja dajemo odgovore u najkraćem roku.

Udruženje Šansa za roditeljstvo ima široku zajednicu, pa su događaji koje organizujemo vrlo često dobar pokazatelj toga koliko je, u stvari, zajednica upućena na nas i koliko je ta povezanost važna. Besplatan nacionani broj za VTO 0800 333 030 doneo nam je mnogo novih ljudi. Taj broj okrene i više od 40 ljudi dnevno u potrazi za rešenjem – kako do bebe. Svima njima je neophodna podrška, informacija.

Informacije moraju biti proverene i jasne, tako je put ka bebi najkraći.

Na koje postignuće ste najponosniji?

Sandra: Najponosniji smo na sve što smo postigli u cilju poboljšanja uslova lečenja neplodnosti, a odnosi se na sve parove i pojedince na teritoriji Srbije, posebno bih izdvojila neograničen broj VTO postupaka od strane RFZO-a, vantelesna oplodnja za drugo dete (ako je prvo dobijeno vantelesnom oplodnjom), zamrzavanje i odmrzavanje embriona o trošku RFZO-a, uticaj na završavanje neophodnih akata u vezi sa donacijom reproduktivnih ćelija i embriona, podsticaj lokalnih samouprava da i one finansiraju dodatne postupke vantelesne oplodnje, povećanje starosne granice za žene koje ulaze u VTO postupak, pokretanje Centra za vantelesnu oplodnju zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Fondacijom Nije svejedno, pokretanje magazina Šansa za roditeljstvo, organizacija jedinstvenog događaja Festival potpomognute oplodnje, besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju, besplatna psihološka podrška za parove i pojedince koji se suočavaju sa teškim, bolnim i neizvesnim procesom vantelesne oplodnje…Zaista ima mnogo toga na šta smo ponosni.

Ipak najponosni smo kada nam parovi jave najlepšu vest koju dugo čekaju – da su dobili bebu, a da smo im mi na tom putu pomogli.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću neprofitne organizacije u Srbiji?

Sandra: Održivost. Jako je važno imati kontinuitet u radu. Imati nove projekte i nove aktivnosti, a teško je sve to balansirati sa finansijama koje su uvek limitirane i umanjene u ovom sektoru. Takođe, poteškoće se odnose i na pronalaženje ljudstva. Svaki projekat, svaka aktivnost, ali i tekuće dnevne aktivnosti podrazumevaju ljudstvo koje je upoznato s radom i načinom rada organizacije, jako je teško za ovako specifičnu temu pronaći ljude voljne da uče i napreduju.

Zatim bih izdvojila teško ostvarivu saradnju sa nadležnim relevantnim institucijama koje teško reaguju na naše predloge, molbe, dopise, razgovore na sastancima…Nevladin sektor mora biti prepoznat kao partner – ne kao pretnja.

Dalje, teško pristupamo konkursima i fondovima i to može biti iscrpljujuće.

Na koje sve načine pokazujete transparentnost u radu?

Sandra: Na sajtu udruženje nalazi se kompletna dokumentacija koja je dostupna svima – bez obzira da li su deo organizacione strukture Udruženja ili ne. Takođe na sajtu udruženja mogu se pronaći i svi dopisi, zahtevi, molbe…sve što je udruženje radilo i na čemu sada radi.

Otvoreni smo za nove volontere, ljude od akcije i volje da pomognu u svakom trenutku i sve što uradimo postavljamo na naš web sajt kako bi ljudima iz cele Srbije bilo lakše da tim informacijama pristupe. Odluke se donose u okviru organa Udruženja koji su Statutom doneti, ali i mnogim pravilnicima koji prate rad udruženja. Sve je vrlo jasno definisano. Vrlo je važno da svako iz Srbije može da se uputi i pogleda na čemu to i kako radimo.

Trudimo se i kao organizacija, ali i kao i pojedinci koji predstavljaju organizaciju da sve radimo na najtransparentniji mogući način – samo tako ne može doći do zabune i neprijatnih pitanja zašto je nešto rađeno na ovakav ili onakav način. To se iskazuje na različite načine, od transparentnosti naših finansijskih izveštaja, revizije projekata od strane nezavisnih revizorskih kuća pa do dostupnosti našeg rada. Poštujemo sve propise Republike Srbije koji se odnose na javnost rada i transparentnost, ali se takođe trudimo da idemo i preko okvira koji postavljaju zakon i donatori, pa tako celokupan naš rad stavljamo na uvid preko svih naših kanala komunikacija – sajta i društvenih mreža.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Sandra: Duži niz godina stvara se poseban mit o organizacijama civilnog društva koji je ponekad teško srušiti. Mnogo rada je potrebno da bi se neki “repovi” izbrisali. Zato je važno da postoji jasan sistem koji će se okrenuti onom što organizacije rade dobro, koje će istaći šta je ono što su te organizacije uradile – a ne onom šta nisu, da li su politički obojene, da li su stvorene samo na papiru i sl. Ima zaista puno organizacija u Srbiji koje su pomerale planine zarad dobrobiti društva, o tome treba pričati, time se treba voditi.

Zato je vrlo važno da ovaj mit svi zajedno srušimo, a to možemo samo uz pomoć jedne velike podrške organizacije koja će napraviti jasnu granicu između onog što je stvarno dobro i onog što se čini da je dobro. Neprofitne.rs mora da utiče na javnost da se mitovi sruše, a izdvoje pravi ljudi i prave organizacije od onih koji to nisu. Nadam se da će u tome uspeti u potpunosti.

Takođe, smatram da će ovakav sistem povećati poverenje i potencijalnih donatora. To je važno za sve, za opstanak civilnog sektora u potpunosti.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Sandra: Mislim da je potrebno definisati jasno šta znači “transparentnost” jer zaista većina ljudi ne poznaje u potpunosti ovu reč i treba se najpre time pozabaviti.

Dalje, organizacije moraju biti usmerene ka direktnoj pomoći društvu, ne ka unutrašnjem delovanju, mediji treba više da promišu rad organizacija jer se na tome malo radi. Takođe, smatram da svaka organizacija treba imati dostupnu web stranicu sa ažuriranim podacima tako da svako može proveriti sve informacije o samoj organizaciji.

Osim projekata na kojima radi neka organizacija, te projekte čine ljudi. Ti ljudi moraju biti distupni za sva pitanja, objektivni i jasni u svojim stavovima i načelima u vezi sa samom organizacijom.

Još jednom podvlačim, mit o organizacijama mogu izmeniti samo same organizacije.