Kreativno afirmativnu organizaciju Parnas čini grupa entuzijasta i entuzijastkinja koji/e su se svojim znanjem, iskustvom, interesovanjima i uverenjima okupili oko zajedničkih ideja. Parnas, ime inspirisano istoimenom planinom u Grčkoj koja je simbol mudrosti, znanja i književnosti, poslužilo je ovoj organizaciji kao naziv koji oslikava vrednosti za koje se zalažu u društvu.

KAO Parnas se u okviru svojih aktivnosti zalaže za promociju građanske slobode, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i radi na stvaranju uslova za izražavanje kritičkog stava i zahteva u odnosu na društvene fenomene. Jedna od vrednosti u njihovom svakodnevnom radu je i transparentnost, zbog čega su se na našoj platformi Neprofitne.rs predstavili kao potpuno transparentna organizacija.

Porazgovarali smo sa Marijanom Ramić, potpredsednicom Kreativno afirmativne organizacije Parnas i koordinatorkom PR tima Filmskog festivala „Uhvati film“, o čijem konceptu ćeš saznati više u ovom tekstu. Marijana nam je otkrila šta za njih znači transparentnost, koji su najveći izazovi za neprofitne organizacije u Srbiji, ali i šta smatraju da je neophodno za podizanje poverenja u neprofitni sektor.

Šta za vas znači transparentnost?

Marijana: Transparetnost je pokazatelj iskrenosti i predanosti nečijeg rada. To je dokaz savesnog i poštenog delovanja u zajednici i društvene odgovornosti. Transparenost pokazuje i sistematičnost i profesionalizam u radu – onaj ko radi valjano, nema potrebe da ne bude transparentan. Ključna reč je poverenje – unutar članova tima, saradnika, a zatim i zajednice. Transparetna organizacija motiviše zajednicu da se ujedini i dela oko istog cilja.

Kako ste povezani sa zajednicom?

Marijana: Svi naši programi aktivno uključuju građane. Fokus planiranja svake aktivnosti jeste publika – šta je ono što nas sve povezuje i šta nam je svima važno u ličnom i zajedničkom kontekstu.

Photo by MTomic

Svaki naš program je glas zajednice, direktan ili indirektan. Nekad sadržajem govorimo umesto onih koji su marginalizovani i nevidljivi, a uvek i direktno dajemo publici reč. U svakom obliku naših aktivnosti uvrštena je razmena mišljenja – u vidu diskusija, tribina, razgovora, debata. To je prostor za negovanje kritičke misli, razvoj zajednice i nas samih. Nikad ne zaboravljamo da smo i mi deo zajednice, i samo ujedinjeni možemo dobiti nove uvide i promene perspektiva.

Akcenat naše organizacije je na uključivanje osoba sa invaliditetom u kulturu: kao autora i kao publike. Trudimo se da stvorimo uslove za veću uključenost, da motivišemo i ohrabrimo druge osobe sa invaliditetom, da utičemo na stvaranje ravnopravnih mogućnosti za sve i kreiramo potpunu inkluziju u društvu. Za to je potreban i sistematski rad sa zajednicom koja nema invaliditet – jer da bismo bili povezani, moramo svi imati ravnopravne mogućnosti da učestvujemo. Zato u svom radu insistiramo na potpunoj pristupačnosti događaja i sadržaja za SVE, kao preduslova za povezanost sa zajednicom.

Sa zajednicom komuniciramo i na društvenim mrežama, koje redovno ažuriramo, ne samo sa najnovijim informacijama o projektima, već i o svim informacijama koje smatramo relevatnim za našu publiku. Odgovaramo na komentare, poruke, lajkujemo, reagujemo. To je vrlo važno, pogotovo u ovim pandemijskim vremenima.

Ponosni smo i na rad sa volonterima. Već šest godina zaredom naš volontrski program je u usponu. Trudimo se da volontiranje kod nas uvek bude dvosmerni proces. Ukoliko volonteri ulažu svoje vreme, mi smo tu da nesebično podelimo znanja iz svojih stručnih oblasti, pružimo mentorsku podršku i obezbedimo sjajnu atmosferu i druženje.I na kraju, ali ne najmanje važno, jeste stav koji zauzmete prema zajednici. Naš je iskren, ljudski, topao i solidaran. Mi prihvatamo, družimo se, razumemo, empatišemo se i delamo.

Na koja postignuća ste najponosniji?

Marijana: Na Međunarodni filmski festival Uhvati film, koji uspešno organizujemo već godinama. Ove godine realizovali smo 19. izdanje.

Photo by MTomic

Uhvati film je pre svega umetnički filmski festival koji prikazuje sjajne kratkometražne filmove iz celog sveta. Ulaz je besplatan. Filmovi Uhvati film festivala menjaju perspektive. Svi prikazuju temu invalidnosti, ali i druge naše različitosti i šalju poruku inkluzije i međusobnog razumevanja. Najviše volimo da kažemo da Uhvati film festival pokazuje sve naše vrednosti, kako iste stvari možemo da uradimo na različite (nekad iznenađujuće) načine i ukazuje na sistemske prepreke na koje marginalizovane grupe nailaze u društvu. 

Ponosno smo što je Uhvati film i regionalni festival. Na inicijativnu lokalnih partnera, Uhvati film se nakon Novog Sada održava i u Rijeci, u saradnji sa Udrugom Spirit, Banjaluci, u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Partner i u Kotoru, u partnerstvu sa NVO Art 365.

Često nam iz publike kažu da na Uhvati filmu „govorimo o stvarima o kojima skoro nigde nemamo prilike da čujemo“ jer pruža novi pogled na svet i podstiče na akciju. Takođe, Uhvati film je najpristupačniji filmski festival u zemlji, što je preduslov za veću kulturnu uključenost svih, naročito osoba sa invaliditetom.

Održava se u fizički pristupačnom protoru, svi govorni sadržaji su titlovani ili prevođeni na znakovni, a ove godine deo programa bio je prilagođen slepima. Deo filmova bio je sinhronizovan za slepe, a izložba fotografija Maje Tomić bila je audio-deskribovana. Na pristupačnosti konstatno radimo i cilj nam je da već sledeće godine ceo filmski program načinimo pristupačan slepima.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću neprofitne organizacije u Srbiji?

Marijana: Nedostatak sredstava za rad, netransparetni procesi dodele sredstava na nekim javnim konkursima, svakako su najveći i najprimetniji. Znaju da demotivišu, jer se nekad osećate da se konstatno borite sa vetrenjačama.

Aktivizam nije dovoljno vrednovan u društvu. Čini mi se da koliko god aktivisti bili angažovani – mnogo rada ostaje nevidljivo. Da bismo se bavili aktivizmom, potrebno je dati od sebe 100 odsto, a na površini je vidljivo možda samo 50 odsto.Problem je i opšta društvena neizvesnost u kojoj svi delujemo, a na koju želimo i pokušavamo da utičemo.

Na koje sve načine pokazujete transparentnost u radu?

Marijana: Svaki naš projekat je jasno iskomuniciran u javnosti: od cilja, ciljne grupe do donatora koji su ga podržali. Trudimo se da sve relevatne informacije o tome šta radimo i kako, redovno ažuriramo na našim sajtovima. Nema fantomskih projekata, nevidljvih donatora.

Photo by MTomic

Naši kontakti redovno stoje na našim sajtovima, sa jasno definisanim ulogama u timu. Pažljivo biramo saradnike i partnere. Otvoreni smo za nove članove/ce. U okviru organizacije, doneli smo i interni antikorupcijski akt, a statutom i redovnim internim sastancima, imamo jasno definisanu misiju i vrednosti udruženja, koje striktno pratimo.

I na koncu – ne postoji pitanje koje neko može da nam postavi, a da mi na njega nemamo odgovor.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Marijana: Platforma donosi mogućnosti za saradnju. S obzirom na to da nam je transparetnost važna, želimo da i naši partneri budu transparetni u svom radu. Platforma je svojevrsna baza informacija, koja pomaže pri umrežavanju organizacija i pojedinaca, a pruža i dobar primer svima koji žele da budu transparetni, a možda ne znaju kako.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Marijana: Podizanje svesti o važnosti transparetnosti rada kod pripadnika neprofitnih organizacija. Transparetnost rada bi mogla da bude obavezan uslov pri apliciranju na bilo kom javnom konkursu. To nije dodatan napor, već aktivnost koja bi trebalo da bude u prirodi rada neprofitnih organizacija – da se bore za javno dobro. Transparetnost bi trebalo da bude ogledalo kredibiliteta i kapaciteta jedne organizacije.