Humanitarna organizacija „Dečje srce“ već dvadeset godina pomaže osobama sa smetnjama u razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa.

Tim organizacije „Dečje srce“ otkrio nam je više o misiji, vrednostima i aktivnostima ove organizacije, koja svakodnevno radi na poboljšanju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Kako je nastala Humanitarna organizacija Dečje srce? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Dečje srce: Humanitarna organizacija Dečje srce registrovana je 2001 godine sa željom da okupljeni stručnjaci svojim znanjem, praktičnim iskustvom i slobodnim vremenom utiču na poboljšanje kvaliteta života osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i njihovih porodica.

Tada je nastao program „Škola životnih veština“ koji do danas traje i koji je privukao veliki broj dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Onda su nam bili potrebni volonteri pa smo kreirali programe obuke za roditelje, volontere, stručnjake i sve osobe koje su u kontaktu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Trenutno imamo akreditovanih 6 programa obuke u Srbiji i 6 u Crnoj Gori.

Koja je bila vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Dečje srce: Neprofitni sektor ne daje sigurnost kao državna služba i traži od svakog od nas da stalno radimo na sebi kako bi obezbedili opstanak. Rad neprofitnog sektora nam je mnogo prirodniji jer nas podseća da tako funkcioniše sve u našoj okolini, stalna borba koja nas čini jačim i spremnijim za ono što već sutra dolazi.

Kako je COVID-19 kriza uticala na rad organizacije? Kako se promenio način na koji funkcionišete, na koje aktivnosti ste bili najviše fokusirani u prethodnom periodu?

Dečje srce: COVID-19 kod nas nije napravio velike rezove kao u našoj okolini jer nismo prekidali aktivnosti, već su isti sadržaji dobili nijansirano drugačiji prizvuk. Strah, panika i neizvesnost kod roditelja, uneli su promenu navika i aktivnosti kod mladih sa smetnjama u razvoju a onda uticali na podršku koju im pružamo. Pojačane su aktivnosti informisanja roditelja, a smanjeni direktni susreti sa njima.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi za 2021. godinu?

Dečje srce: Najvažniji planovi biće okrenuti ka pokretanju aktivnosti za radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Kako se finansira Dečje srce, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način? Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad organizacije?

Dečje srce: Svi postojeći načini traženja donacija, nama su bliski. Saradnja postoji sa lokalnim donatorima, pojedincima, fondacijama, sekretarijatima, verskim organizacijama, lokalnim samoupravama, ministarstvima, EU itd.

Na koji način funkcioniše vaša usluga „Lični pratilac“ i zbog čega je ona značajna za zajednicu?

Dečje srce: Lični pratilac deteta je usluga koja funkcioniše na lokalnom nivou na način da se mi kao organizacija prijavljujemo na tender koji raspisuje lokalna samouprava.

Obučavamo lične pratioce, uspostavljamo saradnju sa školama i ustanovama koje deca sa smetnjama u razvoju pohadjaju i sa roditeljima definišemo potrebe dece. Potrebe dece definisane individualnim planom su opis posla ličnih pratilaca.

Poznati ste i kao osnivači kafe-restorana „Zvuci srca“, u kome korisnici vaših usluga rade i usavršavaju se. Kako funkcionišu „Zvuci srca“? Da li je COVID kriza uticala na vaš rad? Planirate li slične poduhvate i u budućnosti?

Dečje srce: Zvuci srca su od kafe restorana prerasli u Radni centar gde postoji i radionica gde mladi sa smetnjama u mentalnom razvoju šiju, vezu, štampaju na majcama i šoljama svoje crteže, rade dekupaž tehnikom poslužavnike ramove za slike i podmetače.

Korona je uticala da kafe restoran smanji aktivnosti, međutim radionica je odpočela da šije maske i na taj način uticala da se mladi sa smetnjama u mentalnom razvoju više uposle. Kafe restoran je postao mesto nade za sve roditelje i mlade sa smetnjama u razvoju.

Jedna od vaših aktivnosti su i akreditovane obuke. Kako izgleda ovaj, edukativni segment vašeg rada?

Dečje srce: 6 akreditovanih programa u Srbiji i 6 akreditovanih programa u Crnoj Gori nam omogućavaju da ideju, princip rada, metodologiju planiranja i praktičan pristup osobama sa smetnjama u razvoju prenesemo na sve one koji žele da rade sa njima.

Edukacije se sprovode na terenu ili u prostorijama organizacije u grupama do 25 korisnika. Edukacije stručnjacima omogućavaju da dobiju licencu za rad, a svima ostalima praktično usmerenje za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju.

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Dečje srce: Najveći izazov u radu je što svaki sistem, kakav je i socijalna zaštita, ima svoja pravila koja su u zakonima utemeljuju. Zakoni se često menjaju i često nisu uskladjeni, što pravi probleme u svakodnevnom radu.

Šta su najveći uspesi koje je Dečje srce ostvarilo u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Dečje srce: Naš najveći uspeh je da kontinuirano rastemo, razvijamo se i postajemo organizacija koju prate porodice koje imaju decu sa smetnjama u razvoju tokom 20 godina i pomažu nam da zajedno njihove potrebe struktuišemo u socijalne usluge. Danas je taj broj porodica narastao na više od 600 i to je naš najveći uspeh.