Organizacija CRVENI NOSOVI klaunovidoktori od 2010. pruža psihosocijalnu podršku obolelim osobama širom Hrvatske. Članovi ove organizacije, posebno edukovani profesionalci posećuju bolnice i domove za stare i, uz pomoć humora, smeha i radosti, pružaju podršku osobama koje tamo borave.

Zoran Vukić, osnivač CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora, savjetnik za umjetnički razvoj i klaun, Mladenka Majerić, izvršna direktorica CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora, Deniza Drusany, zamjenica izvršne direktorice i Nikola Dabac, umjetnički direktor CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora i klaun otkrili su nam više o humanoj misiji i radu ove organizacije.

Kako je nastala organizacija „CRVENI NOSOVI klaunovidoktori“? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Zoran: U početku bijaše klaun.., ups.., naime fascinacija klaunom, cirkusom i klaun-kazalištem aktivno traje već tridesetak godina. Tijekom ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj još početkom 90-tih godina prošlog stoljeća aktivno sam angažiran u radu s djecom i mladima, prognanicima i izbjeglicama s područja jugoslavenskih republika, te kroz angažman u izbjegličkom naselju danskog Crvenog Križa u Kutini bivamo domaćini gostujućim predstavama Klaunova bez Granica. Sudjelujući u organizaciji mini turneja po izbjegličkim kampovima diljem RH, bivam inspiriran čarobnim moćima cirkusa i klauna u radu s ugroženim skupinama ljudi.

Sa klaundoktorom se konkretnije susrećem 1998. kada putujući s cirkuskom trupom Carrovanna del Circo Immaginario u Italiji maštamo o ovoj plemenitoj nadgradnji toga, već samo po sebi lijepog poziva. Dakle te godine se također događa i susret s Pach Adamsom, promotorom healthcare clowninga, na njegovom predavanju u Rimu, što je ostavilo još veću impresiju te se od tada zvijezde posložiše da se i aktivnije uključim u pokret dovođenja umjetnosti osobama, osobito djeci koji ju nisu u mogućnosti aktivno pratiti zbog zdravstvenih ili socijalnih poteškoća.

Još od 2000. godine u okviru projekata „ANTUNTUN“- UdrugeZaRastjerivanjeDosade, događaju se povremene aktivnosti posjećivanja i pomaganja ljudima u potrebi, odnosno radionica i cirkuskih vještina u spoju sa socijalnim naglaskom te se i kroz studij socijalnog rada susrećem s počecima usmjerenja koja se zove Socijalni cirkus, te koliko cirkus može biti koristan alat u radu s potrebitim skupinama ljudi.

2003. godine bivam angažiran od jedne auto kuće koja tada pokreće suradnju sa Zdravotni klaunom u Češkoj, te da bi i oni u Hrvatskoj pokrenuli projekt „Škoda za osmijeh djeteta u bolnici“ kojim bih imao priliku u iduće dvije i pol godine nekoliko puta obići cijeli zdravstveni sustav Hrvatske kontinuirano obilazeći svih 38-40 pedijatrijskih odjela. Već tada je bilo to ostvarenje sna-prvi kontinuirano aktivni klaundoktor u Hrvatskoj, ali kako projekti imaju svoje trajanje, događa se prekid, odnosno samostalno povremeno posjećivanje.

Zoran Vukić, osnivač CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora, savjetnik za umjetnički razvoj i klaun i Mladenka Majerić, izvršna direktorica

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Mladenka: Moja osobna vizija je pomagati drugim ljudima i osobno me najviše ispunjava kad mogu pomoći drugoj osobi na bilo koji način, makar samo i kroz lijepu riječ ili osmijeh. A moj prvi talent je pozitivnost, pa me vjerojatno ta kombinacija vizije i talenta dovela do toga da volim raditi u udrugama. S time sam započela već za vrijeme studija i nakon nekoliko godina provedenih u profitnom sektoru vratila se u područje civilnog društva koje ima za cilj pomagati ljudima, mijenjati društvo na bolje, stvarati nove vrijednosti, odnose i ideje.

Rad u CRVENIM NOSOVIMA me promijenio izvana i iznutra jer sam kroz upoznavanje klaunova upoznala i sebe, jer sam u bolničkim hodnicima i hodnicima domova za starije shvatila kako je ono što nas može iskreno učiniti sretnima samo nesebično davanje, prihvaćanje drugih i zajedništvo. U današnjem svijetu na kojem su na visokom mjestu zadovoljenje individualnih želja i potreba da se bude savršen u svim područjima života, svijest o tome da smo svi ranjivi, nesavršeni i kako sami ne možemo ništa, je upravo ona koja nas može učiniti suosjećajnima i s više ljubavi za drugu osobu, ali i za samog sebe.

Jer najveća ljubav je ona koju možemo dati sami sebi, a najveća radost je kad tu ljubav možemo darovati drugoj osobi. A izvor ljubavi i mašte u nama je bezgraničan i nitko nam ne može uzeti ni jedno ni drugo. Eto, to su me naučili klaunovi i to su me naučili sati i dani provedeni uz bolničke krevete djece, starijih i nemoćnih.

Na koji način „CRVENI NOSOVI“ doprinose razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Mladenka: CRVENI NOSOVI postoje upravo zahvaljujući dobroti građana Hrvatske jer naši donatori žele pridonijeti misiji naše udruge i sudjelovati u stvaranju novih društvenih vrijednosti. Biti filantrop znači biti prijatelj drugom čovjeku jer prijatelj je netko s kime nas povezuju iste vrijednosti, interesi i međusobna podrška.

Naši donatori žele biti naši prijatelji, žele s nama stvoriti odnos i žele da taj odnos bude na dobrobit društvu, a njima na radost. Jer putem doniranja novaca, vremena ili svojih vještina oni ostvaruju svoju humanost i svoje čovjekoljublje. Mislim da smo upravo takvu zajednicu naših donatora stvorili u Hrvatskoj kroz naše aktivnosti komunikacija i fundraisinga u posljednjih deset godina. Redovite donacije i podrška građana omogućili su da klaunovidoktori posjete više od 164.000 bolesnih i nemoćnih diljem Hrvatske od početka našeg djelovanja.

Priča CRVENIH NOSOVA priča je naših donatora koji su odlučili biti dio kruga darivanja kako bi svojom donacijom pomogli donijeti osmijeh tamo gdje ga nema i zajedno s nama nasmiješiti bolnice, domove i sva mjesta na kojima stanuje tuga koju mogu i trebaju zamijeniti trenuci iskrene radosti i sreće. Mi naše redovite donatore s velikom radošću zovemo SMJEHONOŠE jer su oni ti koji nam pomažu donijeti smijeh tamo gdje je potreban. Kako lijepo kaže naš slogan «svakoj dijagnozi osmijehom pomozi» to je konkretna pomoć koju donacija CRVENIM NOSOVIMA znači za bolesne i nemoćne, jer smijeh zaista pomaže.

Mladenka i klaunovi

Kako se finansiraju „CRVENI NOSOVI“, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Deniza: CRVENI NOSOVI se najvećim djelom financiraju od donacija građana. Građani mogu primati naša pisma s pričama iz bolnice i informacijama o aktivnostima i programima Udruge putem pošte ili putem newslettera ili se mogu priključiti zajednici SMJEHONOŠA, naših redovnih mjesečnih donatora čime nam omogućuju redovito planiranje svih aktivnosti za djecu i starije. Velik broj građana nam sami prilaze u želji da podrže rad klaunovadoktora jer su i sami imali priliku osjetiti snagu misije i svjedočiti trenucima smijeha i radosti tijekom boravka u bolnici ili su čuli za nas od bliskih osoba.

Posljednja godina bila je obilježena upravo pričama naših donatora koji su nam se javili jer su nas imali priliku upoznati dok su s vlastitom djecom i unučadi boravili u bolnicama. Zahvaljujući prepoznatljivosti naše misije i snage smijeha i radosti u najtežim okolnostima koju klaun donosi u bolnicu i zahvaljujući iznimnoj dobroti i senzibiliziranosti građana, naših individualnih donatora, uspijevamo svake godine redovno provoditi sve naše programe za djecu u bolnicama i djecu s teškoćama u razvoju kao i starije osobe u domovima.

Uz donacije građana financiramo se od strane korporativnog sektora – od manjih i srednjih poduzeća do suradnji s velikim tvrtkama te iz javnih izvora putem natječaja u okviru nacionalnih tijela, lokalnih samouprava i EU fondova. Uz financijsku podršku, od iznimnog nam je značenja i podrška tvrtki koje nam doniraju svoje usluge, vrijeme, stručnost i znanje što nam uvelike pomaže u našem organizacijskom razvoju.

Zahvaljujući sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda kroz 2018. i 2019. uspjeli smo uvesti novi program za starije osobe u domovima (CIRKUS VARIJETE) u kojem sami korisnici imaju prilike razvijati svoje talente i uključiti se u samu umjetničku izvedbu, a veliku podršku u redovnom radu udruge nam je pružila i institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Deniza Drusany, zamjenica izvršne direktorice

Na koji način uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Deniza: Svi naši programi događaju se upravo u zajednici. Klaunovidoktori prisutni su svakodnevno u bolnicama 7 gradova Hrvatske i kroz tu redovitost i prisutnost programa u samoj zajednici misija okuplja velik broj ljudi koji prepoznaju snagu donošenja smijeha i radosti u najtežim trenucima i okolnostima. Ta misija razumljiva je i bliska svima i potiče dobrotu, snagu i kreativnost koja leži u svakome i tim putem stvara promjene u bolničkom okruženju, ali i široj zajednici.

Klaunovi će razveseliti, nasmijati djecu u bolnicama i donijeti im sadržaj kojim će se skratiti dugi dani ili koji će odvući pažnju od nelagodne ili bolne pretrage. Ali još veća vrijednost leži u osjećaju koji će roditelji ponijeti sa sobom, većom smirenošću, zahvalnošću za osmijeh djeteta i u teškim trenucima i osnaženost koju će kroz to dobiti. Time trenutak kojeg je klaun donio u bolnicu postaje dugotrajan. Kultura i umjetnički izražaj provode se u svrhu promjene, ostvarivanja prava djece, stvaranja prijateljskog okruženja u bolnicama i psihosocijalne podrške ranjivim skupinama u društvu.

Aktivnom suradnjom sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama te drugim srodnim organizacijama te dobrom suradnjom s medijima, šire se vrijednosti koje promičemo našim radom, doprinosimo humanizaciji bolničkog liječenja i većoj socijalnoj uključenosti najosjetljivijih skupina u društvu. Isključivo kroz dobru suradnju s ustanovama u kojima radimo, povratnu informaciju medicinskog osoblja i naših korisnika možemo ostvariti ciljeve i misiju i kontinuirano unaprjeđivati naše aktivnosti i programe kako bi bili od najveće koristi djeci, roditeljima, stariji osobama koje posjećujemo i njihovim obiteljima.

Šta mislite da izdvaja „CRVENE NOSOVE“ u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Zoran: Prvenstveno se razlikujemo po vrijednostima koje njegujemo unutar organizacije (poštovanje, hrabrost, kreativnost, odgovornost, izvrsnost, istina, radost) i uvjerenju da misija donošenja smijeha i životne radosti potrebitima ima smisla. Kako je to univerzalna ideja, kao i smijeh koji se razumije na svim jezicima svijeta, tako je i primjenjiva na različite skupine potrebitih (djeca i odrasli u bolnicama, rehabilitacijskim ustanovama, osobama s razvojnim teškoćama, starijim osobama koji su korisnici različitih institucija). Mi smo umjetnički usmjerena organizacija koja njeguje umjetnički izričaj klauna, klaun-kazališta, cirkusa, u kombinaciji s terapeutskim utjecajem smijeha. Po svojoj provenijenciji svrstavamo se u psiho-socijalne, ali i umjetničke programe u svrsi činjenja dobra i mijenjanja atmosfere i negativnih energija zdravstvenih i drugih institucija.

Zoran Vukić, osnivač CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora, savjetnik za umjetnički razvoj i klaun

Da li sarađujete sa drugim neprofitnim organizacijama, kojim i na koji način?

Deniza: Dio smo međunarodne organizacije RED NOSES International koja okuplja partnerske organizacije u 10 zemalja s kojima aktivno surađujemo, razmjenjujemo znanja i iskustva te zajednički stvaramo standarde kvalitete koje svojim radom donosimo u zajednicu kroz naše programe. Aktivnostima međunarodne organizacije poput Emergency Smile - programa za krizne situacije, surađujemo s drugim međunarodnim neprofitnim organizacijama u raznim zemljama.

Nikola: Na međunarodnoj razini ostvarili smo suradnju sa sličnom organizacijom klaunova iz Barcelone „Pallapupas“ koji djeluju na području Catalonije. Suradnja je ostvarena u vidu razmjene umjetničkih direktora naše organizacije „RNI“ (Red Noses International) koja okuplja zajedno s nama 10 partnerskih organizacija i organizacije „Pallapupas“, odnosno u dva dana gostovanja prati se rad klaunova na terenu u bolnicama i domovima te se općenito upoznajemo s radom organizacije.

Deniza: U Hrvatskoj surađujemo u najvećoj mjeri s udrugama koje se bave djecom oboljelom od malignih bolesti i djecom s teškoćama u razvoju te kroz razmjenu znanja i iskustva s udrugama koje se bave filantropskim inicijativama. Također su nam značajne suradnje sa zdravstvenim udrugama kako bismo na najbolji mogući način doprinijeli humanizaciji bolničkog liječenja.

Nikola Dabac, umjetnički direktor CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora i klaun

Koliko članova ima vaš tim i kako izgleda jedan prosečan radni dan?

Nikola: Klaunovidoktori su umjetnici koji se profesionalno bave izvedbenom klaunovskom umjetnošću i, iako u svom nazivu imaju riječ «doktor», oni nisu liječnici, već svoju klaunovsku umjetnost donose u zdravstvene i socijalne ustanove. Kroz svoj dugogodišnji rad i redovnu edukaciju u Hrvatskoj i inozemstvu, ostvaruju uvjete za dobivanje naslova «certificirani klaundoktor» koji dodjeljuje međunarodna organizacija RED NOSES Clowndoctors International čija smo partnerska organizacija.

Tim CRVENIH NOSOVA u Hrvatskoj se sastoji od četiri tima - zagrebačkog, osječkog, riječkog i splitskog te ukupno broji 24 klaunovadoktora.

Jedan prosječan dan klaundoktora započinje vizitom u bolnici koja traje od 10-13 sati uz polusatnu pripremu prije vizite koja se sastoji od oblačenja kostima, šminkanja, dogovaranjem između kolega što će se raditi na viziti. Nakon vizite svaki klaundoktor odlazi u smjeru svojih drugih obaveza s obzirom na to da su klaunovi profesionalni umjetnici (glumci, glazbenici...) gdje uz CRVENE NOSOVE rade različite poslove vezane uz neku izvedbenu umjetnost (kazalište, sinkronizacija i sl.).

Šta su najveći uspesi koje je organizacija ostvarila u dosadašnjem radu, a šta tek želite da ostvarite?

Zoran: Nemoguće je pobrojati sve uspjehe u proteklih deset godina postojanja, jer se oni broje na svakodnevnoj razini. Najveći uspjeh je pokretanje i izgradnja održive organizacije, koja svojim profesionalizmom garantira uspješan rast i razvoj programa i projekata koji prelaze u programe, jer sve što pokrenemo želimo i uspijevamo voditi kao kontinuirane priče koje se razvijaju. Uspjeh je održati se deset godina s perspektivom za beskonačno. Uspjeh je više od 164.000 donesenih osmjeha u ovih deset godina.

Uspjeh su ljudi 24 klaunovadoktora i više od 50 umjetnika koji su bili do sada članovi i podupiratelji CRVENIH NOSOVA. Uspjeh je i pokrenuti i održati senzibilnost javnosti prema nama, kada znamo da imamo više od 50 000 podupiratelja.

Uspjeh je i biti prepoznatim sastavnim dijelom svjetskog poreta klaunovadoktora. Uspjeh su i 14 bolnica i 7 domova za starije osobe.

Nadalje uspjeh su i posebni programi koje redovno provodimo (CIRKUS PACIJENTUS, CIRKUS VARIJETE, KARAVAN ORKESTAR, INTENZIVAN OSMIJEH, HUMOR U ZDRAVSTVU). Nadalje kao neprebrojivi uspjeh je i svaka nova klaundoktorska posjeta djeci i odraslima u potrebi za smijehom i životnom radošću.

Svaka vizita donese i ostavi novi otisak pozitive i na djecu i roditelje i starije osobe i liječnike i medicinske sestre, rehabilitatore, socijalne radnike, volontere drugih pomažućih struka, izbjeglice i sve druge ljude u potrebi - sve to spada u „mala čuda“ koja se događaju svakom pojavom klaunovadoktora nekoj od institucija.

Također se veselimo i novim uspjesima koji tek slijede, kao npr. umrežavanje sa sličnim klaundoktorskim inicijativama na Balkanu i šire, europskom savezu klaundoktorskih organizacija te našem krajnjem cilju, klaundoktoru prisutnom svaki dan u svim mjestima gdje je moguće donijeti zraku ljepote života.

Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Nikola: Svake godine glavni ciljevi su provedba planiranog broja, ali i povećanje redovnih posjeta i posebnih programa u dječjim bolnicama i domovima za starije u kojima smo prisutni, ali isto tako stremimo dolasku klauna u nove bolnice i domove gdje još nismo uspostavili suradnju. Naravno povećanje posjeta iziskuje i povećanje broja klaunovadoktora tako da su u planu i audicije za prijem novih članova. Plan je također ostvarivati gostovanja u nekim manjim bolnicama izvan gradova u kojima imamo timove, npr. Bjelovar, Knin, Čakovec i ostalo gdje realno ne možemo imati redovne vizite zbog premalog broja djece u tim bolnicama.

Na umjetničkom polju također je plan sustavno raditi na kvaliteti izvedbe klaunovadoktora i praćenju njihove kvalitete kroz coachinge i umjetničke radionice koje se održavaju u Hrvatskoj i Austriji (Beču) tijekom cijele godine.