Udruženje građana „Eko-projekt tim“ iz Sremske Mitrovice svoje ciljeve unapređenja zaštite životne sredine, edukacije građana, a posebno dece i mladih o značaju zaštite životne sredine, ostvaruje najpre preko terenskih istraživanja, propagandnih akcija, učešća na projektima, kulturno-edukativnih aktivnosti i uopšte zalaganja za podizanje svesti o značaju čuvanja životne sredine.

Svoje aktivnosti promovišu nastupom u medijima, anketama, različitim tribinama, javnim skupovima, seminarama, kao i saradnjom sa univerzitetima, školama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Njihova dugogodišnja saradnja sa JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine ciljano je usmerena na edukaciju i podizanje svesti o pravilnom upravljanju otpadom. U prethodne tri godine, edukovali su preko 10.000 učenika, a njihov posebno važan cilj je povezivanje svih činilaca uključenih u oblast primenjene ekologije: fizičkih i pravnih lica privatnog, javnog sektora i civilnog sektora, stvaranja mreže zainteresovanih za ekološke akcije, projekte i programe i uključivanje nacionalne mreže u međunarodnu saradnju.

Eko-projekt tim je pokazao potpunu transparentnost u svom radu na platformi Neprofitne.rs, što je dovelo do bedža potpune transparentnosti i našeg razgovora sa Tamarom Milković, referentkinjom za odnose s javnošću JKP „Komunalije” koja nam je ispričala detalje o radu udruženja, značaju akcija koje sprovode, kao i na koje načine se povezuju sa lokalnom zajednicom.

Šta za vas znači transparentnost?

Tamara: Transparentnost za nas predstavlja ne samo vidljivost i prepoznatljivost naše organizacije, nego i motiv da trajemo, da kreiramo kvalitetnije projekte i da ti projekti budu u što većoj konekciji sa stanovništvom. Trudimo se da naše aktivnosti kao i sami ciljevi i rezultati projekata budu što više prisutni u javnosti, ali ne samo medijskim putem, nego uključivanjem što većeg broja krajnjih korisnika.

Kako ste povezani sa zajednicom?

Tamara: U toku pet godina postojanja, naše udruženje je realizovalo projekte u svim predškolskim i školskim ustanovama u gradu Sremska Mitrovica. Putem promocije naših aktivnosti koje su usmerene ka edukaciji najmlađih generacija, postali smo prepoznatljivi zajednici. Komunikacija sa zajednicom se ne ostvaruje samo putem promocija u medijima, nego i direktnim kontaktom.

U okviru nekih projekata smo komunicirali sa stanovništvom putem informativno-edukativnih flajera koji su deljeni sa računima za komunalne usluge. U saradnji sa JKP „Komunalije“ možemo da vršimo i anketiranje svih korisnika komunalnih usluga. Smatramo da je to bio najbolji način povezivanja sa zajednicom i dao je pozitivne rezultate.

Na koja postignuća ste najponosniji?

Tamara: Najponosniji smo na sve projekte koji su direktno uključivali najmlađe generacije u podizanju svesti o zaštiti životne sredine na lokalu. Samo neke od aktivnosti: Brendiranje kamiona za prikupljanje i transport otpada komunalnog preduzeća likovnim radovima učenika na temu reciklaže – u okviru ove aktivnosti raspisan je likovni konkurs za učenike svih osnovnih škola na teritoriji grada Sremska Mitrovica sa temom „Umetnost zaštite životne sredine“.

Na konkurs je stigao veliki broj radova, a svi koji su ušli u uži izbor su stavljeni na javno glasanje putem društvene mreže Facebook. Ovo glasanje je izazvalo veliko interesovanje naših sugrađana. Pobednički radovi su osvanuli na kamionima. Na ovaj način nismo samo ulepšali kamione koje građani uglavnom zovu smećari, nego smo i omogućili da razmišljanje dece o važnosti zaštite životne sredine bude vidljivo svima.

Još jedna naša aktivnost na koju smo izuzetno ponosni jeste tradicionalno organizovanje igara i takmičenja učenika svih škola u primarnoj separaciji otpada povodom Dana planete Zemlje, svake godine na gradskom trgu. To su projekti koji su imali izuzetan odjek u javnosti, i vidljivi su i prepoznatljivi u celom gradu.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću neprofitne organizacije u Srbiji?

Tamara: Izazov je svakako održati kvalitet rada. Sa malim brojem aktivnih članova je to izuzetno teško. Volonterizam je za mlađe generacije nepoznat pojam. Iako se trudimo da uključimo nove članove u osmišljanje i sprovođenje projekata, to uglavnom bude kratkog daha.

Takođe, konkurisanje na različite pozive za realizaciju projektnih ideja predstavlja veliki izazov, jer sa dosta truda, malo ljudi i puno sreće treba doći do sredstava koja će pomoći u realizaciji istih. Postojanje sve više neprofitnih organizacija koje su osnovane „pro forme“ i koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, stvara nerealnu konkurenciju prilikom konkurisanja na pozive za realizaciju projekata.

Na koje sve načine pokazujete transparentnost u radu?

Tamara: Naše udruženje nema svoju web adresu. Svoj rad prezentujemo putem svih lokalnih medija, novina, informativnih portala i lokalne TV stanice. Naši mediji su veoma prisutni na društvenim mrežama i imaju ogroman broj pratilaca, što nam pomaže u povećanju vidljivosti.

Kako veliki broj projekata radimo sa JKP „Komunalije“, putem njihovog sajta i društvenih stranica prezentujemo i naš rad. U okviru određenih projekata koji imaju edukativne aktivnosti, trudimo se da do što više korisnika dođu informativno-edukativni flajeri i brošure.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Tamara: Benefiti su nesumnjivo podsticanje neprofitnih organizacija da unaprede svoj rad, učine ga vidljivim i povežu se međusobno. Jedan od najvećih benefita je naša organizacija i iskusila, putem Donacije.rs – POBEDNIČKA LOKALNA INICIJATIVA i finansiranje projekta koji je od izuzetne važnosti za našu lokalnu zajednicu.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Tamara: Prvenstveno je potrebno upoznati organizacije sa mogućnošću da dobiju pomoć u podizanju transparentnosti. Mnoge organizacije na lokalima nemaju kapacitet da se aktivnije angažuju u povećanje transparentnosti i ne poznaju mogućnosti koje mogu da im obezbede pomoć i podršku. Edukacija neprofitnih organizacija u ovoj oblasti je neophodna.