Koronavirus značajno utiče na ljudske živote i predstavlja pretnju za naše zdravlje i društvo u celini. Globalna pretnja od virusa Covid-19 je motivisala i inspirisala kompaniju Nekstsens (Nextsense) iz Skoplja da doprinese zajedničkim naporima u borbi protiv globalne pandemije. Da bi podržala globalne napore da se zaustavi širenje koronavirusa, Nekstsens je razvila tehnologiju za praćenje kontakata koju besplatno pruža drugim zemljama.

Nekstsens je donirao svoju tehnologiju Severnoj Makedoniji i Mađarskoj koja je implementirana u mobilnim aplikacijama za praćenje kontakata, kao dopuna merama vlasti u borbi protiv pandemije Covid-19.

Severna Makedonija je sprovela aplikaciju StopKorona! za praćenje kontakata, a Mađarska je pokrenula mobilnu aplikaciju VirusRadar kako bi zdravstvu omogućila da brže identifikuje potencijalno izložene osobe i prekine lanac prenosa koronavirusa, čime se sprečava potencijalna nova epidemija.

Hajde da saznamo više o ovom doprinosu iz ugla kreatora i realizatora pomenute aplikacije.

Šta je bila glavna motivacija vaše kompanije da pomogne tokom pandemije Covid-19?

Pandemija Covid-19 sa kojom se suočavamo od početka 2020. godine nesumnjivo je ostavila duboke tragove na globalne društvene i ekonomske trendove. Pored pretnje po ljudski život, to je teško pogodilo i poslovnu zajednicu. Kriza je pokazala da digitalna transformacija više nije opcija, već suštinska potreba organizacija da se izdignu iznad izazova. Novi uslovi rada koje je nametnula pandemija su za kompaniju Nekstsens bili snažan pokretač ulaganja u razvoj novih, inovativnih rešenja za podršku zajednici. U tu svrhu, doneli smo bezrezervnu odluku da svoje znanje i iskustvo usmerimo u podršku kompanijama, institucijama, društvu, kako bi se lakše prilagodili novim okolnostima korišćenjem savremenih digitalnih proizvoda i alata. To je bila i još uvek je naša glavna motivacija. Osvrćući se na proteklih godinu i po dana, ponosni smo što smo bili u mogućnosti da implementiramo niz novih inicijativa i podstaknemo organizacije da implementiraju digitalna rešenja koja pružaju stvarnu vrednost za rast u ovim teškim vremenima.

Kako ste podržali zajednicu?

Prema korporativnoj strategiji za krizu 2020, većina aktivnosti Nekstsensa bila je usmerena na demonstraciju korporativne društvene odgovornosti i realizaciju pro-bono aktivnosti. Naša IKT ekspertiza (informaciono-komunikacione tehnologije) je korišćena da pomogne i podrži zajednicu razvojem mobilne aplikacije za praćenje izloženosti Covid-19, doniranjem medicinske opreme i pružanjem rešenja koja omogućavaju kompanijama i organizacijama da brzo i efikasno transformišu svoje poslovanje sa ručnog i papirnog u potpuno digitalno, koristeći Nekstsensova brojna rešenja za digitalnu transformaciju.

U prvim nedeljama pandemije, u znak podrške svim zdravstvenim radnicima u njihovoj nesebičnoj posvećenosti poslu, i u cilju obezbeđivanja neophodne opreme za efikasno upravljanje zdravljem, Nekstsens je donirao mobilni ultrazvučni kolor dopler aparat Univerzitetskoj klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja.

U izuzetno kratkom roku razvili smo i implementirali rešenje za e-recept za digitalno izdavanje recepata i lekova za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Severne Makedonije. U periodu naglog rasta pandemije, kada je brz odgovor na potrebe zajednice bio od najveće važnosti, entuzijastični tim Nekstsensa za samo 18 sati uspeo je da razvije Elektronski sistem za upravljanje policijskog časa. Nacionalni portal za e-usluge koji je razvio Nekstsens takođe je nadograđen kako bi pružio nove digitalne usluge. Poslovna zajednica, interesovanje u kriznim vremenima, izazvala je rešenja za digitalno potpisivanje i saradnju sa e-dokumentima – Nektsense Signing Suite, kao i rešenja za e-Upravu i e-Parlament.

Na našu inicijativu razvili smo tehnologiju za praćenje izloženosti Covid-19. StopKorona mobilna aplikacija! razvijena je u rekordnom roku i poklonjena Ministarstvu zdravlja, a nedugo zatim mobilna aplikacija VirusRadar poklonjena je mađarskim vlastima. Za ovo inovativno rešenje prošle godine smo dobili najvišu nagradu za inovaciju u svetskim razmerama, prestižnu nagradu VITSA ICT Ekcellence Merit Avard za 2020. godinu, u kategoriji najboljih rešenja za suočavanje sa Covid-19. Izuzetno smo ponosni što je Nekstsens tehnologija za praćenje izloženosti sa kovidom prepoznata kao inovativna i nagrađena svetski poznatom VITSA nagradom. Ovom nagradom naša dostignuća su dobila svetsko priznanje i afirmaciju u svetskim razmerama.

Kako funkcioniše tehnologija za praćenje kontakata?

Da li ste svojom inicijativom odlučili da date podršku ili ste odgovarali na konkretne pozive?

U godini kada se svet suočio sa najvećom globalnom krizom, Nekstsens je samoinicijativno stavio svoje resurse i stručnost u podršku zajednici. Brojnim aktivnostima kroz koje smo demonstrirali visoku korporativnu društvenu odgovornost, postali smo prepoznatljivi kao kompanija koja donosi digitalizaciju u zemlji, ali i kao kompanija koja u kriznim vremenima nesebično pomaže društvu, konkretnim donacijama i stručnošću, ali i sa rešenjima za digitalizaciju pomoću kojih kompanije mogu brzo da transformišu svoje poslovanje i iskoriste prednosti digitalizacije. Podrška zajednici realizovana je u potpunosti na našu inicijativu, uz konsultacije sa institucijama i organizacijama kojima je podrška bila namenjena. Uvek slušamo glas zajednice i reagujemo promptno, tako da naša podrška dođe u pravo vreme gde je najpotrebnija.

Šta mislite da je najvažnija stvar koju kompanije trenutno mogu da urade za svoje timove, kao i za lokalnu ili širu zajednicu?

Kriza koja je izazvana pandemijom koronavirusa potpuno je promenila način života, ali i način rada i pružanja usluga kompanija i institucija. U ovim složenim okolnostima za funkcionisanje celog društva, podrška svakog od nas, i kao kompanije i kao pojedinca, u pronalaženju rešenja za smanjenje posledica pandemije je od najveće važnosti. Nismo sumnjali da je sada, više nego ikada, vreme da pokažemo solidarnost, da podelimo znanje, iskustvo i resurse.

Što se tiče podrške timu, najmanje što je kompanijama potrebno u ovim uslovima neizvesnosti i rada na daljinu ili u hibridnom okruženju jeste da uspostave efikasnu komunikaciju sa svojim timovima, da razmenjuju informacije i ideje, da pronađu načine da dodatno motivišu zaposlene, da rade u atmosferu podrške i izgradnje otpornosti, kako bismo svi lakše mogli da se nosimo sa posledicama pandemije. U tom kontekstu, mi kao tim, zajedno i predano radimo na kreiranju digitalnih rešenja koja će olakšati rad kompanijama i društvu u celini. Verujemo da samo uz zajedničku podršku možemo prebroditi ovaj težak period. Svaki član zajednice ima nešto da pruži zajednici. Hajde da to uradimo pre nego kasnije. To je naš doprinos i investicija za budućnost.

Da li smatrate da bi kompanije trebalo da imaju aktivniju ulogu u rešavanju društvenih problema?

Naravno, kompanije imaju odgovornost, ali i čast što imaju priliku da ostave korporativni pečat u društvu. Ulaganje u nove tehnologije i stručnost neće postići željeni efekat ako je ograničeno na poslovne potrebe. Kreiramo inovativna digitalna rešenja kako bismo napravili značajnu razliku u društvu, ne samo kroz automatizaciju procesa, povećanje efikasnosti i produktivnosti, uštedu vremena i resursa, već i da pomoću tehnologije doprinesemo da usluge budu dostupnije svim kategorijama građana. I za one koji se suočavaju sa preprekama i poteškoćama, i za ugrožene kategorije, ali i kao podrška obezbeđivanju čistijeg okruženja za sadašnje i buduće generacije – zamenom papirologije digitalnom.


Kako StopKorona! funkcioniše?

Aplikacija koristi Bluetooth za komunikaciju sa drugim korisnicima aplikacije i razmenjuje šifrovane, anonimne podatke o udaljenosti svih obližnjih uređaja, na udaljenosti relevantnoj za širenje zaraze, u ograničenom periodu u poslednjih 14 dana. Ukoliko korisnik aplikacije dobije pozitivan test na Covid-19, izdat od strane nadležnih organa, Ministarstvo zdravlja će od korisnika aplikacije zatražiti da svoju evidenciju u aplikaciji podeli sa Ministarstvom, gde će nadležni organi otkriti telefon brojevima i obaveštavaju lica koja su bila u bliskom kontaktu sa osobom koja je pozitivna na Covid-19, uz potpunu zaštitu njene privatnosti.


Da li i dalje podržavate zajednice i organizacije? Da li u planu imate još neke društveno odgovorne projekte koji se odnose na saniranje posledica pandemije?

Nekstsens je kompanija koja stalno sluša glas zajednice. Naše opredeljenje je da pomognemo tamo gde je potrebno, prvo u domenu naše stručnosti, a potom i u drugim oblastima. U stalnoj smo komunikaciji sa društvenim akterima i sigurni smo da ćemo u bliskoj budućnosti doći do novih inovativnih rešenja koja će podržati zajednicu. Trenutno, naš najveći fokus je digitalizacija i olakšavanje rada organizacija, kako bi postale konkurentnije, lakše se nosile sa izazovima novog vremena, a samim tim i ojačale svoje kapacitete. Tako će moći da zaposle više mladih ljudi i ostvare više prihoda. Od svega ovoga na kraju ima koristi celo društvo. U Nekstsensu uvek težimo da „naslikamo širu sliku“, da proizvedemo vrednost za buduće generacije i da budemo primer i inspiracija kako da podržimo zajednicu i izgradimo budućnost.