U već brojnom nizu organizacija sa plavim bedžom na Neprofitne.rs, odnedavno se našao i Centar za ženske studije (CŽS). 

Tim organizacije koja se već tri decenije bavi istraživanjem, deljenjem i aktiviranjem feminističkog znanja je na svom profilu pružio uvid u aktivnosti i projekte koji unapređuju položaj žena, ženska prava, rodnu ravnopravnost i obrazovanje. Zbog potvrde najviše transparentnosti koje su dobile na Neprofitne.rs, popričali smo sa njima o postignućima i planovima da feminističko obrazovanje kroz različite formate — bilo da je  reč o predavačkom programu, podkastu, ili stripu — učine pristupačnijim što široj publici.

U razgovoru sa članicama tima Anom Krstić, Mirelom Šantić i Larom Končar saznaj više i o dugogodišnjem zalaganju Centra za ženske studije, kao i o njihovoj aktuelnoj crowdfunding kampanji na Donacije.rs.

Posle 30 godina postojanja, šta mislite da je najveći uspeh Centara za ženske studije?

CŽS: Mislimo da je najveći uspeh CŽS-a to što sve ovo vreme govorimo o neophodnosti feminističkog obrazovanja. Od osnivanja, 1992. do danas je održano 26 alternativnih feminističkih programa na kojima su polaznice i polaznici slušali o feminističkoj teoriji, istoriji ženskog pokreta, reprezentaciji žena u medijima, sprečavanju nasilja i sve u svemu sticali sveobuhvatno znanje. Od osnivanja, CŽS deluje na principima demokratskog obrazovanja, negovanja kulture dijaloga, različitosti i nenasilja.

Shodno tome, uvek smo radile na stvaranju atmosfere za učenje i diskusiju koja nije bazirana na principima konukurencije već međusobne saradnje. Pa su tako i naše alumnistkinje/i i nakon završenog programa ostajale u kontaktu i samoinicijativno pokretale svoje čitalačke grupe, što smatramo da je veliki uspeh.

Takođe, CŽS je sproveo i niz istraživačkih projekata u saradnji sa različitim stručnjakinjama i institucijama iz oblasti feminističke teorije i prakse. Ovo je posebno značajno jer rezultati ovih istraživanja mogu biti primenjeni u radu različitih institucija, pojedinaca/ki i javnosti uopšte, i u kreiranju drugačijih politika, narativa i borbi za jednakije odnose u društvu.

Pored svega navedenog, imamo i jedinu specijalnu feminističku biblioteku koja služi kao značajan istraživački resurs za studenkinje/studente i saradnike/ice Centra, kao i za širu publiku.

Na koje načine unapređujete položaj žena u svojoj zajednici?

CŽS: Centar za ženske studije kroz sprovođenje interdisciplinarnih obrazovnih programa, izdavaštvo, istraživanja i stručnu podršku za zainteresovane aktere/ke i zajednice nastoji da stvara, prikuplja i afirmiše feminističko znanje koje može biti primenjeno u aktivističkom, profesionalnom i/ili svakodnevnom kontekstu. Ono što je posebno važno jeste da su naši programi i proizvedeni sadržaji uvek besplatni i svima dostupni.

Takođe, kroz regionalno i međunarodno povezivanje progresivnih feminističkih i levičarskih snaga, Centar za ženske studije stavlja feminističko znanje u službu aktivizma za društvene promene i unapređenje položaja žena u različitim sferama.

Trenutno je aktuelna kampanja na Donacije.rs koju sprovodite. Recite nam nešto više o vašem feminističkom stripu i kako ste došle na tu ideju?

CŽS: Pošto je ove godine 30 godina od osnivanja CŽS-a to nas je navelo da se vratimo unazad i da razmislimo kako i kada je sve počelo. U tom procesu retrospekcije prisetile smo se šta je sve Centar značio za generacije žena koje su doprinele njegovom radu, bilo kao saradnice, polaznice programa koje organizujemo ili kao predavačice. Podstaknute ovim razmišljanjem, odlučile smo da se osnažimo i razmislimo o tome kako će izgledati budućnosti koja nas očekuje.

U isto vreme smo htele da feminističke teme približimo i mlađoj generaciji, zato smo se odlučile za formu stripa. Takođe smo htele da podsetimo na važnost maštanja i nadanja, mislim da je bez toga nemoguće načiniti ikakvu promenu, zato je jako bitno da dozvolimo sebi razmišljanje o boljoj i vedrijoj budućnosti, kako ne bismo klonule duhom pred svim preprekama i izazovima koji se trenutno dešavaju.

Kako iz vašeg ugla izgleda budućnost feminističkog pokreta?

CŽS: Pre svega, budućnost feminističkog pokreta želimo da promišljamo, kreiramo i zamišljamo kroz savezništva sa drugim levičarskim pokretima i sa širom zajednicom. A strip je format koja nam omogućava da se tome nadamo. Kada završimo strip moći ćete da vidite kako smo tu budućnost zamislile. :)

Recite nam nešto o svom IDEAS podcast-u i šta je ono što želite da postignete tom inicijativom?

CŽS: IDEAS podcast je nastao u saradnji sa još pet organizacija iz različitih zemalja Evrope. Ideja podkasta jeste da približi teme obrađene iz feminističke perspektive široj publici, pre svega onima koje/i nisu imali pristup visokom obrazovanju ili različitim feminističkim programima obrazovanja.

Podkast se sastoji od sedam modula i svaki od njih se bavi različitom temom, od toga šta su ženske studije, preko LGBTQI+ prava, pitanja roda, seksualnosti, preko manjinskih prava, pa sve do sociajalne reprodukcije i klimatskih promena. Bitno je napomenuti da podkast nije politički neutralan, sve ove teme su obrađene iz leve, politički angažovane perspektive.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću feminističke organizacije u Srbiji?

CŽS: U ovom trenutku, to je jačanje desničarskih politika i narativa koji imaju snažni uticaj na različite sfere društva, politike i kulture.  Ovo je posebno problematično jer ishoduje, kako strukturnim tako i pojedinačnim, podrivanjem i onemogućavanjem sprovođenja promena koje se tiču poboljšanja položaja različitih grupa u savremenoj Srbiji. 

Takođe, značajan izazov jeste nedostatak zainteresovanosti javnosti za delovanje feminističkih organizacija koje, uprkos svim ograničenjima, opasnostima i radu na različitim frontovima - na veoma kreativne i borbene načine uspevaju da preosmisle, pokrenu i ukažu na različite teme i probleme značajne za savremeno društvo. I da, pre svega, promene nejednake odnose u društvu.

Na koje načine pokazujete transparentnost u radu i koliko je to za vas važno?

CŽS: Transparentnost u radu je jedan od ključnih principa naše organizacije. Kako je organizacija sačinjena od nekoliko tela, internu transparentnost obezbeđujemo kroz adekvatno i redovno izveštavanje putem redovnih sednica i online komunikacije.

Spoljna transparentnost se ogleda u tome da su naši finansijski izveštaji javno dostupni na APR sajtu kao i Godišnji izveštaji o radu na web stranici organizacije.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

CŽS: Koliko smo upoznate, organizacije za koje mi znamo ili sa kojima sarađujemo su dosta transparentne, pre svega tako što svoj rad objavljuju na sajtu ili/i na društvenim mrežama, a pored toga uvek postoji mogućnost ulaska na APR i pronalaženja relevantne dokumantacije.

Što se pitanja poverenja u sektor tiče, kao tema je veoma kompleksna i neophodno je pristupiti joj na više nivoa istovremeno. Neki od primera su susretanje sa stereotipnim pogledima na rad i borbu feminističkih organizacija i feministkinja, katkada i nedostatkom znanja, razumevanja i interesovanja o feminističkom pokretu ali i o feminističkim vrednostima uopšte; i vrlo čestom odsustvu strukturne podrške radu onih koji se bore za jednakije životne uslove svih nas.

Ovo su samo neki od faktora koji bitno utiču na mehanizme kojima se poverenje u feminističke organizacije narušava i diskredituje.

Ukoliko vaša organizacija želi da osvoji plavi bedž najviše transparentnosti na platformi Neprofitne.rs, to možete uraditi ovde kroz tri jednostavna koraka. Ukoliko želite da pretražite transparentne organizacije u Srbiji i podržite njihov rad, to možete uraditi ovde.