Neprofitne organizacije svakodnevno rade važan posao kroz koji podržavaju razvoj svojih zajednica, rešavaju važna društvena pitanja i pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija – bez obzira na to da li su u pitanju ugrožene i marginalizovane grupe, napuštene životinje ili različita društvena pitanja i oblasti u kojima je potrebna dodatna podrška ili intervencija.

Sa druge strane, rad neprofitnih organizacija moguć je upravo zahvaljujući podršci zajednica u kojima deluju i donacijama građana, kompanija i institucionalnih donatora.

Catalyst Balkans i Trag fondacija već treću godinu za redom rade na istraživanju o davanjima za neprofitni sektor u Srbiji. Rezultat toga je izveštaj „Srbija daruje neprofitnom sektoru“, iz koga možete saznati sve o donacijama, darovanim iznosima, darodavcima, oblastima za koje se darovalo i različitim vidovima podrške udruženjima, fondacijama i neformalnim grupama tokom godine.

Ko su darodavci neprofitnih organizacija?

U 2019, kao i prethodnih godina, za neprofitne organizacije najviše su darovali građani, kroz masovna davanja, čije donacije čine čak 51% zabeleženih akcija. Slede kompanije, sa 23% zabeleženih akcija i mešoviti darodavci (kombinacija davanja građana, poslovnog sektora i fondacija) sa 20,7% i pojedinci, koji su neprofitni sektor podržali u 2,2% zabeleženih akcija davanja.

Jedan od primera za mešovita davanja je kampanja „Škola dobrih ljudi“, koju je povodom 9. oktobra, Nacionalnog dana davanja pokrenuo Srpski filantropski forum, sa ciljem unapređenja osnovnoškolskog obrazovanja u Srbiji. Zahvaljujući donacijama građana i kompanija, u okviru ove kampanje prikupljeno je 70.690 evra za kupovinu novih pametnih tabli, računara, „bee-bot” robota i druge inovativne opreme koju će koristiti đaci u više od 60 škola širom Srbije.

Primer za davanje poslovnog sektora svakako je donacija kompanije Mastercard, u iznosu od 250.000 evra, za podršku izgradnji NURDOR Roditeljske kuće u Beogradu. Za ovu inicijativu kompanija Mastercard dobila je VIRTUS glavnu nagradu za doprinos filantropiji na nacionalnom nivou u 2019. godini, koju dodeljuje Trag fondacija.

Za koje oblasti se najviše donira neprofitnim organizacijama?

Četiri najzastupljenije teme koje su kroz rad neprofitnih organizacija podržane u 2019. godini ostaju zdravstvo (44,7%), podrška marginalizovanim grupama (25,3%), smanjenje siromaštva (6,6%) i obrazovanje (6,6%).

U okviru zdravstva, najveći procenat zabeleženih akcija je zapravo bio realizovan u okviru kampanja i događaja za potrebe prikupljanja sredstava za lečenje dece i odraslih sa zdravstvenim problemima. Podrška marginalizovanim grupama uzima oko jedne četvrtine svih akcija, dok smanjenje siromaštva i obrazovanje imaju znatno manji procenat.

Među ostalim temama najprisutnije su sport, briga o životinjama i ekonomski razvoj.

Jedan od primera je akcija „Reci NE nasilju nad ženama”, u okviru koje je kompanija Avon, dobitnica specijalne VIRTUS nagrade za rodnu ravnopravnost, prošle godine podržala projekat Autonomnog ženskog centra „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje”, čiji je cilj da podrži edukaciju mladih o tipovima nasilja. Pored radionica u školama, zahvaljujući ovoj donaciji, organizovan je i „Prolećni susret” na Fruškoj Gori za 60 učesnica iz 14 gradova Srbije, gde su se kroz vršnjačku edukaciju i građenje prijateljstva one osnažile i upoznale sa temama važnim za njihov individualni i društveni razvoj.

Ukupna vrednost ove podrške je preko 22.000 evra.

Ko su krajnji korisnici donacija?

Najčešće podržane korisničke grupe kojima su donacije namenjene neprofitnim organizacijama koristile u 2019. godini bile su osobe sa zdravstvenim problemima (36,%), osobe sa invaliditetom (24,4%), ekonomski ugroženi građani i građanke (13,5%) i populacija lokalnih zajednica (11,3%).

Ostale korisničke grupe za koje su neprofitne organizacije dobile podršku u manjoj meri su ljudi iz drugih zemalja, deca bez roditeljskog staranja, žene i deca žrtve nasilja, životinje i drugi.

Jedan od primera akcija prikupljanja sredstava za realizaciju sedmodnevnog kampa za mlade bez roditeljskog staranja, koju je, u okviru Tragovog programa „Akademija održivosti“ i u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Niš pokrenuo Džedajski pokret iz Niša.

Projekat je osmišljen tako da motiviše mlade koji su odrasli bez roditeljskog staranja da po završetku škole nastave svoje obrazovanje. U okviru projekta „Sila prati hrabre” niški džedaji organizovali su humanitarni „Pab Kviz POP Kulture” u Leskovcu u kafiću „Murphy’s pub”. Još neki od događaja koji su organizovani jesu „PES Turnir”, „Humanitarna kafa” i „Filantropsko finale” u saradnji sa moto-klubom „MC Road Guardians”.

Uz pomoć platforme Donacije.rs prikupljeno je ukupno 2.843 evra za smeštaj i ishranu, transport, opremu za radionice, majice i ketering za sedmodnevni kamp.

Upotreba donacija

Kada je u pitanju upotreba donacija, najveći broj (59,3%) čine kratkoročna ulaganja, dok su donacije sa dugoročnim efektom zastupljene u 26,4% slučajeva.

Građani u najvećoj meri doniraju neprofitnim organizacijama za svrhe nabavke opreme, a zatim za finansiranje socijalnih usluga. Poslovni sektor je drugi po redu najaktivniji donator kada je reč o potencijalnim dugoročnim efektima, i u ovom slučaju najčešća ulaganja su u opremu i socijalne usluge. Nakon poslovnog sektora, aktivni su i mešoviti darodavci, koji najčešće daju donacije u vidu opreme.

I kada je reč o jednokratnim ulaganjima, a u odnosu na druge primaoce, građani su takođe najviše zastupljeni u podršci neprofitnim organizacijama.

Zaključak

Ukoliko pogledamo davanja namenjena neprofitnim organizacijama u odnosu na sve donacije u Srbiji u 2019, videćemo da je njima bilo namenjeno 30,6% od ukupnog broja svih akcija davanja, odnosno da su podržane kroz 928 akcija.

Najveću podršku primila su udruženja građana (53,4%), a zatim privatne fondacije (41%). Nešto manji broj akcija bio je namenjen za organizacije iz dijaspore (3,7%), strane organizacije (1,3%) i korporativne fondacije (0,6%).

Detaljne podatke o davanjima za neprofitni sektor u 2019. pogledajte u izveštaju Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019 – glavni nalazi, a ako vas zanima dublja analiza i još detaljnije informacije, registrujte se u Giving Balkans bazi podataka i imajte svakodnevni pristup, kako informacijama o davanjima za neprofitni sektor, tako i podacima o donaijama za druge oblasti.

Izveštaj „Srbija daruje neprofitnom sektoru“ deo je Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, a finansira USAID Serbia. Koaliciju za dobročinstvo predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag fondacija, Srpski Filantropski Forum, SMart Kolektiv, Forum za odgovorno poslovanje, Privredna komora Srbije i Catalyst Balkans.