Asocijacija DUGA već 16 godina se bavi unapređenjem ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba i njihovih porodica, sa posebnim osvrtom na višestruko vulnerabilne grupe, kao što su mladi, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

Organizacija svakodnevno radi na smanjenju nasilja i diskriminacije, obrazovanju, povećanju bezbednosti, pružanju podrške, ekonomskom osnaživanju i pružanju zdravstveno-socijalnih usluga za sve ove ugrožene grupe.

Tokom COVID-19 pandemije i vanrednog stanja DUGA je svakodnevno pružala podršku socijalno i ekonomski najugroženijim građanima iz mačvanskog i kolubarskog okruga. Iako je vanredno stanje završeno, mnogi od njih su i dalje ugroženi i potrebna im je naša pomoć.

Zbog toga je Asocijacija DUGA na platformi Donacije.rs pokrenula kampanju, kroz koju će biti obezbeđena pomoć za najugroženije pojedince i porodice sa teritorije Šapca, a koju možete podržati online donacijom ili slanjem SMS poruke, u vrednosti od 200 dinara sa PDV-om, na broj 7300.

O ovoj kampanji, aktivnostima i planovima organizacije, govorio je Aleksandar Prica, predsednik upravnog odbora Asocijacije Duga.

Kako ste došli na ideju da pokrenete kampanju na platformi Donacije.rs?

Aleksandar: Mi već dugo pratimo rad Catalysta, a mislim da su oni sada nas prvi pozvali, kada su videli šta radimo na terenu, kada je COVID-19 u pitanju. Onda su nas kontaktirali i pitali da li želimo da pokrenemo kampanju, na šta smo pristali.

Bitno je znati da je Asocijacija DUGA na prvom mestu pružalac usluga. Bili smo tu i kada su bile poplave i tu smo kada god treba da priskočimo u pomoć, prvenstveno našim starim klijentima i klijentkinjama.

Najbitnije je to što smo mi stalno u kontaktu sa ranjivim kategorijama društva i čim se nešto desi iz iskustva znamo šta treba uraditi.

Kako je COVID-19 kriza uticala na rad asocijacije? Kako su izgledale vaše aktivnosti tokom COVID-19 krize?

Aleksandar: Što se tiče Asocijacije Duga, mi smo imali u toku nekoliko projekata, kada je počelo vanredno stanje i cela ova situacija i samo jedan projekat smo privremeno stopirali, a sve ostale smo prilagodili.

Asocijacija Duga već 14 godina radi savetovanje i testiranje na HIV i polno prenosive infekcije. Ono što smo uradili istog dana je dobijanje dozvole za kretanje, tako da smo se kretali 24/7 na teritoriji cele Srbije, s tim što smo prilagodili naše aktivnosti.

Na primer, od klijenta do klijenta moralo je da prođe sat vremena kada je testiranje u pitanju, da bismo mogli da izvršimo svu dezinfekciju. Pored naših postojećih protokola, doneli smo i dodatne bezbedonosne mere - na primer u mobilnoj medicinskoj jedinici mogle su boraviti samo dve osobe istovremeno i klijenti su morali da nose maske i rukavice.

Mi smo nabavili dovoljne količine maski i rukavica i ukoliko klijenti nisu imali, mi smo im davali. I naš tim je imao rukavice, maske, vizire, sredstva za dezinfekciju i sve ono što je bilo potrebno. Takođe, imali smo sreću što nam je Grad Šabac davao zaštitnu opremu gde god da smo radili.

Kada je u pitanju savetovanje i testiranje, zbog klijenata smo to morali da radimo van policijskog časa, a sve ostale aktivnosti smo u potpunosti prilagodili.

Mi već nekih 16 godina pružamo usluge kroz outreach program, u okviru koga imamo 6 različitih usluga. Jedna od njih praćenje klijenta kod drugih pružalaca usluga – na primer za naše klijente koji rade u Nemačkoj, Austriji, Italiji i sl, a žive u nekom selu i nisu mogli da dođu do Zavoda za javno zdravlje, mi smo odlazili po njih, vozili ih do Zavoda za javno zdravlje Šabac ili na drugoj teritoriji na testiranje na COVID i vraćali ih u zaštićenim uslovima, jer Zavod u tom trenutku nije imao kapaciteta da odvozi i dovozi klijente.

Pored toga imamo i upućivanje klijenata, socijalne intervencije, psihološku podršku i sve smo prilagodili COVID-u, pandemiji, vanrednom stanju. Kako imamo dobre kontakte u ranjivim zajednicama, mi smo u prvih nekoliko dana obišli naše klijente koji žive u okolnim selima nedaleko od Šapca, informisali o opasnosti kada je COVID-19 u pitanju, razgovarali i pratili potrebe.

Koji su najčešći problemi sa kojima se suočavaju korisnici kojima pružate podršku i na koji način im pomažete da ih prevaziđu?

Aleksandar: Mi radimo sa dosta ranjivih kategorija. Jedna od njih su injektirajući korisnici narkotika i osobe koje se bave seksualnim radom i mi smo preko Mreže jugoistočne Evrope za borbu protiv droga dobili donaciju, pa smo im nosili hranu, sredstva zaštite i sve što im je u tom trenutku bilo potrebno.

Takođe, osobe koje žive sa HIV-om su dodatno ugrožene – mi smo obišli sve naše klijente i odneli im zaštitnu opremu, nekima smo odnosili i hranu.

Došli smo i do nekih novih ciljnih grupa, a jedna od njih su sakupljači sekundarnih sirovina i ljudi koji odlaze u nadnice. Oni u ovom periodu nisu smeli ni da izlaze, naročito ako su stariji od 65 godina, a oni dnevno zarade tačno onoliko koliko im treba za neke osnovne potrepštine i za hranu. I mi smo se preorijentisali da pomognemo tim ljudima i to nastavljamo i sada.

Recimo, dobili smo od Švajcarske vlade velike pakete, gde jedna porodica ima za mesec dana hrane i to je značajna pomoć, jer oni sada mogu da idu u nadnice, ali moraju da plate i obaveze, koje nisu plaćali poslednjih nekoliko meseci, pa imaju zaostatke u dugovanjima i paket hrane za mesec dana im zaista mnogo znači.

Od dosta ljudi smo čuli „ovo što nam vi donosite nije milostinja, ovo je baš podrška“, jer, na primer, jednoj četvoročlanoj porodici mnogo znači da ima hranu za mesec dana.

Postoji još jedna grupa naših klijenata, ljudi koji su došli iz inostranstva i morali da budu 28 dana u samoizolaciji i nisu imali nikog da im ode u nabavku, tako da smo mi organizovali svoje timove i dostavljali im hranu i druge potrepštine.

Postoji još ugroženih grupa, kojima smo dostavljali i još uvek dostavljamo veće, mesečne pakete, na teriitoriji mačvanskog i kolubarskog okruga.

Kako dolazite do korisnika i kako oni kojima je to potrebno mogu dobiti pomoć?

Aleksandar: Mi smo razvili jako dobru mrežu saradnje, kako sa civilnim društvom, tako i sa donosiocima odluka i institucijama, jer hoćemo da dođemo do onih ljudi koji ništa nisu dobili i kojima je pomoć zaista potrebna.

Radimo i sa romskim udruženjima, udruženjima osoba sa invaliditetom, sa Crvenim krstom, udruženjima hraniteljskih porodica i drugim udruženjima kojima se obraćaju predstavnici naših ciljnih grupa.

Takođe vodimo kampanje na društvenim mrežama i pozivamo sve one koji znaju da je neko ugrožen i da im treba naša pomoć da nam se jave – na našem sajtu i društvenim mrežama postoje kontakti i brojevi telefona.

Mogu nas pozvati i reći ukoliko znaju nekog ko je ugrožen. Mi ne možemo da dođemo do svakog i zbog toga je to velika pomoć.

Šta bi bila vaša najvažnija poruka za podržavaoce – kako postojeće, tako i buduće?

Aleksandar: Naša podrška se ne završava podelom paketa – recimo u okviru projekta sa Švajcarskom vladom, u naredna 4 meseca ćemo nastaviti da obilazimo korisnike da vidimo kako možemo dugoročno da rešimo njihove probleme.

Pored toga, možemo da garantujemo da će pomoć dobiti samo oni kojima je zaista potrebna. Jako smo transparentni u našem radu, ne radimo ništa bez prethodne procene i nismo povezani ni na koji način sa politikom.

Koje su najvažnije aktivnosti na kojima ćete raditi u narednom periodu?

Aleksandar: Definitivno ćemo raditi outreach i dalje, nastavićemo sa svim našim uslugama, radićemo savetovanje i testiranje na HIV i dalje pod svim merama opreza, radićemo podelu humanitarnih paketa, paketa hrane i zaštitne opreme, kao i socijalne intervencije, individualnu i grupnu psihološku podršku, upućivanje klijenata na druge institucije.

Pored toga, radićemo i na tome da outreach bude prepoznat u sistemu socijalne zaštite kao preventivna integrisana socijalno zdravstvena usluga. Jer mi takve usluge trenutno nemamo u Srbiji, odnosno nemamo standardizovanu ni jednu preventivnu uslugu i samo se kao društvo bavimo lečenjem posledica.

Takođe, mi imamo i uslugu izrade individualnih bezbedonosnih planova, za šta smo napisali i priručnik, jer bezbednost sagledavamo kroz više oblasti – fizička, ekonomska, mentalna i zdravstvena bezbednost i sa klijentima radimo prvo procene o bezbedonosnim izazovima, a potom i plan sa preporukama za njihovo prevazilaženje.

Pozivamo vas da podržite kampanju koju Asocijacija DUGA vodi na Donacije.rs - online donacijom, ili slanjem SMS poruke bilo koje sadržine na broj 7300.