Кампањата, претходно наречена "Нахрани 1.000", обединува неколку организации и има за цел собирање на донации на храна на одбрани локации и нејзино дистрибуирање до социјално загрозените граѓани. Оваа година со надеж дека ќе се прошири преку серија настани што ќе се одржуваат во десет градови: Скопје, Битола, Куманово, Прилеп, Струмица, Радовиш, Гевгелија, Гостивар, Кочани и Виница.

Првиот настан ќе се одржи на 6 септември, од 10 до 19 часот. Граѓаните во десетте градови ќе имаат можност да донираат храна, додека членовите на организациите ќе работат со бездомници на самото место и ќе обезбедат индивидуални пакети за да одговараат на индивидуалните услови за живеење. Остатокот од храната ќе биде дистрибуиран до оние кои не можат да присуствуваат на настанот потоа. Се препорачува сите хумани граѓани да донираат храна што не е лесно расиплива, сува и конзервирана храна.

  "Мрдни со прст" апелираа до сите посетители на Фестивалот на современи уметности во Битола и собираа донации од храна, а минатата година собраа донации на облека за време на Д Фест во Дојран.

Осигурајте се да го проверите настанот на Фејсбук за деталите за локацијата за оваа голема иницијатива и да учествувате во најблискиот град!