Highlights | Page 5 | Giving Balkans

Highlights

Građani, kompanije i neprofitne organizacije u regionu Zapadnog Balkana na krizu izazvanu korona virusom reagovali su solidarno i udruženo. Od početka krize do 15. juna 2020. godine kompanije donirano je 58.918.617 EUR za borbu protiv štetnih posledica korona virusa.

Read More

U prethodnom periodu brojne kompanije, organizacije o pojedinci su pokazali brigu o najmlađim članovima zajednice i organizovali različite akcije za podršku deci i stvaranju mogućnosti za zdravije, srećnije i bezbrižnije detinjstvo.

Read More

Kompanije, organizacije i građani su u prethodnim danima pokazali solidarnost sa najugroženijim članovima svojih zajednica i kroz različite akcije, donacije i kampanje podržali brojne ugrožene grupe.

Read More

Na različite načine možemo činiti dobra dela, dati doprinos svojoj zajednici ili pomoći sugrađanima koji se nalaze u teškoj situaciji.

Read More

Širom regiona, kompanije, organizacije i građani udruženim snagama podržavali su svoje zajednice u borbi protiv posledica korona virusa.

Read More

Kompanije i građani konstantno pružaju podršku svojim zajednicama za borbu protiv posledica korona virusa i podršku onima koji su trenutno najugroženiji.

Read More

Vanredno stanje je završeno, ali potreba za podrškom ne prestaje.

Read More

Fond 5.5 za kriznu podršku nakon zemljotresa koji je pogodio Zagreb 22. marta, osnovali su građanska inicijativa "Zagreb Earthquake Relief " i zaklada ...

Read More

Vanredno stanje u Srbiji je ukinuto, ali pomoć za suzbijanje posledica korona virusa je i dalje potrebna i veliki broj najugroženijih i dalje treba našu podršku.

Read More