Blog | Giving Balkans

Blog

Pregled pravnog okvira i mogućnosti za poboljšanje podsticajnog okruženja

Read More

Zaklada Zajednički put svakodnevno se brine o potrebama starijih osoba u Zagrebu i radi na tome da im obezbedi bolje i kvalitetnije uslove života, dostojanstveno, kvalitetno i aktivno starenje, potrebnu brigu i adekvatnu zaštitu njihovih prava. 

Read More