Udruga Breza već 22 godine pomaže deci i mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite, kao i onima koji iz različitih razloga nisu mogli živeti sa svojim roditeljima ili starateljima, kao ni u sistemu socijalne zaštite, na njihovom putu ka samostalnosti.

Vredni tim ove udruge veruje u jedinstvenost svake osobe u humanoj zajednici i, kroz različite aktivnosti, svakodnevno podržava decu, mlade i porodice, ali doprinosi i razvoju obrazovanja, kulture i volonterizma.

Kako to izgleda u praksi i kako Breza uz podršku zajednice radi na ostvarenju svoje misije, ispričala nam je Suzana Vargović, voditeljica udruge.

Kako je nastala Udruga Breza? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Suzana: Udruga je nastala 2001 kao odgovor na potrebe mladih koji su trebali napustiti dječji dom a nisu imali kamo. Obzirom da sam radila u  domu susrela sam se različitim apsurdima u tadašnjem sustavu socijalne skrbi.  Za mene je bilo tada nemoguće da prihvatim da je ok uzeti djecu iz teških kompleksnih negativnih okruženja i onda nakon 13, 14, 18 godina samo ih vratiti  kao da je se ništa nije dogodilo u isto okruženje a ponekad i u gore uvjete. Trebaš slegnuti ramenima i reći, „pa što ja tu mogu, to je tako“ i okrenuti se novoj djeci. Ideja je bila naivna i neposredna da se pomogne konkretnim ljudima, misleći da će tako nešto naići na podršku sustava. Tek kada sam napustila sustav, dala otkaz (da bi se mogla brinuti o djeci i mladima koji nisu mogli živjeti kod svojih roditelja ili hranitelja ili se nisu mogli  prilagoditi na život u ustanovama) shvatila sam koji me put čeka i koja je to teška zadaća. Godinama smo se bavili  svakodnevnim preživljavljanjem, zagovaranjem, pronalaženjem donacija i načinima kao stvoriti sustav  koji je održiv.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Suzana: Sloboda. Motivacija da smijem i mogu misliti svojom glavom, da ne trebam čekati dozvolu nekih šefova da mi odobre da radim ono što smatram da je ljudski i potrebno. Svugdje postoje mali ljudi na velikim funkcijama koji koče promjene, a meni je bilo tjesno u svojoj ulozi, predugo čekati dozvolu da smijem unositi promjene. Bilo mi je  dosta ljudi koji su stalno tražili neke izgovore da nešto učine.

 Kako se finansira Udruga Breza? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?  Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad organizacije?

Suzana: Financiramo se različito:

  • od usluga koje pružamo preko ugovora sa Ministarstvom,
  • od projekata  koje prijavljujemo iz zemlje i inozemstva,
  • od socijalnog poduzetništva -  preko edukacija koje provodimo i slično.

Jako malo se financiramo preko donatora, gotovo ništa jer je naš fokus uvijek bio  kako biti neovisni i održivi sa svojim radom.

Mi tražimo donacije samo za djecu o kojoj se brinemo i to na način da im se pomogne platiti neki tečaj, vozački, učenje jezika, kupe alati za zanat kojim se bave i sl.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Suzana: Najviše smo fokusirani na područje rada s mladima te na rad s roditeljima kao i na proces osnaživanja stručnjaka koji rade s djecom i mladima u riziku

U budućnosti bi voljeli da možemo poticati osnivanje malih  poduzetničkih start up-ova naših štićenika koji žele pokrenuti svoj posao.

Socijalno preduzetništvo je jedno od važnih područja vašeg rada. Recite nam nešto više o tome.

Suzana: Socijalno poduzetništvo je smjer naše održivosti, razvijamo praktične  edukativne programe koji ne postoje na tržištu za pomagačke profesije koje rade s djecom i mladima, bavimo se pružanjem tih usluga inozemnim partnerima  koji smještavaju svoje klijente kod nas. Izdajemo naše nekretnine i prodajemo naše proizvode.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Suzana: U sve programe koje provodimo uključujemo različite  dobne skupine građana a posebno smo ponosni na   volontere iz čijih redova pronalazimo buduće zaposlenike. Naša Udruga organizira i jedan veliki dječji festival koji nam je platforma za suradnju u zajednici. Rad s ljudima vam donosi različite perspektive što obogaćuje poslovni život ali ponekad usmjeravaju naše djelovanje.

Na koje načine Udruga Breza doprinosi razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Suzana: Pružajući usluge sveobuhvatne podrške najranjivijim skupinama djeci, mladima  te usluga savjetovanja i pomaganja  roditeljima,  kao i putem provođenja brojnih  projekata  usmjerenih  na stvaranje kvalitetnijeg okruženja za život direktno doprinosimo  razvoju  i promociji filantropije u Hrvatskoj. 

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Suzana: Najveći je izazov društvo u kojem živimo.

Kako napraviti promjene u društvu a da  sačuvamo neovisnost  bez da moramo ulaziti u političke stranke. 

Šta su najveći uspesi koje je udruga ostvarila u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Suzana: Najveći uspjeh su mladi ljudi,  od 107 djece koje smo odgajali u programu 24 satne podrške tjekom ovih 20 godina, njih 78 nije više u sustavu socijalne skrbi već su samostalni i  zaposleni. Uspjeh je odgojiti dobre ljude. Neopisiv je osjećaj da znate da ste sudjelovali u promjeni nečijeg života i da ste ponosni na to kakvi su ljudi postali. Vrijedilo je živjeti samo za jedno dijete.

Želimo pronaći mlade ljude koji su spremni razvijati slične ideje i raditi s ranjivim skupinama.