Trendovi u primateljima – 2018.-2022. 

U proteklom su razdoblju od nekoliko godina neprofitne organizacije dosljedno bile na čelu primarnih primatelja donacija u Hrvatskoj, a taj se trend nastavlja i u 2022. godini. Hrvatska je svjedočila značajnom porastu potpore neprofitnim organizacijama tijekom godine, bilježeći porast učestalosti od 12% u usporedbi s 2021. Točnije, neprofitne organizacije primile su 37% instanci doniranja u 2021., što je poraslo na 49% u 2022. 

S druge strane, učestalost davanja pojedincima i obiteljima smanjena je u 2022. u odnosu na prethodnu godinu (35,4%), tijekom koje se filantropskim darivanjima pretežno podupiralo otklanjanje posljedica prirodnih katastrofa, posebice oporavak od potresa. Nakon 2020. kada su institucije i vlasti doživjele značajne vrhunce potpore, usklađene s početkom pandemije COVID-19 i potresa, do ove godine institucije su svjedočile postupnom padu, stabilizirajući se na 22,6%; vlasti su se ustalile na 3,5% svih slučajeva davanja. Na ostale primatelje otišlo je 1,3% ukupnih instanci doniranja. Kada je riječ o vrijednostima donacija, trend je sličan: s prekidom u pandemijskoj godini, kada je država bila najpotpomognutiji primatelj, neprofitne organizacije nastavljaju prikupljati najveće udjele u ukupno zabilježenim iznosima na godišnjoj razini. Ove godine udio vrijednosti za državu pao je za gotovo 10%. 

 

 
Ključna uloga neprofitnih organizacija 

Nadovezujući se na dosadašnju potporu neprofitnom sektoru, središnjoj točki hrvatske filantropije, 2022. godina je pokazala porast: 49% instanci doniranja donacija i 51,8% zabilježenog doniranog iznosa – što čini 10.126.942 eura uloženih u neprofitni sektor, dokazujući njihovu kontinuiranu ulogu najvažnijih činitelja u filantropskim aktivnostima zemlje. Najveći dio potpore dobile su domaće udruge, koje su činile 88,5% svih slučajeva, dok su privatne zaklade imale 6,8% donacija. Strane udruge primile su 4,6% potpore, dok su korporativne zaklade dobile manji udio - 0,1%. 

Teme koje su dobile potporu kroz rad neprofitnih organizacija pokrivale su raznolik raspon, ali podrška marginaliziranim skupinama dobila je najznačajniji udio u ukupnom broju instanci doniranja za neprofitne organizacije (36,3%). Ta je potpora porasla u odnosu na 2021. godinu, i uglavnom je bila usmjerena prema osobama s invaliditetom (21,9% donacija), djeci bez roditeljske skrbi te manje potpomognutim marginaliziranim skupinama poput beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja. Od svih ključnih tema, zdravstvo je druga potpora s blagim povećanjem (s 18,3% donacija), dok su obrazovanje i smanjenje siromaštva zadržali istu nisku razinu angažmana podupiratelja iz prošle godine (7,4% smanjenje siromaštva i 7,3% obrazovanje). Ostale teme uključivale su sezonsko darivanje (8,1%), dobrobit životinja (6,2%) i pomoć u kriznim situacijama (6%). 

Promotrimo li pobliže podatke o zabilježenim vrijednostima donacija koje je prikupio neprofitni sektor, primjetno je da je pomoć u kriznim situacijama, ovoga puta pomoć osobama pogođenim ratom u Ukrajini, ostvarilo najveći udio u zabilježenoj vrijednosti – 34,7% zabilježenog iznosa za neprofitne organizacije. Ovi značajni iznosi u velikoj su mjeri prikupljeni preko Unicefa Hrvatske, Hrvatskog Caritasa i Hrvatskog Crvenog križa. Slično tome, kultura i umjetnost također su ostvarile značajan iznos od 18,2% zahvaljujući naporima prikupljanja sredstava za programsku podršku Zaklade Kultura Nova. 

Značajne neprofitne organizacije i njihove teme 
Potpora umjetnosti i kulturi 

Zaklada Kultura Nova bila je ključna u potpori kulturi i umjetnosti, primivši 9,2% ukupnog iznosa. (1.794.973 eura). Sredstva su iskorištena za realizaciju 195 programa/projekata/aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave suvremenom kulturom i umjetnošću. Ovim značajnim doprinosom kultura i umjetnost postala je jedna od najpodržanijih tema u Hrvatskoj 2022. godine, s ukupnim zabilježenim iznosom od 1.953.868 eura. 

Takođe, značajan je primjer Kuće Imotske Riči KUD-a Ujević. Prikupljeno 19.746 eura za rekonstrukciju stare kuće za lokalnu zbirku knjiga i organizaciju događanja. 

Podrška zdravlju žena ​ 

Nisi sama - Ideš s nama! Udruge Nismo Same: Ovom kampanjom prikupljeno je 57.437 eura za besplatni taxi prijevoz žena oboljelih od raka na kemoterapiju.

Inicijativa Pink Ribbon dm-drogerie markt Hrvatska i P.I.N.K. Udruga Život prikupila je 11.814 eura za borbu protiv raka dojke. Ova akcija, usmjerena na opremu za zdravstvenu njegu i podršku obrazovnim programima P.I.N.K. Life Association, omogućuje kupcima da izravno doprinesu kupnjom dezodoransa 25 brendova. Ova prodaja pomogla je u nabavci ultrazvučnog uređaja za Kliniku Sestre Milosrdnice.

Najugroženiji i podrška u hitnim situacijama ​ 

UNICEF Hrvatska prikupio je 9,4% ukupno evidentiranog iznosa, što iznosi 1.830.857 eura, prvenstveno namijenjenih obrazovanju, potpori marginaliziranim skupinama i hitnoj pomoći za osobe pogođene ratom u Ukrajini.

Hrvatski Caritas prikupio je 6,2% (1.207.649 eura) doniranog iznosa, i podržao je ciljeve kao što su dobrobit djece, prava žena, pomoć ukrajinskim izbjeglicama i pomoć u hrani za ugroženo stanovništvo.

Hrvatski Crveni križ prikupio je 2,6% zabilježenog iznosa (510.643 eura) uglavnom za pomoć socijalno ugroženim građanima, pružanje humanitarne pomoći za izbjeglice iz Ukrajine, prikupljanje hrane i higijenskih potrepština, organiziranje kampanja prikupljanja sredstava i podršku projekata u zajednici. 

Slijedi Zaklada Solidarna za ljudska prava i solidarnost s 2,0% vrijednosti (390.562 eura), podržavajući ciljeve koji obuhvaćaju dobrobit djece, prava žena, obiteljsko nasilje, pomoć ukrajinskim izbjeglicama i inicijative za uštedu energije za starije osobe u 2022. 

Pomoć socijalno ugroženim građanima​ 

#Prezimljavanje=Preživljavanje Hrvatske mreže za beskućnike i kozmetička kuća Olival udružili su snage kako bi prikupili sredstva za nužne zimske potrepštine za beskućnike i tako osigurali malo topliju zimu najpotrebitijima. Kampanja je usmjerena na povećanu zimsku potražnju za vrećama za spavanje, ruksacima, konzerviranom hranom i osnovnim higijenskim potrepštinama. 

Zajedničkom akcijom Konzuma i Mastercarda uspješno je prikupljeno i donirano 42.500 eura za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, s posebnim naglaskom na djecu. Sredstva su dodijeljena kao potpora Udruzi Djeca Prva i Svjetskom programu za hranu koji rade na smanjenju dječjeg siromaštva u Hrvatskoj i omogućavanju školske prehrane u Ruandi.

Davanje državi 

Kad je riječ o davanjima državi, već je spomenuto da osim pandemijske 2020. godine, javne ustanove, te lokalne i nacionalne vlasti uobičajeno dobivaju nešto manje potpore i po učestalosti i po novčanoj vrijednosti: ove godine s 26,1% slučajeva i 31,7% ukupne zabilježene vrijednosti. 

Što se tiče učestalosti podrške, najpodržavanije su teme zdravstvo (29,2% svih instanci usmjerenih prema državi) i obrazovanje (22,5% svih instanci usmjerenih prema državi), uglavnom kroz ustanove. Gledano novčano, više od 55% iznosa darovanog državi evidentirano je u okviru zdravstva. 

Po podršci, najzastupljenije su zdravstvene ustanove s 33,5% instanci doniranja, zatim obrazovne ustanove s 24,7% instanci, a zatim i socijalne ustanove (23,9%). U manjem broju slučajeva primatelji donacija bile su vlasti, ustanove kulture, znanosti i sporta.

 

 
Primjeri davanja državi
Aiding schools and improving outdoor activities 

Grad Labin je uz pomoć tvrtki i građana prikupio 134.654 eura, a iznos je iskorišten za nabavku stacionarnog mamografa za Dom zdravlja Labin. 

Još jedan primjer dolazi u vidu akcije koju je organizirala skupina hrvatskih državljana koji žive u Chicagu, SAD. Organizirali su golf turnir i prikupili 20.922 eura u korist Opće bolnice Nova Gradiška. Sredstva su iskorištena za kupnju osnovnih medicinskih pomagala. 

Značajna je i donacija farmaceutske tvrtke Novartis Hrvatska d.o.o koja je Dječjoj bolnici u Klaićevoj donirala lijekove u vrijednosti od 632.086 eura. 

Pomaganje školama i poboljšanje aktivnosti na otvorenom ​ 

U sklopu inicijative ZelEn, Hrvatska elektroprivreda DD HEP donirala je Elektrostrojarskoj školi Varaždin toplinsku pumpu u vrijednosti od 94.100 eura. Ova donacija služi kao primarni izvor toplinske energije za potrebe grijanja škole. 

U sklopu obilježavanja 50. obljetnice Hrvatska Lutrija dodijelila je 11.997 eura za opremanje parkova za tjelovježbu na otvorenom u gradovima i općinama diljem Hrvatske, s ciljem ulaganja u lokalne zajednice i doprinosa zdravlju kroz sportske i rekreacijske aktivnosti. 

Kompanije Nexe Grupa i IGMA d.o.o. Koprivnica su za izgradnju pješačko-biciklističke staze u općini Drnje donirale146.482 eura. 

Potpora umjetnosti i kulturi 

Tvrtka M Plus Hrvatska željela je ulagati u razvoj kulture i doprinositi zajednici. Sa 66.309 eura podržali su Hrvatsko narodno kazalište Zagreb za jačanje tehnoloških mogućnosti i poboljšanje javnog angažmana, implementacijom suvremenih tehnologija u rad kazališta. 

Hrvatska daruje 2022: Izvješće o stanju filantropije realizirao je Catalyst Balkans uz potporu Zaklade Charles Stewart Mott Foundation i Rockefeller Brothers Fund. Mišljenja izražena u izvješću ne odražavaju mišljenja donatora.