Interview | Giving Balkans

Blog

Intervjui sa brojnim neprofitnim organizacijama širom Zapadnog Balkana tokom ove i prethodne godine omogućili su nam malo jasniji uvid u to kako se one nose sa posljedicama pandemije. Kako izgledaju njihove redovne aktivnosti? Kako su nastavili sa sprovođenjem programa? Koliko je bilo zahtjevno preći iz fizičkog u online svijet, a da se time ne uskrate mnogi vidovi podrške koju pružaju svojim korisnicima i korisnicama?

Neke od odgovora saznaćeš u ovom tekstu, gdje su nam Udruga MoSt iz Hrvatske, Žene Bara iz Crne Gore, KRIK iz Sjeverne Makedonije i Kosovo Women’s Network omogućili da naučimo neke od primjera praksi koje se koriste u regionu, kao i načine prilagođavanja novim pravilima koje je donijela pandemija Covid-19 virusa.

Read More

Koronavirus je imao (i još uvijek ostvaruje) ogroman uticaj na svakog od nas, a svako živo biće ima različite mehanizme odbrane protiv njega. Isti slučaj je i sa neprofitnim organizacijama, od kojih svaka ima jedinstveno iskustvo u prevazilaženju prepreka i adaptiranju na nove okolnosti pandemije.

Zato smo izdvojili još četiri primjera neprofitnih organizacija i udruženja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji su nam dali uvid u to kako je novonastala kriza tokom prethodne dvije godine uticala na njihov rad i kako se promijenio način funkcionisanja njihovog kolektiva.

Read More

Kako je virus Covid-19 još uvijek prisutan u našim životima, napravili smo svojevrstan osvrt na neprofitne organizacije iz regiona koje su nam tokom 2020. i 2021. godine objasnile kako je pandemija uticala na njihov rad, svakodnevne aktivnosti, ali i živote uopšte.

Moguće je da će neke od njihovih sistemskih adaptacija na nove okolnosti inspirisati i druge organizacije koje se susretnu sa ovim tekstom da osmisle nove načine ili primijene neke od postojećih primjera u svoje programske aktivnosti.

U današnjem tekstu, moći ćeš da upoznaš neke od istaknutih organizacija sa Zapadnog Balkana, kao i njihove metode prilagođavanja novoj normalnosti.

Read More