Catalyst | Giving Balkans

Blog

Kraj aktuelne pandemije još uvijek se ne nazire, a vijesti o Covid-19 virusu postali su dio naše svakodnevice.

Važno je, međutim, pričati i o dobročinstvu koje prati trenutnu krizu i odgovara na potrebe zdravstvenih ustanova, ali i umjetnika i muzičara, koji takođe osjećaju posljedice trenutne situacije.

Saznajte koje su se društvene i korporativne akcije usmjerene na borbu protiv virusa Covid-19 dešavale u posljednje vrijeme.

Read More