Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju počelo je sa radom u oktobru 1997, kao prvo udruženje roditelja ove vrste u Crnoj Gori. Od tada, pa sve do danas svakodnevno rade na ostvarenju svoje misije – stvaranje društva u kome će sva deca, bez obzira na vrstu i stepen smetnji u razvoju biti prihvaćena u društvu i integrisana u zajednicu.

Udruženje, zajedno sa podržavaocima, prijateljima i donatorima, radi na unapređenju i razvoju sistema socijalne i zdravstvene zaštite kao i na promociji prava dece i omladine sa smetnjama u razvoju i mladih sa invaliditetom i podizanju svesti o njihovom položaju, pravima i mogućnostima.

Savo Knežević, predsednik i Milica Šćepanović, sekretarka udruženja, otkrili su nam sve o aktivnostima, uspesima, planovima organizacije i ispričali kako ih možemo podržati da ostvare svoju misiju i stvore bolji, lepši i pravedniji svet za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Kako je nastalo Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Savo: Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju iz Podgorice, je prvo formirano Udruženje roditelja u Crnoj Gori. Nastalo je kao društvo roditelja djece sa smetnjama u razvoju koji su se okupili prije 25 godina oko zajedničkog cilja da pomognu svojoj djeci. Save the children je 1997. godine pokrenuo prvu biblioteku igračaka koja je bila mjesto sastajanja roditelja koji su međusobno razmjenjivali informacije i iskustva i izrodila se ideja da se oformi društvo roditelja djece i omladine, tada sa, posebnim potrebama Crne Gore.

Udruženje je dobrovoljna, samostalna, neprofitna, socijalno – humanitarna organizacija čiji je osnovni cilj postizanje najvećeg mogućeg stepena samostalnosti, edukacije i socijalne integracije djece i omladine sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

Osnovali su ga roditelji prevashodno sa željom da poboljšaju kvalitet života djece i omladine sa smetnjama u razvoju.             

Udruženje je proslavilo 25 godinu uspješnog rada i u tom radu učestvovao je veliki broj djece sa smetnjama u razvoju  i njihovi roditelji. U Udruženju trenutno ima 130-oro djece i  omladine i isto toliko roditelja koji sa velikom radošću svakodnevno posjećuju prostorije Udruženja.

Naša MISIJA je uticati na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu  smetnje, jer akcenat je na mogućnostima i očuvanim potencijalima pojedinaca.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Milica: Moj rad u neprofitnom sektoru počeo je sasvim slučajno. Kao roditelj djeteta sa smetnjama u razvoju došli smo u udruženje kako bi dobili adekvatnu podršku u svakodnevnoj rehabilitaciji. S vremenom počela sam se uključivati u rad prvo volonterski. Kako je udruženje brojalo sve više roditelja i aktivnosti se širile došlo je do potreba za otvaranjem radnog mjesta za rad na administrativnim poslovima. Počela sam se uključivati u projektne aktivnosti i moj rad u udruženju se nastavljao do današnjeg dana. Spojili smo lijepo i korisno. Moj sin je našao svoje društvo, dobio podršku koja mu je neophodna u svim segmentima razvoja.

Kako se finansira Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?  Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad organizacije?

Savo: NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju je dobrovoljna, neprofitna, socijalno – humanitarna organizacija koja se finansira isključivo od projekata, donacija i članarine.

Realizovali smo veliki broj projekata (42) i bili smo partneri mnogim relevantnim organizacijama kao što su Save the children UK, UNICEF, USAID, IRD, Coca Cola Hellenic,  FAKT i CNF i dr. U realizaciji projekata koji su realizovani u Prvom udruženju bili smo partneri ili nosioci projekata sa državnim institucijama sistema i to sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom finansija, Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Zavod za zapošljavanje CG, Klinički centar CG,  Fondovima iz EU i Opštinom Glavnog grada Podgorica, gdje imamo stalnu i odličnu saradnju.

Nasa organizacija je otvorenog tipa. Trudimo se da naš rad bude transparentan i otvoren prema okolini. Svaki pojedinac, preduzeće ili organizacija mogu pomoći shodno svojim mogućnostima od kontakta i direktne podrške našoj djeci, plasiranja ideje jednaknosti i postovanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju, do finansijske podrške u radu sa našim članovima. Web sajt udruženja je www.rastimozajedno.me.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Savo: Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene zaštite kao i promovisanje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

U kontinuitetu i kvalitetno sprovodimo programe u vidu pružanja servisa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, tj sprovodimo uslugu podrška za život u zajednici.

Licencirani smo pružalac usluge podrška za život u zajednici-pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina starosti. Trenutno imamo 16 zaposlenih saradnika na pružanju usluge.

Shodno raspoloživim sredstvima podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju pružaju tri fizioterapeuta i radno-okupacioni terapeut. Stručnu podršku korisnicima honorarno pružaju tri stručna lica: defektolog, logoped, i po potrebi fizijatar.

Kroz Javni konkurs Ministarstva ekologije i prostornog planiranja u predhodnoj godini smo sproveli projekat od javnog interesa prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za lica sa invaliditetom u ovom slučaju za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je podrazumijevao nabavku i ugradnju lifta u zgradi Instituta za bolesti djece u okviru KCCG u Podgorici.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Savo: Kroz sve aktivnosti nastojimo da uključimo zajednicu u svoje aktivnoski kao i da djecu izvedemo iz udruženja i uključimo u društvenu sredinu bez barijera.

Samtramo da smo jedan dobar resurs u okviru Glanog grada sto se tiče usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Nastojimo da kroz projekte koje realizujemo obuhvatimo i riješimo probleme u okviru Glavnog grada koji se tiču naše ciljne populacije kao i da kroz iste doprinesemo rešavanju problema u zajednici u okviru naših mogućnosti. Naš rad je uvijek otvoren i transparentan prema okruženju. Nastojimo da kroz razne događaje, prezentacije i aktivnosti pokazemo na čemu radimo i da budemo vidljivi i prisutni u zajednici. Podsjećamo, web sajt udruženja je www.rastimozajedno.me.   

Na koje načine udruženje Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju doprinosi razvoju filantropije u svojoj zajednici?

Savo: Kad je u pitanju filantropija u našoj zajednici, naše udruženje doprinosi realizacijom projekata koji su prvenstveno usmjereni na realizaciji aktivnosti pomoći socijalno ugroženim članovima naše organizacije u vidu dodjele vaučera za kupovinu prehrambenih i higijenskih proizvoda za vrijeme pandemije kovid 19 virusa. Takođe, skupljanje i podjela odjevnih predmeta za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, raznih pomagala za iste (kolica, hodalice i sl.), medicinsku opremu (aspiratore, oksimetre, infuzione dozere koje smo donirali KCCG). Gore sam naveo i donaciju Institutu za bolesti djece u KCCG u vidu lifta za najmlađe korisnike dječje bolnice, gdje smo ugradili i pustili u rad lift poslije 43 godine postojanja IBD-a. Pomažemo oko očuvanja okoline zgrade u kojoj radimo, ugrađujemo mobilijar klupe za sjedenje i ljuljašku za opštu upotrebu djeci sa smetnjama u razvoju u Kraljevom parku.

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Savo: Najveći izazovi u radu odnose se prvenstveno na rad u nestabilnim društveno-ekonomskim okolnostima. Čestim promjenama rukovodećih struktura dolazimo u problem da stalno iznova i iznova upoznajemo donosioce odluka sa pravima i potrebama djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Uložen trud rad promocija i ostvarenja saradnja padaju u vodu u momentu kada dođe do promjene u političkoj i vladajućoj strukturi.

Drugi problem je u nalazenju adekvatnog stručnog kadra koji radi sa djecom sa smetnjama u razvoju. Imamo sreću da smo oformili dobar tim stručnih i predanih ljudi (fizioterapeuti, logoped, defektolog, psiholog) koji već duzi niz godina kvalitetno i predano rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Ipak kao neprofitna organizacija koja se finansira iskljućivo od projekata i donacija nismo u mogućnosti da imamo stabilnu finansijsku situaciju i da u nekom dužem periodu garantujemo sigurne zarade zaposlenima. Tako da je jedan od osnovnih problema na koje nailazimo je finasiranje uspostavljenih servisa, koje je uvijek neizvjesno i u zavisnosti od dinamike i tempa objavljivanja poziva i dobijanja sredstava.

Šta su najveći uspesi koje je udruženje ostvarilo u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Savo: Uspjeh naše organizacije, s obzirom na način finansiranja, je što već 25 godina uspijevamo da održimo kontinuitet i kvalitet pružanja usluga neophodnih za rehabilitaciju i socijalizaciju djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Ponosni smo na veliki broj uspješno realozovanih projekat. Prepoznati smo kod donosioca odluka kao relevantan partner i izvor kvalitetnih i vjerodostojnih informacija. Odličnu saradnju imamo i sa nevladinim sektorom, naraočito sa roditeljskim udruženjima. Konstatntnim lobiranjem i učešćem u radnim grupama , okruglim stolovima i drugim dešavanjima uticali smo na izmjene zakonskih regulativa i trudili se da budemo reprezentativni predstavnici populacije koju zastupamo.

Jedan od ciljeva u budučnosti je da obezbijedimo konstantnost u finansiranju servisa usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i da radimo dalje na poboljšanju uslova i pravnog okvira za ostvarenje prava iz domena obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju.