Irig | Giving Balkans

Irig

Deca, učenici i roditelji iz DU "Dečija radost", OŠ "Dositej Obradović", OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja", SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", zaposleni u Centaru za socijalni rad i Srpskoj čitaonici podržali su akciju Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka – NURDOR.

Saznaj više

Ljubav prema humanitarnom radu, zajedništvu i volonterstvu utkana je u rad Dečije ustanove "Dečija radost" u Irigu. Ova predškolska ustanova i njeni predavači su u potekle dve godine organizovali preko dvadeset humanitarnih akcija sa ciljem da kod dece razviju empatiju i ukažu im na prave vrednosti, a kod roditelja i društvene zajednice podignu svest o tome zašto je važno pomagati drugima.

Saznaj više