При анализа и обработка на податоци и подготовка на извештај за состојбата на филантропијата за сите земји од Западен Балкан за 2021 година, решивме да Ве потсетиме како изгледаше филантропската 2020 година во Северна Македонија.

Заедно со ХОРУС, организиравме онлајн презентација на нашиот годишен извештај за состојбата со филантропијата Северна Македонија донира 2020 година. Доколку сте го пропуштиле настанот, можете да го погледнете на линкот, а подолу можете да ги најдете најважните информации за филантропијата и донациите во Северна Македонија за 2020 година.

 

 

Како дониравме во 2020 година?

Посебно интересен е фактот што во 2020 година придобивките за општото добро се зголемени за 7,5 пати во однос на 2019 година. Проценетата вредност на донациите е повеќе од 36,5 милиони евра, додека евидентираната вредност на донациите е 8,9 милиони евра, од кои Најголем дел (повеќе од 6,8 милиони евра) е наменет за борба против пандемијата со КОВИД-19 додека нешто помал износ (околу 2,1 милиони евра) е наменет за други цели.

Што се однесува до видовите на поддршка, доминираа еднократните плаќања кои сочинуваат повеќе од 61% од акциите за поддршка, додека долгорочните инвестиции се забележани со 32,5%.

Кога станува збор за медиумското покривање на филантропијата, во северна Македонија е намален бројот на медиумски прилози на оваа тема, што е исклучок во споредба со другите земји, а две третини од објавените стории се однесуваат на донации за борба против пандемијата.

Кој донира?

Најголем донатор во Северна Македонија во 2020 година беше корпоративниот сектор, кој обезбеди 67,2% од вкупниот број на донации. Грантовите од корпоративниот сектор беа главно насочени кон борбата против КОВИД-19, иако општествено одговорните компании поддржаа и други области.

На второ место се граѓаните, кои преку масовни донации поддржаа различни области, најмногу борбата против сиромаштијата, додека на трето место се истакнати поединци кои речиси подеднакво донираа во борбата против КОВИД-19 и за некои други цели.

Интересно е што, кога станува збор за дијаспората, бројот на донации е помал од 2019 година, но донираната сума е речиси три пати поголема, пред се благодарение на донациите на медицинска опрема и средства за хигиена, кои беа донирани за поддршка на борбата против КОВИД-19.

Кои се примателите на донации?

Во годината на пандемија, како што е 2020 година, најподдржана тема беше борбата против КОВИД-19, додека најголеми приматели на донации беа институциите, на кои се донирани повеќе од 31 отсто од вкупниот износ.

Втори најголеми приматели беа локалните и националните власти, кои донираа 24,9% од вкупната евидентирана сума, од кои најголемиот дел од донациите беа наменети за поддршка на борбата против КОВИД-19.

Непрофитните организации, како и поединци и семејства се меѓу најчесто поддржаните приматели на донации.

Кога станува збор за корисниците на донации, на прво место се месните заедници, што е логична последица на донациите чија цел беше поддршка во борбата против КОВИД-19.

На второ место се социјално и економски загрозените групи, кои добија значителна поддршка во годините пред пандемијата, додека трет најподдржан корисник е лице со здравствени проблеми.

Заклучок

Бидејќи доминантна тема во 2020 година беше борбата против пандемијата со КОВИД-19, во Северна Македонија, како и во другите земји од Западен Балкан, има видливи промени кога станува збор за филантропијата и донациите.

Веруваме дека податоците за 2021 година значително ќе се разликуваат, а нашиот тим работи напорно на анализа, обработка и презентирање на тие податоци.

Додека ги чекаме резултатите од истражувањето за 2021 година, Ве покануваме да го разгледате годишниот извештај Северна Македонија донира 2020 година, да ја погледнете онлајн презентацијата на извештајот или да се регистрирате на нашата платформа Giving Balkans и да навлезете подлабоко во податоците за донациите во Северна Македонија.