Фондацијата Ана и Владе Дивац прослави 15 години успешна работа. По тој повод и доделија специјална награда на Александра Весиќ за нејзиниот придонес во развојот на филантропијата во Србија. Во нејзино име наградата ја прими Милош Јанковиќ, директор за партнерства во Catalyst Balkans.

Текстот за Александра, создаден по овој повод, е пренесен во целост.

Влијанието на Александра Весиќ врз развојот на филантропијата во Србија и низ Западен Балкан беше позабележително отколку што некој би претпоставил.

Таа беше советник, визионер, морален компас, критичар, архитект на филантропијата, ментор и најневеројатна поддршка. Не само во Каталист, каде што беше ко-основач, ниту во Фондацијата Траг, каде што беше директор. Не само во AWC каде што порасна, туку и во Фондацијата Ана и Владе Дивац, партнери во добротворната коалиција и целото граѓанско општество во Србија.

На 23 август 1969 година е родена во Крушевац, каде го поминала своето детство. Дипломирала на Електротехничкиот факултет во Белград - имала одличен инженерски мозок што решила да го искористи за општо добро: развој на феминизмот, добротворството и граѓанското општество.

Од 2003 до 2009 година, таа беше директорка на Балканскиот фонд за локални иницијативи, сега позната како Фондација Траг. После тоа, таа ја продолжи својата кариера како независен консултант и постојан глас на интегритет.

Од страст за филантропија, во 2013 година, таа ја коосноваше Catalyst Balkans како иницијатор за филантропска инфраструктура во регионот. Александра има развиено методологија за собирање податоци и има напишано бројни извештаи, кои денес се основа за сите да развијат стратегии за прибирање финансиски средства, стратегии за донатори и предлози за јавни политики.

Со своето уникатно знаење и вредности, и извонредност во сè што работи, таа ни помогна да ја собереме и обликуваме Коалицијата за добротворни цели. Таа ја водеше нашата стратегија за јавно застапување, секогаш со конструктивни и доследни предлози.

Нејзината ненадејна смрт во октомври 2021 година остави голема празнина меѓу сите што ја познаваа и соработуваа со неа. Но, нејзиниот глас продолжува да се слуша.