КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 маj 2021, обработивме податоци за 761 добротворни акции во Северна Македонија.

Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата.