Kosovo daruje je deo „Giving Balkans“ – jedinstvene baze podataka o filantropiji na Zapadnom Balkanu, koja nudi detaljan pregled filantropije na Kosovu. Pružajući ovu vrstu informacija ova aplikacija vam omogućava da planirate svoje fandrejzing aktivnosti na osnovu vrednih uvida.

Korišćenjem „Kosovo daruje”, baze podataka možete:

•    Steći sveobuhvatno razumevanje filantropije na Kosovu;
•    Identifikovati donatore koji podržavaju inicijative slične vašoj;
•    Pronaći svoju nišu u filantropskom ekosistemu.

Vizuelni podaci i izveštaji prilagođeni korisniku omogućavaju vam da istražite i razumete podatke o tome ko donira, kome, kako i koliko je donirano od 2015. Podatke možete lako da filtrirate prema:

•    Donatorima
•    Primaocima
•    Iznosima donacija
•    Svrsi donacija
•    Lokaciji
•    Vremenskom okviru

U nastavku teksta ćete saznati kako da koristite aplikaciju „Kosovo daruje“ i obezbedite svakodnevni pristup proverenim informacijama o filantropiji na Kosovu.

Metodologija – kako se prikupljaju podaci?

Podaci u aplikaciji „Kosovo daruje“ prikupljaju se jedinstvenom metodologijom Catalist Balkans, koja uključuje praćenje medija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, uključujući štampane, elektronske (radio i TV) i onlajn medije tokom cele godine.
Drugi izvor podataka je direktna komunikacija i verifikacija kroz direktnu komunikaciju sa najistaknutijim donatorima i fandrejzerima.
Više o metodologiji možete pročitati na linku.

Zašto je važno prikupljati podatke o filantropiji?

Upotreba podataka postala je nezaobilazno sredstvo za profesionalce u civilnom sektoru na Kosovu, a u nastavku teksta pročitajte i zašto.

1.    Razumevanje filantropskog ekosistema

Dobijanje sveobuhvatne slike filantropskog okruženja na Kosovu je jedna od glavnih prednosti prikupljanja podataka o filantropiji. Vi ili vaša organizacije možete pažljivo da raspoređujete resurse koristeći ove podatke, pronalazeći oblasti koje se nedovoljno koriste i osiguravajući da inicijative u ovim oblastima ostavljaju značajan uticaj.

2.    Transparentnost i odgovornost

Poverenje je izgrađeno na temelju transparentnosti. Pojedinačni ili korporativni donatori žele da znaju da njihove donacije imaju pravi uticaj. Organizacije civilnog društva na Kosovu pokazuju svoju posvećenost odgovornosti prikupljanjem i objavljivanjem informacija o dobrotvornim akcijama. Na ovaj način šaljete poruku poruku: "Cenimo vašu podršku i transparentni smo u vezi sa načinom na koji se koristi."

3.    Identifikovanje trendova i mogućnosti

Podaci su više od statistike; sadrži priče i trendove koji samo čekaju da budu otkriveni. Pojedinci i organizacije civilnog društva mogu uočiti trendove u davanjima istraživanjem podataka o filantropiji, koji su dostupni u aplikaciji.

  • Postoje li neke nove oblastii koje postaju privlačnije?
  • Da li postoje lokacije koje su stalno nedovoljno pokrivene kada su dobrotvorne akcije u pitanju?

Uz korišćenje ovih uvida, vi, kao pojedinac ili organizacija, možete ostati korak ispred krive tako što ćete modifikovati svoju taktiku tako da odgovara promenljivim zahtevima zajednice.

4.    Alokacija resursa

Svako ko radi u neprofitnom sektoru na Kosovu zna važnost pravilne raspodele resursa, posebno kada ih nema dovoljno. Koristeći podatke, organizacije mogu doneti mudre odluke o tome kako najbolje distribuirati resurse. A ovo služi i drugim pojedincima ili grupama koji žele da počnu da podržavaju određeni cilj ili da se bave problemom u svojoj zajednici.

5.    Motivacija za donatore i partnere

Donatori su inspirisani da doniraju više kada vide konkretne dokaze o efektima svojih doprinosa. Oni mogu pronaći ideje i partnere za saradnju kako bi postigli značajnije rezultate.

Pristup podacima u bazi „Kosovo daruje“

Želite da saznate kako da pristupite podacima? U nastavku teksta korak po korak ćemo objastiti kako da pristupite podacima, koji vam mogu pomoći da donosite informisane odluke i kreirate efikasne strategije prikupljanja sredstava za vašu organizaciju.

  •  Korak 1:

Idi na aplikaciju

  • Korak 2:

Izaberite zemlju i godinu(e) za željene podatke.

Dobićete vizuelno predstavljene podatke.

  • Korak 3:

Da biste saznali više o donatorima, idite u odeljak „Donatori“ gde ćete pronaći sve o njima.

Korak 4:

Možete da dobijete, pretražujete i filtrirate podatke prema podržanim oblastima u odeljku „Donacije“.

  • Korak 5:

Takođe možete pretraživati i dobiti podatke prema lokaciji i primaocima donacija.

Opcija „Duboka pretraga“ je mesto gde možete pretraživati po ključnim rečima ili frazama koje vas zanimaju. Kao na primer: zdravstvene usluge, donacije kuća, masovna davanja.

Kada pronađete podatke koje ste tražili možete ih sačuvati pomoću opcije Preuzimanje.

Tu je i „CiviGraph“ – napredni alat koji vam omogućava da vizualizujete složenu mrežu donatora i korisnika na atraktivan i interaktivan način. Klikom na čvorove na grafikonu možete istražiti mrežu i pronaći potencijalne donatore i korisnike koji pripadaju različitim kriterijumima odabranim u prethodnim karticama. Ispod grafikona, sve donacije povezane sa izabranim čvorom će biti prikazane u tabeli.

Ako želite da budete deo baze podataka, možete prijaviti svoje donacije na linku svako doba.

Kako ovi podaci mogu biti korisni za neprofitne organizacije (i druge)?

Za sve organizacije civilnog društva i pojedinačne fandrejzere/ke, „Kosovo daruje“ je sredstvo koje će vam pomoći da donesete bolje odluke i strateški planirate. Podaci u aplikaciji daju holističku sliku o kulturi davanja u regionu, pomažući u planiranju filantropskih inicijativa u vašoj zajednici. Znajući više o tome kako ljudi daju i koje oblasti podržavaju, možete planirati svoje filantropske inicijative na osnovu informacija. 

Korišćenje podataka o filantropiji može vam omogućiti da:

•    Razumete filantropske trendove iz prethodnih godina, istražite primaoce, oblasti i teme koje su dobili značajnu podršku;
•    Svedočite inspirativnim primerima;
•    Dobijte širu sliku o kulturi davanja na Kosovu;
•    Napravite nove planove za svoju zajednicu na osnovu podataka koje dobijete.

Zaključak

Podaci o filantropiji nisu samo statistika; radi se o stvaranju značajnijeg uticaja, izgradnji poverenja i negovanju saradnje.
Počnite da koristite „Kosovo daruje“ bazu podataka posvećenu filantropskim aktivnostima na Kosovu, otkrijte svoje mesto u filantropskom ekosistemu i iskoristite potencijale koje ona nudi za svoje ciljeve.

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).