Brojni pripadnici i pripadnice kosovske dijaspore koji žive u inostranstvu osećaju snažnu vezu sa svojom domovinom. Ova veza se često ogleda u njihovoj spremnosti da daruju svojim zajednicama i podrže lokalne ciljeve.

Istraživanje Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pokazala je da je kosovska dijaspora među najaktivnijim od svih dijaspora na Zapadnom Balkanu, posebno kada su filantropska davanja u pitanju.

Prema podacima Catalyst Balkans, donatori iz dijaspore su od 2020. do 2022. godine pomagali građanima Kosova donacijama u vrednosti većoj od 4,5 miliona evra.

Činjenica je i da se Kosovo još uvek suočava sa brojnim izazovima po pitanju ekonomskog razvoja. Neprofitni sektor zemlje se u velikoj meri oslanja na spoljnu podršku, a dijaspora može igrati ključnu ulogu u prevazilaženju ovih prepreka jer su brojni pripadnici i pripadnice kosovske dijaspore su uspešni u svojim karijerama i imaju mogućnosti da pomognu i daju vredan doprinos.

U 2020. godini oko jedne trećine svih dobrotvornih akcija i više od polovine doniranog iznosa čine donacije iz dijaspore. Najveći deo (83,9% vrednosti donirane sume) nije direktno vezan za odgovor na COVID-19 pandemiju, već za zdravstvenu zaštitu, smanjenje siromaštva, obrazovanje, opremu i stipendije. Te godine dijaspora je učestvovala u skoro 80% vrednosti sume donirane lokalnim samoupravama, više od 80% institucijama i više od polovine sume donirane pojedincima i porodicama.

U 2021. godini donatori iz dijaspore učestvovali su u 194 dobrotvorne akcije putem kojih je donirano više od 276.000 evra. Većina podrške koja je došla van Kosova bila je usmerena na obrazovanje. S obzirom na nameravani efekat davanja, najčešće su bile u pitanju strateške donacije, kao što su stipendije, oprema i usluge.

U 2022. godini donacije dobijene iz dijaspore iznosile su 18,3% svih akcija davanja. Primarni fokus davanja iz dijaspore bio je direktna pomoć pojedincima i porodicama (53,6% akcija davanja). Davanje preko neprofitnih organizacija (41,1%)  u godini za nama bilo je na drugom mestu kada su u pitanju načini davanja.

Nedavni primeri davanja dijaspore na Kosovu

Praksa pokazuje da darivanje dijaspore na Kosovu u najvećoj meri podržava inicijative za obrazovanje, zdravstvo i ekonomski razvoj, kao i da brojni pripadnici i pripadnice dijaspore učestvuju u projektima za razvoj zajednice i volonterskim aktivnostima.

U nastavku ovog teksta pročitajte više uspešnih priča i primera dobre prakse kada su u pitanju davanja dijaspore na Kosovu.

Kako istaknuti pojedinci iz dijaspore podržavaju zajednice na Kosovu?

Kosovska dijaspora podržava zajednice u svojoj domovini i kroz masovna i kroz individualna davanja.

Jedan od primera individualnog davanja iz 2020. je Arti Qelaj, preduzetnik koji živi i radi u Švajcarskoj. Donirao je 7.000 evra organizaciji Down Syndrome Kosova za podršku njihovim programima: Program za intervenciju i rano obrazovanje i Program za samostalnost i stručno osposobljavanje. Down Syndrome Kosova nudi besplatne profesionalne terapeutske usluge u Prištini, Prizrenu, Mitrovici i Uroševcu. Budući da su razvoj i održavanje terapija izazovni za ovu organizaciju, donirana sredstva su bila preko potrebna i pokrila su deo terapijskih usluga za oko 200 članova organizacije.

Jedan od najpoznatijih filantropa iz dijaspore je Mark Kosmo, osnivač i predsednik fondacije Global Albanians Foundation, poznat po svojim naporima da promoviše filantropiju u dijaspori i razvije inovativne načine prikupljanja sredstava van granica Kosova.

Godine 2021. dobio je FIDES nagradu za filantropiju za doprinos dijaspore. Markovu priču možete pogledati na linku.

Kako su filantropi iz dijaspore podržali odgovor Kosova na COVID-19?

Godine 2020. Ahmet Hoti iz Đakovice, koji živi i radi u Kanadi, donirao je bolnici u Đakovici četiri respiratora kao pomoć tokom pandemije. Hoti je takođe donirao jedan respirator Infektivnoj klinici.

Iste godine Mehmet Sopa iz Gnjilana, koji trenutno živi u Švajcarskoj, donirao je zdravstvenim institucijama na Kosovu 73 medicinska kreveta u vrednosti od oko 927.000 evra. Pored toga, Halili Haxhija, koji živi u Nemačkoj, donirao je profesionalnu opremu Profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Glogovcu.

Značajan primer je i kampanja „Maska za Kosovo“, koju je grupa volontera i vlonterki iz dijaspore pokrenula kao odgovor na pandemiju COVID-19. Kampanja je imala za cilj prikupljanje sredstava za kupovinu maski i drugih osnovnih medicinskih potrepština za bolnice i ugroženo stanovništvo na Kosovu. Zahvaljujući velikodušnosti donatora širom sveta, u okviru kampanje je prikupiljeno preko 100.000 evra za samo nekoliko nedelja.

Kampanju „Kosovski heroji zdravstvene zaštite“ pokrenula je grupa volontera iz dijaspore 2021. godine kako bi podržala zdravstvene radnike na Kosovu tokom pandemije COVID-19. Kampanja je obezbedila sredstva za kupovinu  zaštitne opreme i drugih osnovnih medicinskih potrepština za bolnice i klinike na Kosovu i dobila značajnu podršku od donatora širom sveta.

Podrška obrazovanju na Kosovu

Obrazovanje je ključni prioritet za mnoge pripadnike kosovske dijaspore, a značajan deo filantropskih aktivnosti je usmeren na podršku obrazovnim inicijativama na Kosovu. Ovo uključuje inicijative za poboljšanje pristupa obrazovanju za marginalizovane i ugrožene zajednice i napore da se poboljša kvalitet obrazovanja i promovišu inovacije u nastavi i učenju.

Prema podacima Catalyst Balkans, od januara 2020. do 31. decembra 2022. godine donatori iz dijaspore donirali su studentima na Kosovu stipendije u iznosu od preko million evra.

Na primer, 2020. godine, Biberaj Foundation Inc., sa sedištem u SAD, dodelila je akademske stipendije za 40 studenata koji studiraju na Rochester Institute of Technology Kosovo.

Stipendije su deo Nagrade porodice Biberaj, koja se već četiri godine dodeljuje putem konkursa i namenjena je studentima i studentkinjama sa visokim prosekom i akademskim uspehom, kojima je potrebna finansijska pomoć.

Porodičnom stipendijom Biberaj posebno se podržava osnaživanje žena u akademskoj zajednici; stoga fondacija dodeljuje do 75 odsto svojih stipendija studentkinjama.

Stipendije su davale prioritet studentima i studentikinjama koji studiraju prirodne nauke, inženjerstvo, tehnologiju, matematiku i/ili novinarstvo.

Iste godine, Albansko-američka fondacija za razvoj pokrenula je kampanju pod nazivom „Poklonite knjigu“ za podršku pismenosti i obrazovanju na Kosovu. Kampanja je podstakla pripadnike i pripadnice dijaspore da doniraju knjige školama i bibliotekama na Kosovu, fokusirajući se na promociju čitanja među malom decom.

Meridian Express je 2021. godine, petu godinu zaredom, kroz svoj program stipendiranja sa RIT Kosovo (Američki univerzitet na Kosovu), dodelio stipendije u vrednosti od 5.000 evra studentima iz socijalno ugroženih porodica.

U 2022. godini, udruženje dijaspore iz Švajcarske LAPSH ''Naim Frashëri'' doniralo je 100 računara i potrebne dodatne opreme školi „Vellezerit Frasheri“ u Lipljanu. Donacija je bila vredna 30.000 evra.

Donacije dijaspore za socijalno i ekonomski ugrožene osobe

Još jedna važna oblast koju dijaspora podržava je pomoć pojedincima i porodicama koji žive u teškim materijalnim uslovima. U nastavku možete pročitati neke od primera.

U 2021. godini, kroz saradnju Humanitarnog udruženja Peja iz Njujorka sa udruženjima Bereqeti i HANDIKOS, podeljeni su humanitarni paketi u vrednosti od 15.000 evra za oko 370 ugroženih porodica.

Još jedna važna inicijativa od 2021. godine je projekat „Kosovo za dobročinstvo“ koji je pokrenula grupa mladih volontera i volonterki iz Sjedinjenih Američkih Država. Projekat je imao za cilj prikupljanje sredstava za različite dobrotvorne organizacije na Kosovu, fokusirajući se na podršku ugroženoj deci i porodicama. Projekat je dobio podršku različitih donatora, uključujući pojedince i poslovni sektor. Samo u privih nekoliko meseci prikupljeno je nekoliko desetina hiljada evra.

Zaključak

Uloga kosovske dijaspore u razvoju filantropije na Kosovu je suštinska. Zahvaljujući doprinosu dijaspore podržani su brojni važni ciljevi i inicijative, a njihova posvećenost dijaspore opštem dobru iz godine u godinu postaje sve snažnija i inspirativnija.

U ovom tekstu je pomenuto samo nekoliko primera kako kosovska dijaspora kroz filantropiju i inicijative za razvoj donosi pozitivne promene u zajednice na Kosovu. Za više primera i detaljnije uvide  u stanje filantropije na Kosovu posetite kosovadhuron.org.

 

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).