Healthcare | Page 3 | Giving Balkans

Highlights

Kompanije, organizacije i građani nastavljaju da pokazuju solidarnost sa svojim zajednicama i doniraju za borbu protiv COVID-19.

Read More

Donacije, dobrotvorne akcije i volontiranje, samo su neki od načina na koje građani, kompanije i neprofitne organizacije pružaju podršku svojim zajednicama u borbi protiv posledica korona virusa.

Read More

Građani, kompanije i neprofitne organizacije u regonu nastavljaju da doniraju za podršku borbi protiv posledica korona virusa u regionu.

Read More

Nedelja iza nas još jednom je obeležena dobrim delima usmerenim na borbu protiv korona virusa. Prema našim podacima, u regionu Zapadnog Balkana je od...

Read More

Građani, kompanije i neprofitne organizacije u regionu Zapadnog Balkana na krizu izazvanu korona virusom reagovali su solidarno i udruženo. Od početka krize do 15. juna 2020. godine kompanije donirano je 58.918.617 EUR za borbu protiv štetnih posledica korona virusa.

Read More

Širom regiona, kompanije, organizacije i građani udruženim snagama podržavali su svoje zajednice u borbi protiv posledica korona virusa.

Read More

Vanredno stanje u Srbiji je ukinuto, ali pomoć za suzbijanje posledica korona virusa je i dalje potrebna i veliki broj najugroženijih i dalje treba našu podršku.

Read More

Širom regiona nastavljamo da podržavamo borbu protiv korona virusa i doniramo za pomoć onima koji su najugroženiji posledicama koje izaziva COVID-19 epidemija.

Read More