Stana Milanović (1867-1891) rođena je u Šapcu.

Nije se školovala, jer to nije bilo moguće za mnoge devojčice tog vremena, ali je shvatala koliko je značajno obrazovanje i muškaraca i žena.

Umrla je veoma mlada, a novac koji je nasledila od svojih roditelja i supruga, zapisala je da želi da ostavi za više školovanje „ženskog podmlatka“.  

Devojke tog vremena su fakultete i više škole morale da završavaju u inostranstvu, a Stana Milanović je želela da im to omogući i u njihovom rodnom gradu.  

Prema podacima iz tadašnje lokalne štampe, celo imanje koje je Stana zaveštala kao zadužbinu procenjeno je na 100.000 din, a na osnovu testamenta formiran je Fond Stane Milanović. Međutim, zbog problema u upravljanju novcem koji je ostavila, on nije uložen u otvaranje prve Više ženske škole u Šapcu.  

Zanimljivo je da je Viša ženska škola, ne koristeći sredstva Fonda Stane Milanović, bila otvorena 1984, ali je zbog nedostatka novca radila samo godinu dana.  

Kako je to izazvalo nezadovoljstvo među građanstvom, na zahtev mnogobrojnih Šapčana, Ministarstvo prosvete odlučilo je da od školske 1904/05. god. Višu žensku školu otvori koristeći nekadašnju Staninu kuću.  

Iako su prostorije bile neodgovarajuće, škola je tu radila do Prvog svetskog rata. U toku rata veliki deo imovine iz Fonda Stane Milanović je uništen – srušeni su magacin na Savi i kuća u Ulici kralja Aleksandra u kojoj je bila Viša ženska škola.  

Srećom, gotovinska sredstva fonda su i dalje čuvana u tadašnjim gotovinskim zavodima. Brigu o imovini preuzeli su starateljski organi. Nažalost, tadašnja uprava Fonda i opštinska vlast nisu pokazivale naročitu posvećenost obnavljanju inicijative za zidanje Više ženske škole u Šapcu. 

Iako novac koji je ostavila nije iskorišćen tačno onako kako je ona želela, kako je kasnije od sredstva fonda izgrađen dom u kom su stanovale učenice Podrinjske učiteljske škole, ipak ostvarena njena želja da pomogne  siromašnim devojkama iz okolnih mesta da se školuju.