Spomen-zbirka Pavla Beljanskog nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati, velikom kolekcionaru i meceni, koji je novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju pažljivo biranu zbirku umetničkih dela: slika, skulptura, tapiserija i crteža.

Kolekcija se sastoji od najznačajnijih dela srpske umetnosti prve polovine XX veka, sa akcentom na autorima čije je stvaralaštvo obeležilo period između dva svetska rata. Čak 37 autora i njihovih 185 dela dobilo je svoje mesto u ovoj obimnoj zbirci, koja je danas nezaobilazna u izučavanju moderne srpske umetnosti ovog perioda.

Beljanski je sastav svoje zbirke menjao tokom celog života, sa ciljem da u nju uključi samo dela koja su predstavljala intimne doživljaje slikara. Iako se u salama nižu slike i skulpture autora različitih generacija, objedinjuje ih jedinstvena ideja – da dela u postavci povezuju likovni ritam i koloristički sklad. U skladu s tim načelom, u svoju kolekciju je uvrstio slike prve generacije modernista, dela najvažnijih predstavnika srpske umetnosti između dva svetska rata, kao i ostvarenja umetnika druge polovine XX veka koja slede isti stil. Zbirka se može podičiti imenima poput Nadežde Petrović, Petra Lubarde, Petra Dobrovića i mnogih drugih.

Posebnu vrednost ovoj kolekciji daje činjenica da prikupljena dela potiču od autora na početku njihove karijere, koja su tek kasnije dobila zasluženu afirmaciju kao velika dela srpske umetnosti, podatak koji svedoči da je Beljanski prepoznao njihov talenat pre mnogih.

Zanimljivo je da je u izgradnji kompleksa spomen-zbirke sam Pavle Beljanski učestvovao zajedno sa arhitektom Ivom Kurtovićem. Zgrada Spomen-zbirke prva je zgrada u Novom Sadu, i među prvima u Jugoslaviji, sagrađena isključivo za potrebe muzejskog prostora.

Osim dela iz legata Pavla Beljanskog, izložbenu celinu upotpunjuju još dva segmenta: Memorijal Pavla Beljanskog i Memorijal umetnika.

Pošto su nakon smrti Pavla Beljanskog 1965. njegovi naslednici poklonili Spomen-zbirci slike, nameštaj i lične predmete iz njegovog stana, izložbeni prostor Memorijala je oformljen 1966. godine na jugo-istočnom delu zdanja, u kome je danas smešten i prvi eksponat ove zbirke - slika Vlahe Bukovca “Velika Iza“.

Zbirku upotpunjuje Memorijal umetnika, otvoren 1971. godine, u kome je sem portreta i autoportreta autora iz zbirke izložen i prikupljeni dokumentarni materijal (fotografije, pisma, lični dokumenti, četkice, boje, palete).