Sestre Ksenija i Ljiljana Bulajić tragično su izgubile život u avionskoj nesreći. Obe sestre su bile uspešni studenti i diplomci Univerziteta u Beogradu. Ksenija je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu sa 23. godine, a Ljiljana na Prirodno-matematičkom fakultetu na odseku fizičke hemije.

Majka Leposava i otac Mitar, želeći da se sećanje na njihovu decu očuva po ugledu na velike zadužbinare upotrebili su sredstva dobijena od osiguranja, kako bi osnovali fondaciju koja bi pomagala obrazovanje studenata slabijeg materijalnog stanja. Fondacija je registrovana 1989. godine pod imenom Fondacija Sestre Bulajić.

Prilikom osnivanja fondacija je raspolagala sredstvima od 60.000 dolara i 10.000.000 dinara koja su bila uplaćena na poseban račun Jugobanke u Beogradu. Fond je i dan danas usmeren na stipendiranje studenata arhitekture, matematike i fizičke hemije slabijeg materijalnog stanja, kao i za nagrađivanje najboljih diplomskih radova iz fizičke hemije i arhitekture, upravo onih oblasti na kojima su diplomirale i radile njihove kćerke.

2018. godine na inicijativu rukovodstva Univerziteta u Beogradu, 11. septembar je ustanovljen kao Dan zadužbinara. Tog datuma je Luka Ćelović Trebinjac 1911. godine sastavio svoj testament i odneo ga na "overu Sudu varoši Beograda".

Odlučeno je da će se svake godine pojedincu ili pravnom licu, dodeljivati Plaketa za zadužbinarstvo i dobročinstvo, "kao znak zahvalnosti za pomoć i doprinos u radu studenata.

Prvu Plaketu, 2018. godine, žiri je posthumno dodelio Leposavi i Mitru Bulajiću, a uručena je njihovim naslednicima. Zanimljivo je da je ovaj bračni par, poput Luke Ćelovića, potekao iz Trebinja. Leposava Bulajić, devojačko Ilijić, rođena je u Pridvorcima, kraj Trebinja a njen suprug Mirat rođen je na Vilusima. Nakon venčanja su jedno vreme živeli u Trebinju, ali ih je životni put odveo preko Prištine do Beograda, gde su proveli ostatak života.