O Milanu i Radmili Vukićević se danas ne zna mnogo, mada su svojim zadužbinarskim delovanjem mnogo učinili za zajednicu u Srbiji.

Milan je rođen 1869. godine u Beogradu, u uglednoj porodici iz sela Svetlića pored Topole. U Beogradu je završio gimnaziju i Pravni fakultet, nakon čega se posvetio pravničkoj i činovničkoj karijeri.

Posle sudijskog posla, prešao je u upravu Beograda, nakon čega je biran u Državni savet, da bi posle Prvog svetskog rata prešao u Glavnu kontrolu Kraljevine, koja je bila vrhovni nadzorni i sudski organ državne uprave. Posebno je bio posvećen pitanjima izrade i kontrole budžeta Kraljevine.

O njegovoj supruzi Radmili se mnogo manje zna. Na tabli u Crkvi Svetog arhangela Gavrila, čiji su ktitori bili Milan i Radmila ostali je zapisano da je Radmila bila kćer junaka koji je poginuo 1876. u ratu protiv Turaka i to je gotovo sve.

Vukićevići su Crkvu Svetog arhangela Gavrila, podigli današnjeg Partizanovog stadiona, u spomen oslobodiocima porobljene otadžbine, u slavu nastradalih srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu. Izgradnja je započela 1937, a završena 1939. godine, u srpsko-vizantijskom stilu, po projektu slikara i arhitekte Grigorija Samojlova.

Zadužbina Radmile i Milana Vukićevića

Pored ove crkve, Vukićevići su značajnu ostavili i Beogradskom univerzitetu.

U pitanju je zgrada u Resavskoj ulici broj 9 u Beogradu, kao i kuća i dvorišna zgrada u ulici Ruzveltova 20 na Vračaru, ukupne površine 2.735 kvadratnih metara.

Sva ova imovina ušla je sredstva Zadužbine Radmile i Milana Vukućevića, koja je formirana pri Beogradskom univerzitetu, testamentom Milana Vukićevića iz 1941. godine.

Zadužbina je prestala sa radom posle Drugog svetskog rata, da bi rad obnovila 1995. godine, rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije.

Danas ova imovina pripada Beogradskom univerzitetu, a cilj joj je stipendiranje i unapređenje zdravstva studenata na Univerzitetu. Svake godine stipendira 15 studenata Beogradskog univerziteta.

Ogledno poljoprivredno dobro Radmilovac

U okviru Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu funkcioniše ogledno poljoprivredno dobro Radmilovac, na kome studenti, uz podršku profesora proizvode različite proizvode, koji se ovde mogu i kupiti.

I ovo imanje pripalo je Beogradskom univerzitetu testamentom iz 1941. godine, a nazvano je u čast Milanove supruge Radmile.

U testamentu je zapisano: Poljsko imanje posle smrti moje žene Radmile ima da pripadne državi, odnosno Poljoprivrednom fakultetu Beogradskog univerziteta, za praktičnu nastavu u svim granama poljoprivrede… Ovo imanje nosiće ime: "Zadužbina Jevrosime, Sime i Milana Vukićevića". 

Radmilovac se prostire na 86 hektara, od čega je pod voćem 15, a pod vinovom lozom 13 hektara, dok se na pet hektara prostire se Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju. U okviru Radmilovca nalaze se i ratarske površine, plastenici i pčelinje košnice.