Që nga fillimi i krizës COVID-19, organizatat, kompanitë dhe qytetarët treguan kujdes dhe solidaritet duke siguruar mbështetje për komunitetet e tyre.

Megjithatë, mbështetja është akoma e nevojshme.

Prandaj, ne duam t'ju kujtojmë katër fushatat humanitare që synuan zbutjen e efekteve negative të COVID-19 dhe të ndihmojnë ato që janë më të rrezikuar, në platformën e grumbullimit të fondeve Donacije.rs.

Ju mund të tregoni mbështetjen tuaj duke dhuruar online tek covid19.donacije.rs, ose duke dërguar një mesazh SMS në 7300. Çmimi i mesazhit është 200 RSD përfshirë TVSH-në.

Ndihmoni 274 fëmijë me status të ulët social dhe ekonomik për të përfituar tabletë dhe internet të nevojshëm dhe për të vazhduar arsimin e tyre

Një mënyrë se si mund të tregoni mbështetjen tuaj është duke dhuruar në fushatën që synon të ndihmojë 274 fëmijë nga familje me status të ulët social dhe ekonomik, që jetojnë në qytete të ndryshme të Serbisë.

Duke u rritur në rrethana të pafavorshme, këta fëmijë përballen me vështirësi çdo ditë. Fatkeqësisht, pandemia ua vështirësoi edhe më tepër kushtet e tyre të jetesës, duke e bërë të vështirë për ta që të vazhdonin me arsimimin e tyre.

Duke mbështetur këtë fushatë, ju do t'u jepni të rinjve nga familjet me status të ulët social dhe ekonomik, mundësinë për të ndjekur mësimet online nga shtëpia dhe të jenë në rrjedha me bashkëmoshatarët e tyre.

Fushata u nis nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Serbi, ADRA Serbia dhe Projekti i Artit Muzikor në partneritet me Catalyst Balkans.

Të gjithë qytetarët, kompanitë, prodhuesit, distributorët dhe operatorët celularë të gatshëm për të ndihmuar mund të sigurojnë mbështetjen e tyre në mënyrat e mëposhtme: duke bërë një dhurim online përmes Donacije.rs, me donacione në natyrë, ose duke promovuar fushatën përmes kanaleve të tyre.

Për më tepër, Ambasada Norvegjeze dhe Grupi 484 do të dyfishojnë çdo donacion deri në shumën prej 235.000 RSD.

Mbështetni luftën kundër COVID-19 në zonat e nxehta

Për shkak të pandemisë, shumica e qendrave mjekësore nëpër qytete që u bënë zona të nxehta COVID-19 po përballen me një mungesë të mjeteve dhe pajisjeve mjekësore.

Me synimin për të zgjidhur këtë problem dhe për të siguruar mbështetje për punonjësit mjekësorë dhe pacientët, Catalyst Balkans filloi fushatën Apeli i përgjithshëm.

Fondet e dhuruara për apelin e Përgjithshëm do të shpërndahen sipas urgjencës, ndërsa donacionet për nën-fushatat që synojnë qytete të veçanta do të drejtohen tek organizatat jofitimprurëse që do të blejnë pajisjet e nevojshme mjekësore.

Duke dhuruar për apelin e Përgjithshëm, qoftë online ose duke dërguar një SMS në 7300, ju jeni duke mbështetur qytetarët, jeta dhe shëndeti i të cilëve aktualisht është në rrezik.

Grupi 484 dhe Ambasada Norvegjeze gjithashtu dhanë mbështetjen e tyre duke dyfishuar çdo donacion tuaj deri në një shumë totale prej 235.000 RSD.

500 pako ushqimore për personat me aftësi të kufizuara më të rrezikuar

Shumë individë me aftësi të kufizuara me kushte të pafavorshme ekonomike nuk marrin ndonjë mbështetje sociale sepse nuk janë regjistruar në qendrën e mirëqenies sociale. Për të njëjtën arsye, të njëjtët individë nuk u përfshinë në programet që synonin zbutjen e efekteve negative të krizës të shkaktuar nga COVID-19.

Të vetëdijshëm se njerëzit që i përkasin këtij grupi, një nga grupet e popullsisë aktualisht më të rrezikuara, Banka Ushqimore e Beogradit filloi një fushatë për grumbullimin e mjeteve për t'u siguruar atyre ndihmë humanitare prej 500 pakove ushqimore dhe higjienike.

Dhuro online ose dërgo një mesazh SMS në 7300 për të mbështetur këtë fushatë dhe grupi 484 dhe Ambasada Norvegjeze do të dyfishojë çdo donacion deri në 235.000 RSD.

Ndihmoni pacientët e onkologjisë të marrin mbështetjen e nevojshme psiko-sociale gjatë pandemisë

BELhospice është organizata e parë bamirëse e specializuar në sigurimin e kujdesit paliativ falas për pacientët me kancer dhe ndihmon familjet e tyre të tejkalojnë problemet lidhur me këtë sëmundje të rrezikshme për jetë.

Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, jeta e pacientëve të onkologjisë dhe familjeve të tyre u bë edhe më e vështirë. Për shkak të kësaj, mbështetja psiko-sociale që ekipi i BELhospice siguron është e nevojshme më shumë se kurrë. Ndihmoni ekipin të punësojë dy kujdestarë të tjerë dhe të vazhdojë të sigurojë mbështetje falas psiko-sociale për pacientët onkologjikë në fazat përfundimtare të sëmundjeve së tyre duke dhuruar në fushatën e tyre në një nga mënyrat e mëposhtme:

  • Online
  • Duke bërë pagesë në llogarinë e BELhospice, Banka Vojvodjanska(OTP): 325-9500600025663-79
  • Duke dërguar"HOSPIS" përmes SMS në 8200, ose
  • SMS me çfarëdo qoftë përmbajtje në 7300.

Përfundim

Deri më sot, qytetarët dhe kompanitë i dhanë mbështetjen e tyre 24 fushatave bamirëse dhe dhuruan mbi 14 milion RSD për ndihmë emergjente për popullsinë në nevojë dhe për zbutjen e efekteve negative të COVID-19.

Falë këtyre donacioneve, në 9 qytete u shpërndanë pajisje mbrojtëse dhe mjekësore, u përgatitën mbi 35,000 maska për punonjësit e kujdesit shëndetësor në 149 institucione mjekësore në të gjithë Serbinë, pako të ndihmave humanitare me ushqim, pajisje mjekësore dhe higjienike u shpërndanë tek grupet më të rrezikuara dhe u dha mbështetje financiare për punonjësit e kulturës.