Viti 2020 ishte i veçantë në shumë aspekte. Pandemia e KOVID-19 solli gjendjen e jashtëzakonshme dhe një mënyrë jetese të ndryshuar plotësisht.

Gjendja e jashtëzakonshme frymëzoi gjithashtu mënyra të ndryshme përkujdesjeje, shprehje ndjeshmërie dhe dhurimi. Donatorët dhe pranuesit ishin të shpejtë dhe efikas në kuptimin dhe reagimin ndaj situatës. Në vitin 2020, komuniteti filantropik ka ndihmuar dukshëm Qeverinë e Republikës së Serbisë në luftën kundër pandemisë.

Vlera totale e donacioneve për trajtimin e efekteve të pandemisë tejkaloi ndjeshëm donacionet për çdo temë tjetër individuale, duke përbërë 42.1% të vlerës totale të regjistruar të donacioneve në vitin 2020.

Nëse e shpërfillim faktin se trajtimi i efekteve të pandemisë kishte peshën më të madhe në numrin e rasteve të dhurimit në vitin 2020, temat kryesore mbetën të njëjta si në vitin 2019 dhe me renditjen e njëjtë – kujdesi shëndetësor, mbështetja për grupet e margjinalizuara, lehtësimi i varfërisë dhe arsimi. Megjithatë, siç pritej, ata kishin një pjesëmarrje më të vogël se një vit më parë për shkak të dhurimit për përballimin e efekteve të pandemisë.

Pandemia solli një ndryshim edhe në aspektin e donatorëve. Pas disa vitesh që qytetarët ishin donatorët më aktivë se sektori i korporatave, në vitin 2020 sektori i korporatave siguroi pak më shumë se gjysmën e shumës totale të dhuruar përmes 38.1% të rasteve të dhurimit. Qytetarët, të cilët prej disa vitesh ishin donatorët më aktivë dhe më të mëdhenj, zunë vendin e dytë në vitin 2020, duke ofruar mbështetje që nuk ka të bëjë me pandeminë.

Kush ka dhuruar për zbutjen e efekteve të KOVID-19?

Viti u shënua edhe nga donacione dukshëm më të mëdha për autoritetet shtetërore. Rritja e kompetencave të shtetit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, e cila u shpall me qëllim të zbatimit të masave epidemiologjike, bëri që 43.4% e shumës totale t'i drejtohej shtetit (qeverisjeve dhe institucioneve lokale dhe kombëtare). Duke qenë se ndihma për shtetin jepej edhe nëpërmjet organizatave jofitimprurëse si ndërmjetës, kjo përqindje është ndoshta edhe më e lartë.

Për kë janë donacionet lidhur me KOVID në Serbi?

Zbuloni të dhënat kryesore për luftën kundër KOVID-19 në Serbi përmes raportit tonë interaktiv online.

Ju kujtojmë se ju mund të mbështesni komunitetet tuaja në luftën kundër KOVID-19 duke bërë një donacion online në adresën covid19.donacije.rs, ose duke dërguar një SMS në numrin 7300.

Organizatat jofitimprurëse nga Serbia që kanë një ide se si të ndihmojnë grupet më të prekura nga pandemia KOVID-19, në çdo kohë mund të nisin fushatën e tyre të mbledhjes së fondeveDonacije.rs.