Ne kemi nevojë për një ndihmë të vogël nga ju. Kemi përgatitur një anketë për përdorimin e zgjidhjeve teknologjike në punën e organizatave jofitimprurëse dhe mediave të pavarura. Qëllimi i këtij hulumtimi është të zbulojë se cila është gjendja aktuale, si dhe nevojat e organizatave jofitimprurëse dhe mediave të pavarura për të përmirësuar punën e tyre me përdorimin e zgjidhjeve teknologjike. 

Nëse ju kujtohet se keni marrë pjesë në një hulumtim të ngjashëm, kjo është për shkak se kjo është vala e dytë e hulumtimit që është bërë dy vjet më parë, kur ne fituam njohuri për nevojat teknologjike të organizatave jofitimprurëse në të gjithë rajonin bazuar në të dhënat e mbledhura. Tani duam të shohim nëse dhe në çfarë mase ka ndryshuar situata dhe si mund t'i ndihmojmë organizatat jofitimprurëse dhe mediat e pavarura që t'i përgjigjen nevojave aktuale. 

Rezultatet e sondazhit do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë barrierat që hasni në përdorimin e zgjidhjeve teknologjike dhe t'i prezantojmë ato në mënyrën më të mirë para donatorëve të cilët mund të ndihmojnë në tejkalimin e disa prej sfidave. Kjo është arsyeja pse të gjitha përgjigjet janë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne dhe është shumë e rëndësishme për ne që të përgjigjeni me sa më shumë opsione në pyetjet. 

Koha e nevojshme për të përfunduar këtë anketë është rreth 10 minuta, dhe afati i fundit për përfundimin është 6 maj.